***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

02.11.2016 17:50
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 880.878.625 865.244.646 294.742.181 301.064.377
Satışların Maliyeti
17 -576.245.217 -580.205.308 -184.645.432 -200.707.393
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
304.633.408 285.039.338 110.096.749 100.356.984
BRÜT KAR (ZARAR)
304.633.408 285.039.338 110.096.749 100.356.984
Genel Yönetim Giderleri
17 -47.402.926 -39.039.366 -16.727.060 -12.150.447
Pazarlama Giderleri
17 -7.061.288 -5.441.424 -2.297.087 -2.035.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 26.084.065 50.909.174 9.599.750 27.086.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -15.551.083 -23.230.041 -3.432.848 -10.959.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
260.702.176 268.237.681 97.239.504 102.298.315
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.893.214 2.318.834 180.787 1.069.305
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -43.467 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 19.123.499 10.279.373 2.559.689 3.279.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
281.718.889 280.792.421 99.979.980 106.647.464
Finansman Gelirleri
20 7.771.774 0 1.300.448 0
Finansman Giderleri
20 -30.088.280 -29.997.765 -12.091.850 -17.729.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
259.402.383 250.794.656 89.188.578 88.917.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -47.794.666 -48.043.540 -16.437.648 -16.877.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-45.832.250 -48.020.983 -16.222.002 -17.436.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.962.416 -22.557 -215.646 559.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
211.607.717 202.751.116 72.750.930 72.039.934
DÖNEM KARI (ZARARI)
211.607.717 202.751.116 72.750.930 72.039.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.762.999 3.575.912 1.327.764 2.518.674
Ana Ortaklık Payları
204.844.718 199.175.204 71.423.166 69.521.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 1,51640000 1,47440000 0,52870000 0,51470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 30.131 -2.436.517 4.714.228 132.289.960 613.781.619 192.980.659 1.118.186.038 51.545.593 1.169.731.631
Transferler
16.777.487 176.203.172 -192.980.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.946 7.795.721 -2.195.451 199.175.204 204.343.528 5.013.817 209.357.345
Dönem Karı (Zararı)
199.175.204 199.175.204 3.575.912 202.751.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.946 7.795.721 -2.195.451 5.168.324 1.437.905 6.606.229
Sermaye Arttırımı
49.470.000 49.470.000
Kar Payları
-174.529.099 -174.529.099 -174.529.099
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 30.131 -2.868.463 12.509.949 -2.195.451 149.067.447 615.455.692 199.175.204 1.148.000.467 106.029.410 1.254.029.877
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.952.998 4.385.203 149.067.447 615.455.692 245.279.781 1.187.160.498 103.941.614 1.291.102.112
Transferler
19.452.160 225.827.621 -245.279.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
589.050 7.309.639 204.844.718 221.035.891 7.025.531 228.061.422
Dönem Karı (Zararı)
204.844.718 204.844.718 6.762.999 211.607.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
589.050 7.309.639 16.191.173 262.532 16.453.705
Kar Payları
-201.275.819 -201.275.819 -201.275.819
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.363.948 11.694.842 168.519.607 640.007.494 204.844.718 1.206.920.570 110.967.145 1.317.887.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.940.414 25.387.836
Dönem Karı (Zararı)
211.607.717 202.751.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.346.513 74.150.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 45.942.823 41.757.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.105.489 -55.648
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.107.516 -51.249
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.027 -4.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.271.306 3.801.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.573.559 3.819.121
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 834.523 59.926
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 863.224 -77.630
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -18.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.985.810 1.802.187
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 -13.474.337 -5.034.738
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 25.460.147 6.836.925
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.969.350 -9.082.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-302.437 -748.725
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -302.437 -748.725
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -19.123.499 -10.279.373
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.794.666 48.043.540
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -358.295 -1.069.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-131.529.330 -213.658.515
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.104.613 -104.182.326
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.785.810 14.040.163
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.319.046 -33.212.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.319.861 -90.304.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.466.404 -94.417.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.853.457 4.112.859
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
163.424.900 63.243.256
Alınan Faiz
4.778.228 9.173.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.309.054 -7.016.063
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-166.327 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.787.333 -40.013.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-432.428.468 -22.170.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.016.831 1.295.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-398.653.284 -68.158.512
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-37.792.015 44.674.246
Alınan Temettüler
19 0 18.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.045.209 171.989.851
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 49.470.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
615.783.871 408.938.036
Kredilerden Nakit Girişleri
615.783.871 408.938.036
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.709.228 -114.807.676
