***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 19:10
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

-5.134.585 -3.730.321 -3.084.158
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.864.816 -734.597 -1.006.672 -734.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 39.787.545 21.194.782 13.420.175 9.856.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -23.141.050 -15.358.881 -16.363.097 -8.413.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
193.570.590 117.903.891 105.361.885 74.995.021
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 17.843.935 1.732.866 16.115.916 808.795
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.377 -392.863 -1.377 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 19.964.228 5.715.205 14.874.155 2.911.733
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
231.377.376 124.959.099 136.350.579 78.715.549
Finansman Gelirleri
22 959.180 917.035 300.707 484.920
Finansman Giderleri
22 -84.841.321 -30.976.587 -32.680.535 -21.546.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.495.235 94.899.547 103.970.751 57.654.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.128.532 -16.181.897 -16.268.473 -8.517.904
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -18.276.414 -14.549.543 -13.789.898 -8.273.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -6.852.118 -1.632.354 -2.478.575 -244.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
122.366.703 78.717.650 87.702.278 49.136.391
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.366.703 78.717.650 87.702.278 49.136.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.930.458 -2.616.975 7.409.208 -823.808
Ana Ortaklık Payları
117.436.245 81.334.625 80.293.070 49.960.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,86940000 0,60210000 0,59440000 0,36980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.495 246.019.452 1.250.990.158 107.996.440 1.358.986.598
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.506.569 227.512.883 -246.019.452 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
81.334.625 81.334.625 -2.616.975 78.717.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.502.317 9.986.574 -1.883.243 3.774.407 9.375.421 203.680 9.579.101
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-191.819.908 -191.819.908 -191.819.908
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.346.578 25.936.459 -1.883.243 11.187.014 187.026.176 675.700.470 81.334.625 1.149.880.296 105.583.145 1.255.463.441
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.078.800 222.273.142 -228.351.942 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
117.436.245 117.436.245 4.930.458 122.366.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-665.298 16.993.773 -41.876.896 -17.647.556 -43.195.977 575.040 -42.620.937
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-67.542.221 -67.542.221 -67.542.221
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.165.436 46.847.313 -51.773.580 -5.266.422 193.104.976 830.431.391 117.436.245 1.301.539.860 133.013.496 1.434.553.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.115.864 -98.481.428
Dönem Karı (Zararı)
147.495.235 94.899.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
147.495.235 94.899.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.342.346 68.495.509
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 49.530.765 35.565.395
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
79.529 -769.325
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6/8 196.347 -768.352
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -116.818 -973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.032.542 5.372.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.985.304 5.053.954
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 399.520 188.851
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 647.718 129.628
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -19.761
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.812.657 24.486.483
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20/22 -1.573.949 -917.035
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20/22 62.386.606 25.403.518
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.556.150 -4.169.398
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.556.150 -4.169.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-19.964.228 -5.715.205
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -19.964.228 -5.715.205
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 25.128.532 16.181.897
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.129.862 385.928
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -10.129.862 385.928
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-71.591.439 -2.822.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-154.622.715 -237.661.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.072.314 -116.370.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -42.072.314 -116.370.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.565.668 7.706.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.565.668 7.706.965
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -70.310.591 -6.112.158
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.198.121 -28.035.672
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.322.586 -100.964.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -40.322.586 -100.964.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.549.677 6.113.693
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.549.677 6.113.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.214.866 -74.266.854
Alınan Faiz
20 614.769 445.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12,14 -7.306.608 -6.253.766
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -14.407.163 -17.034.256
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.371.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-89.893.478 -201.904.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.598.137 808.905
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.598.137 808.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.330.893 -202.713.499
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.111.982 -202.713.499
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.218.911 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-160.722 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
10 -160.722 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.337.389 286.183.953
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
876.246.225 743.030.275
Kredilerden Nakit Girişleri
876.246.225 743.030.275
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-839.520.172 -222.901.195
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-839.520.172 -222.901.195
Ödenen Temettüler
16 -67.542.221 -191.819.908
Ödenen Faiz
-29.095.170 -42.125.219
Alınan Faiz
22 1.573.949 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.115.003 -14.202.069
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.385.042 7.288.507
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.729.961 -6.913.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 204.303.367 32.828.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.573.406 25.914.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
122.366.703 78.717.650 87.702.278 49.136.391
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-655.733 -1.688.569 -460.666 -1.216.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-819.666 -2.110.711 -575.832 -1.520.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163.933 422.142 115.166 304.161
