***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 18:18
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 360.735.275 248.492.513
Satışların Maliyeti
19 -266.545.874 -191.305.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.189.401 57.187.442
BRÜT KAR (ZARAR)
94.189.401 57.187.442
Genel Yönetim Giderleri
19 -21.694.097 -16.621.020
Pazarlama Giderleri
19 -3.017.872 -2.050.427
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -858.144 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 26.367.370 11.338.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.777.953 -6.945.771
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.208.705 42.908.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.728.019 924.071
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -392.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 5.090.073 2.803.472
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.026.797 46.243.550
Finansman Gelirleri
22 658.473 432.115
Finansman Giderleri
22 -52.160.786 -9.430.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.524.484 37.245.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.860.059 -7.663.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.486.516 -6.275.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.373.543 -1.388.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.664.425 29.581.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.664.425 29.581.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.478.751 -1.793.167
Ana Ortaklık Payları
37.143.176 31.374.426
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,27500000 0,23230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.495 246.019.452 1.250.990.158 107.996.440 1.358.986.598
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.506.569 227.512.883 -246.019.452 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
31.374.426 31.374.426 -1.793.167 29.581.259
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-682.459 3.206.760 682.351 5.342.114 8.548.766 605.854 9.154.620
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-191.819.908 -191.819.908 -191.819.908
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.526.720 19.156.645 682.351 12.754.721 187.026.176 675.700.470 31.374.426 1.099.093.442 106.809.127 1.205.902.569
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.078.800 222.273.142 -228.351.942 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
37.143.176 37.143.176 -2.478.751 34.664.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.119 17.131.781 -11.689.814 -16.675.163 -11.423.315 258.366 -11.164.949
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-191.819.908 -191.819.908 -191.819.908
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.690.257 46.985.321 -21.586.498 -4.294.029 193.104.976 830.431.391 37.143.176 1.253.019.453 125.287.613 1.378.307.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.538.665 -89.226.241
Dönem Karı (Zararı)
43.524.484 37.245.252
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.524.484 37.245.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.688.281 26.934.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 24.578.886 17.117.701
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
196.554 -101.863
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6/8 196.554 -100.890
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.807.956 1.691.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.442.953 1.475.695
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 803.747 133.675
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 92.505 82.559
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.468.751 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.205.470 4.459.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20/22 -1.016.860 -697.454
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20/22 46.222.330 5.156.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.273.609 -72.802
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.273.609 -72.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.385.985 -1.727.550
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -3.385.985 -1.727.550
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-167.824 392.460
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -167.824 392.460
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.179.615 5.175.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.863.461 -137.591.707
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.016.137 -9.150.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.016.137 -9.150.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.711.533 6.314.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.711.533 6.314.869
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.179.105 -27.238.441
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.814.043 -31.141.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.767.878 -81.001.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.767.878 -81.001.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.592.961 4.625.651
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.592.961 4.625.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.349.304 -73.411.519
Alınan Faiz
358.388 265.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.127.735 -3.557.103
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -10.139.208 -11.151.371
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-902.084 -1.371.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.330.374 -116.395.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.793 237.779
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.793 237.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.719.858 -116.633.043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.662.194 -116.633.043
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.664 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.140.691 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
10 1.140.691 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.331.297 243.212.255
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
288.519.879 523.506.266
Kredilerden Nakit Girişleri
288.519.879 523.506.266
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-303.773.117 -73.484.548
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-303.773.117 -73.484.548
Ödenen Temettüler
16 -67.542.221 -191.819.908
Ödenen Faiz
-32.194.311 -14.989.555
Alınan Faiz
22 658.473 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-162.123.006 37.590.750
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.266.398 -4.114.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-174.389.404 33.476.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 204.303.367 32.828.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.913.963 66.304.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34.664.425 29.581.259