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.709.228 -114.807.676
Ödenen Temettüler
22 -201.275.819 -174.529.099
Ödenen Faiz
-41.833.178 2.918.590
Alınan Faiz
10.079.563 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.442.845 175.207.569
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.593.030 9.680.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.849.815 184.888.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 224.071.872 49.471.134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.222.057 234.359.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
211.607.717 202.751.116 72.750.930 72.039.934
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
107.689 -462.658 0 -148.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
134.611 -578.322 0 -185.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.922 115.664 0 37.093
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -26.922 115.664 0 37.093
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.346.016 7.068.887 732.961 231.013
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.053.532 9.264.338 1.549.991 1.746.020
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.292.484 0 -817.030 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
8.292.484 0 -817.030 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -2.744.314 0 -1.893.759
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -2.744.314 0 -1.893.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 548.863 0 378.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 548.863 0 378.752
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.453.705 6.606.229 732.961 82.637
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
228.061.422 209.357.345 73.483.891 72.122.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.025.531 5.013.817 865.103 1.380.623
Ana Ortaklık Payları
221.035.891 204.343.528 72.618.788 70.741.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.222.057 224.071.872
Ticari Alacaklar
6 353.289.395 327.413.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 13.117 3.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
353.276.278 327.410.061
Diğer Alacaklar
8 473.900 858.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
473.900 858.520
Türev Araçlar
13 302.437 0
Stoklar
9 99.852.547 96.064.710
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.868.277 3.727.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 2.573.266 389.491
Diğer Dönen Varlıklar
14 13.519.338 13.421.675
ARA TOPLAM
530.101.217 665.946.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
530.101.217 665.946.881
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
56.978 56.978
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
56.978 56.978
Diğer Alacaklar
8 5.043.897 3.300.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 226.295.847 198.879.863
Maddi Duran Varlıklar
11 1.311.739.294 891.957.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165.753.433 167.482.109
Şerefiye
148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.634.181 19.362.857
Peşin Ödenmiş Giderler
10 37.889.121 41.673.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.918.893 7.201.772
Diğer Duran Varlıklar
14 22.903.186 4.034.202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.776.600.649 1.314.586.415
TOPLAM VARLIKLAR
2.306.701.866 1.980.533.296
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 337.460.040 132.062.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 106.301.529 32.427.576
Ticari Borçlar
6 144.934.553 206.253.599
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 24.343.547 29.696.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
120.591.006 176.556.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.299.999 4.408.724
Diğer Borçlar
8 7.409.740 9.732.474
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 535.599 1.901.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.874.141 7.831.407
Ertelenmiş Gelirler
10 3.570.803 6.435.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 16.986.335 10.757.643
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.614.664 17.393.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 4.613.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.614.664 12.780.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.057.982 3.615.238
ARA TOPLAM
641.635.645 423.086.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
641.635.645 423.086.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 291.062.785 213.166.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.109.585 29.663.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.718.763 24.969.621
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.390.822 4.693.925
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 25.006.136 23.513.747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
347.178.506 266.344.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
988.814.151 689.431.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.206.920.570 1.187.160.498
Ödenmiş Sermaye
15 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
15 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.363.948 -4.952.998
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.363.948 -4.952.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.363.948 -4.952.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.987.326 4.385.203
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.694.842 4.385.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.292.484 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.292.484 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
168.519.607 149.067.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
640.007.494 615.455.692
Net Dönem Karı veya Zararı
204.844.718 245.279.781
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110.967.145 103.941.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.317.887.715 1.291.102.112
TOPLAM KAYNAKLAR
2.306.701.866 1.980.533.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565722


BIST
'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0718 31,0843 % 0,31  
Euro 33,6356 33,6571 % 0,05  
Sterlin 39,2335 39,4303 % 0,31  
Frank 35,1675 35,3793 % 0,29  
Riyal 8,2593 8,3008 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,71 22,74 % 0,66  
Platin 902,26 902,99 % 0,66  
Paladyum 966,61 971,56 % 0,66  
Brent Pet. 83,44 83,44 % 0,66  
Altın Ons 2.024,70 2.025,02 % 0,66