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
163.933 422.142 115.166 304.161
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-41.965.204 11.267.670 -30.995.322 1.641.126
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.559.248 9.376.506 164.152 5.774.427
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17.559.248 9.376.506 164.152 5.774.427
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-22.059.445 4.529.288 -1.215.491 -1.881.249
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-22.059.445 4.529.288 -1.215.491 -1.881.249
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.346.120 -2.259.892 -37.733.852 -3.078.713
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-52.346.120 -2.259.892 -37.733.852 -3.078.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.881.113 -378.232 7.789.869 826.661
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14.881.113 -378.232 7.789.869 826.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.620.937 9.579.101 -31.455.988 424.481
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.745.766 88.296.751 56.246.290 49.560.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.505.498 -2.413.295 7.725.883 -1.225.982
Ana Ortaklık Payları
74.240.268 90.710.046 48.520.407 50.786.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 77.573.406 204.303.367
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 570.137.279 527.109.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 597.020 3.585.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
569.540.259 523.524.222
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
694.458 19.426.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 694.458 19.426.487
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
17 12.868.123 3.581.475
Stoklar
9 217.202.329 146.774.920
Peşin Ödenmiş Giderler
9.189.171 7.751.792
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.189.171 7.751.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.339.468 3.606.207
Diğer Dönen Varlıklar
15 59.283.595 43.187.066
ARA TOPLAM
950.287.829 955.741.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
950.287.829 955.741.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 2.065.647 3.651.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.065.633 3.497.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.065.633 3.497.796
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
17 45.543.513 6.794.411
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 259.500.030 254.063.121
Maddi Duran Varlıklar
1.880.405.605 1.812.560.081
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165.233.819 164.960.610
Şerefiye
148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.114.567 16.841.358
Peşin Ödenmiş Giderler
1.620.946 1.831.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.620.946 1.831.108
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 21.700.732 7.414.569
Diğer Duran Varlıklar
33.239.323 31.870.607
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 33.239.323 31.870.607
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.413.439.726 2.286.708.439
TOPLAM VARLIKLAR
3.363.727.555 3.242.449.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
631.375.417 649.286.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 631.375.417 649.286.713
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
238.218.926 177.801.905
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 238.218.926 177.801.905
Ticari Borçlar
6 250.423.678 290.746.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 26.836.538 11.999.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
223.587.140 278.746.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 9.791.257 8.726.850
Diğer Borçlar
8 11.251.545 10.818.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,25 477.372 902.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.774.173 9.916.292
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
11.182.569 4.056.927
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 11.182.569 4.056.927
Ertelenmiş Gelirler
11.186.885 15.813.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 11.186.885 15.813.152
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 13.116.942 9.247.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.369.871 19.430.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 4.500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 15.369.871 14.930.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.772.584 6.193.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 7.772.584 6.193.570
ARA TOPLAM
1.199.689.674 1.192.121.743
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.199.689.674 1.192.121.743
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
596.988.860 549.748.773
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
596.988.860 549.748.773
Banka Kredileri
7 596.988.860 549.748.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
17 45.946.526 7.592.568
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.225.380 37.386.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12-14 36.964.869 32.773.566
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.260.511 4.612.793
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 44.323.759 33.250.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
729.484.525 627.978.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.929.174.199 1.820.099.752
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.301.539.860 1.294.841.813
Ödenmiş Sermaye
16 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
16 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.165.436 -6.500.138
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.165.436 -6.500.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.165.436 -6.500.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.192.689 32.337.990
Yabancı Para Çevrim Farkları
46.847.313 29.853.540
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-51.773.580 -9.896.684
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-51.773.580 -9.896.684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-5.266.422 12.381.134
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-5.266.422 12.381.134
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 187.026.176
Yasal Yedekler
193.104.976 187.026.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
830.431.391 675.700.470
Net Dönem Karı veya Zararı
117.436.245 228.351.942
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
133.013.496 127.507.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.434.553.356 1.422.349.811
TOPLAM KAYNAKLAR
3.363.727.555 3.242.449.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702849


BIST
'
12:289.320
Değişim :  -0,27% |  -24,77
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.308
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:25
UFUK 218,40 7.243.018 % 9,97  
BRKVY 153,30 33.316.315 % 9,97  
KSTUR 3.425,00 4.962.825 % 9,95  
SODSN 118,50 9.524.556 % 9,93  
TETMT 8.990,00 2.319.420 % 9,33  
12:25 Alış Satış %  
Dolar 30,9599 30,9648 % 0,18  
Euro 33,4552 33,4650 % 0,05  
Sterlin 38,9249 39,1201 % 0,05  
Frank 35,0074 35,2183 % 0,21  
Riyal 8,2308 8,2720 % 0,16  
12:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,06 23,10 % 0,66  
Platin 902,97 904,63 % 0,66  
Paladyum 973,02 979,53 % 0,66  
Brent Pet. 81,85 81,85 % 0,66  
Altın Ons 2.027,80 2.028,14 % 0,66