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-195.067 -471.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-243.834 -589.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.767 117.981
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 48.767 117.981
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.969.881 9.626.544
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.395.097 3.602.079
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17.395.097 3.602.079
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-20.843.954 6.410.537
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-20.843.954 6.410.537
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.612.268 818.821
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.612.268 818.821
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.091.244 -1.204.893
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 7.091.244 -1.204.893
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.164.948 9.154.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.499.477 38.735.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.220.385 -1.187.313
Ana Ortaklık Payları
25.719.862 39.923.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.913.963 204.303.367
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
481.905.485 527.109.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 5.220 3.585.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 481.900.265 523.524.222
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
15.522.214 19.426.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.522.214 19.426.487
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
138.693 0
Stoklar
9 226.954.025 146.774.920
Peşin Ödenmiş Giderler
10.725.194 7.751.792
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.725.194 7.751.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.541.765 3.606.207
Diğer Dönen Varlıklar
15 61.996.422 43.187.066
ARA TOPLAM
830.697.761 952.159.649
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
830.697.761 952.159.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 2.190.897 3.651.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.070.619 3.497.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.070.619 3.497.796
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
17 23.204.165 10.375.886
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 254.859.163 254.063.121
Maddi Duran Varlıklar
11 1.857.949.698 1.812.560.081
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 164.390.998 164.960.610
Şerefiye
148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.271.746 16.841.358
Peşin Ödenmiş Giderler
2.990.703 1.831.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.990.703 1.831.108
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 18.999.179 7.414.569
Diğer Duran Varlıklar
32.716.531 31.870.607
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 32.716.531 31.870.607
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.361.436.431 2.290.289.914
TOPLAM VARLIKLAR
3.192.134.192 3.242.449.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
657.010.036 649.286.713
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 657.010.036 649.286.713
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.630.135 177.801.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 104.630.135 177.801.905
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
230.978.386 290.746.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 2.265.871 11.999.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 228.712.515 278.746.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 10.190.541 8.726.850
Diğer Borçlar
14.131.833 10.818.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 3.128.320 902.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.003.513 9.916.292
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 475.452
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 0 475.452
Ertelenmiş Gelirler
20.791.003 15.813.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 20.791.003 15.813.152
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 3.594.999 9.247.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.202.793 19.430.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.468.751 4.500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 15.734.042 14.930.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.301.169 6.193.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.301.169 6.193.570
ARA TOPLAM
1.068.830.895 1.188.540.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.068.830.895 1.188.540.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
635.641.680 549.748.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
635.641.680 549.748.773
Banka Kredileri
7 635.641.680 549.748.773
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
24.002.322 11.174.043
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 24.002.322 11.174.043
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.907.804 37.386.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 34.202.506 32.773.566
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.705.298 4.612.793
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 46.444.425 33.250.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
744.996.231 631.559.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.813.827.126 1.820.099.752
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.253.019.453 1.294.841.813
Ödenmiş Sermaye
16 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
16 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.690.257 -6.500.138
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.690.257 -6.500.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.690.257 -6.500.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.104.794 32.337.990
Yabancı Para Çevrim Farkları
46.985.321 29.853.540
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.586.498 -9.896.684
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.586.498 -9.896.684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.294.029 12.381.134
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.294.029 12.381.134
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 187.026.176
Yasal Yedekler
193.104.976 187.026.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
830.431.391 675.700.470
Net Dönem Karı veya Zararı
37.143.176 228.351.942
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
125.287.613 127.507.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.378.307.066 1.422.349.811
TOPLAM KAYNAKLAR
3.192.134.192 3.242.449.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681219


BIST
'
18:059.345
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9276 30,9443 % 0,11  
Euro 33,4666 33,4816 % 0,10  
Sterlin 38,9513 39,1467 % 0,12  
Frank 34,9712 35,1818 % 0,11  
Riyal 8,2206 8,2618 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,15 % 0,66  
Platin 907,54 909,31 % 0,66  
Paladyum 987,59 992,11 % 0,66  
Brent Pet. 82,68 82,68 % 0,66  
Altın Ons 2.030,14 2.030,47 % 0,66