***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2018 19:21
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.490.579.874 1.170.309.931
Satışların Maliyeti
21 -1.095.690.025 -794.861.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
394.889.849 375.448.415
BRÜT KAR (ZARAR)
394.889.849 375.448.415
Genel Yönetim Giderleri
21 -79.826.881 -79.924.712
Pazarlama Giderleri
21 -10.984.195 -9.744.407
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.557.456 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 55.265.789 45.863.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -28.135.236 -25.524.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
329.651.870 306.118.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 51.805.811 3.553.884
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -409.865 -2.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 14.484.722 20.912.294
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
395.532.538 330.582.688
Finansman Gelirleri
24 2.728.922 12.746.874
Finansman Giderleri
24 -102.315.797 -37.072.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
295.945.663 306.257.063
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.660.910 -57.196.683
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -37.674.035 -54.612.724
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -10.986.875 -2.583.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
247.284.753 249.060.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
247.284.753 249.060.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.932.811 3.040.928
Ana Ortaklık Payları
228.351.942 246.019.452
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,69040000 1,82120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.952.998 4.385.203 0 149.067.447 615.455.692 245.279.781 1.187.160.498 103.941.614 1.291.102.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.452.160 225.827.621 -245.279.781 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108.737 11.564.682 7.412.607 246.019.452 265.105.478 4.054.826 269.160.304
Dönem Karı (Zararı)
246.019.452 246.019.452 3.040.928 249.060.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
108.737 11.564.682 7.412.607 19.086.026 1.013.898 20.099.924
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-201.275.818 -201.275.818 -201.275.818
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.495 246.019.452 1.250.990.158 107.996.440 1.358.986.598
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.495 246.019.452 1.250.990.158 107.996.440 1.358.986.598
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.506.569 227.512.883 -246.019.452 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.655.877 13.903.655 -9.896.684 4.968.527 228.351.942 235.671.563 19.511.558 255.183.121
Dönem Karı (Zararı)
228.351.942 228.351.942 18.932.811 247.284.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.655.877 13.903.655 -9.896.684 4.968.527 7.319.621 578.747 7.898.368
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-191.819.908 -191.819.908 -191.819.908
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.486.232 262.413.973
Dönem Karı (Zararı)
295.945.663 306.257.063
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
295.945.663 306.257.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.356.497 80.953.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11/12 81.557.843 58.535.454
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-975.070 9.992.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6/8 -1.105.872 2.601.889
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 130.802 140.077
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 7.250.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.261.073 10.576.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.c 6.203.704 4.958.393
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.a 977.395 1.172.759
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.b 579.974 -255.032
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.a 4.500.000 4.700.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 -19.761 -18.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.061.896 9.908.950
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24/22 -3.665.395 -11.955.908
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24/22 86.727.291 21.864.858
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.342.425 68.816
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.342.425 68.816
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-14.484.722 -20.912.294
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -14.484.722 -20.912.294
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.177.287 -1.039.599
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -48.177.287 -1.039.599
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-38.209.900 13.842.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.614.731 -60.253.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.581.194 5.921.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-209.581.194 5.921.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.139.024 -30.463.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
61.139.024 -30.463.415
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.998.107 -80.979.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.176.991 -32.124.235
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.032.061 69.460.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.032.061 69.460.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.974.262 7.931.335
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.974.262 7.931.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
271.687.429 326.956.802
Alınan Faiz
936.473 1.802.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16.c -7.692.105 -7.700.074
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14.b -206.297 -199.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -39.867.681 -58.445.110
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.371.587 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-322.244.333 -600.082.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.764.150 2.001.083
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11/19 63.764.150 2.001.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-355.636.782 -611.559.637
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-355.190.672 -609.289.617
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -446.110 -2.270.020
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-30.391.462 9.457.110
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
10.a -30.391.462 9.457.110
Alınan Temettüler
23 19.761 18.944
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
264.230.309 135.223.569
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.081.961.330 1.003.602.855
Kredilerden Nakit Girişleri
1.081.961.330 1.003.602.855
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-581.095.778 -620.115.046
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-581.095.778 -620.115.046
Ödenen Temettüler
14 -191.819.908 -201.275.818
Ödenen Faiz
-47.544.257 -59.735.296
Alınan Faiz
24 2.728.922 12.746.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.472.208 -202.444.958
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.002.745 11.201.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
171.474.953 -191.243.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 32.828.414 224.071.872
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 204.303.367 32.828.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
247.284.753 249.060.380
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.671.202 -452.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.089.002 -565.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
417.800 113.088
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 417.800 113.088
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.569.570 20.552.276
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.497.727 13.139.669
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
14.497.727 13.139.669
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.210.659 8.895.128
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6.210.659 8.895.128
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.370.855 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.370.855 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.232.039 -1.482.521
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 1.232.039 -1.482.521
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.898.368 20.099.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.183.121 269.160.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.511.558 4.054.826
Ana Ortaklık Payları
235.671.563 265.105.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 204.303.367 32.828.414
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 527.109.810 318.130.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 3.585.588 10.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
523.524.222 318.119.820
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
19.426.487 535.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.426.487 535.607
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 146.774.920 176.903.829
Peşin Ödenmiş Giderler
7.751.792 22.170.864
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.751.792 22.170.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 3.606.207 4.666.210
Diğer Dönen Varlıklar
17 43.187.066 27.423.658
ARA TOPLAM
952.159.649 582.659.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
952.159.649 582.659.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 56.978
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
29 64.478 56.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 3.651.658 2.067.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.497.796 3.280.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.497.796 3.280.920
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
19 10.375.886 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 254.063.121 227.204.764
Maddi Duran Varlıklar
11 1.812.560.081 1.486.537.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.960.610 167.065.970
Şerefiye
12 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 16.841.358 18.946.718
Peşin Ödenmiş Giderler
1.831.108 32.201.791
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.831.108 32.201.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 7.414.569 6.973.708
Diğer Duran Varlıklar
31.870.607 32.464.362
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 31.870.607 32.464.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.290.289.914 1.957.853.127
TOPLAM VARLIKLAR
3.242.449.563 2.540.512.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
649.286.713 375.016.168
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 649.286.713 375.016.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
177.801.905 200.064.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 177.801.905 200.064.509
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 290.746.264 275.714.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 11.999.811 27.689.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
278.746.453 248.025.021
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.726.850 7.092.249
Diğer Borçlar
8 10.818.376 10.239.295
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 902.084 1.371.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.916.292 8.867.708
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
475.452 68.816
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
19 475.452 68.816
Ertelenmiş Gelirler
15.813.152 7.503.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 15.813.152 7.503.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 9.247.691 11.201.977
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.430.295 18.652.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.500.000 4.700.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.930.295 13.952.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 6.193.570 7.288.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 6.193.570 7.288.079
ARA TOPLAM
1.188.540.268 912.841.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.188.540.268 912.841.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
549.748.773 211.936.758
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
549.748.773 211.936.758
Banka Kredileri
7 549.748.773 211.936.758
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
11.174.043 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
19 11.174.043 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.386.359 31.630.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14,16 32.773.566 27.391.725
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.612.793 4.239.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 33.250.309 25.116.199
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
631.559.484 268.683.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.820.099.752 1.181.525.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.294.841.813 1.250.990.158
Ödenmiş Sermaye
18 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
18 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.500.138 -4.844.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.500.138 -4.844.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.500.138 -4.844.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.337.990 23.362.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.853.540 15.949.885
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.896.684 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.896.684 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.381.134 7.412.607
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.381.134 7.412.607
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.026.176 168.519.607
Yasal Yedekler
187.026.176 168.519.607
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
675.700.470 640.007.495
Net Dönem Karı veya Zararı
228.351.942 246.019.452
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
127.507.998 107.996.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.422.349.811 1.358.986.598
TOPLAM KAYNAKLAR
3.242.449.563 2.540.512.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661573


BIST
'
13:439.066
Değişim :  -0,34% |  -31,31
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
9.035
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:41
OZSUB 38,28 53.421.878 % 10,00  
TMSN 160,60 375.254.801 % 10,00  
BANVT 181,50 87.971.836 % 10,00  
SAMAT 67,10 165.540.076 % 10,00  
BSOKE 19,91 158.314.204 % 10,00  
13:41 Alış Satış %  
Dolar 31,5035 31,5116 % 0,47  
Euro 34,1955 34,2347 % 0,57  
Sterlin 39,8257 40,0254 % 0,63  
Frank 35,5419 35,7560 % 0,49  
Riyal 8,3759 8,4179 % 0,46  
13:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,15 23,17 % 0,66  
Platin 893,96 895,33 % 0,66  
Paladyum 966,44 970,63 % 0,66  
Brent Pet. 83,44 83,44 % 0,66  
Altın Ons 2.084,24 2.084,48 % 0,66