***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 21:45
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.305.193.980 1.054.457.524 451.850.209 424.268.481
Satışların Maliyeti
19 -952.791.866 -778.740.338 -332.315.663 -299.325.477
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
352.402.114 275.717.186 119.534.546 124.943.004
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
352.402.114 275.717.186 119.534.546 124.943.004
Genel Yönetim Giderleri
19 -71.263.085 -51.201.324 -23.932.621 -18.364.314
Pazarlama Giderleri
19 -10.396.454 -7.579.749 -3.648.261 -2.445.164
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -2.836.741 -1.476.044 -971.925 -741.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 79.404.866 26.834.741 68.517.321 5.639.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -30.817.694 -19.628.774 -7.676.644 -4.269.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
316.493.006 222.666.036 151.822.416 104.762.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 19.863.831 24.235.143 2.019.896 22.502.277
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -4.248 -409.865 -2.871 -17.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 45.794.660 8.832.137 25.830.432 3.116.932
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
382.147.249 255.323.451 179.669.873 130.364.352
Finansman Gelirleri
22 3.178.129 1.001.929 2.218.949 84.894
Finansman Giderleri
22 -130.745.665 -63.763.614 -74.804.344 -32.787.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
254.579.713 192.561.766 107.084.478 97.662.219
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -34.193.879 -33.095.037 -9.065.347 -16.913.140
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -9.264.272 -29.864.570 9.012.142 -15.315.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-24.929.607 -3.230.467 -18.077.489 -1.598.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
220.385.834 159.466.729 98.019.131 80.749.079
DÖNEM KARI (ZARARI)
220.385.834 159.466.729 98.019.131 80.749.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.715.758 6.042.603 -1.214.700 8.659.578
Ana Ortaklık Payları
216.670.076 153.424.126 99.233.831 72.089.501
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 1,60400000 1,13580000 0,73460000 0,53370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.495 246.019.452 1.250.990.158 107.996.440 1.358.986.598
Transferler
18.506.569 227.512.883 -246.019.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-747.353 9.718.057 -450.444 -1.944.797 153.424.126 159.999.589 6.395.942 166.395.531
Dönem Karı (Zararı)
153.424.126 153.424.126 6.042.603 159.466.729
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-747.353 9.718.057 -450.444 -1.944.797 6.575.463 353.339 6.928.802
Kar Payları
-191.819.907 -191.819.907 -191.819.907
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.591.614 25.667.942 -450.444 5.467.810 187.026.176 675.700.470 153.424.126 1.219.169.839 114.392.382 1.333.562.221
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811
Transferler
6.078.800 222.273.142 -228.351.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.120.784 36.313.193 -128.564.731 -10.301.572 216.670.076 111.996.182 5.570.111 117.566.293
Dönem Karı (Zararı)
216.670.076 216.670.076 3.715.758 220.385.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.120.784 36.313.193 -128.564.731 -10.301.572 -104.673.894 1.854.353 -102.819.541
Kar Payları
-67.542.221 -67.542.221 -67.542.221
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.620.922 66.166.733 -138.461.415 2.079.562 193.104.976 830.431.391 216.670.076 1.339.295.775 133.078.109 1.472.373.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.975.667 -21.848.200
Dönem Karı (Zararı)
220.385.834 159.466.729
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
220.385.834 159.466.729
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
129.248.397 106.024.522
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 79.679.720 56.581.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-593.187 -817.198
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6/8 -476.369 -816.225
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -116.818 -973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.174.679 4.004.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.778.315 3.528.338
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 803.181 406.615
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 593.183 69.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.945.862 56.122.086
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20/22 -4.214.975 -1.001.929
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20/22 110.160.837 57.124.015
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.015.113 -358.650
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -3.015.113 -358.650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-45.794.660 -8.832.137
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -45.794.660 -8.832.137
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 34.193.879 33.095.037
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.050.217 -21.119.618
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -16.050.217 -21.119.618
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-31.292.566 -12.651.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.937.183 -254.839.766
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.236.830 -196.623.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -72.236.830 -196.623.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.535.707 20.368.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.535.707 20.368.660
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -119.898.479 23.444.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.030.730 -11.629.628
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.479.712 -88.453.177
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 66.479.712 -88.453.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.776.609 -1.946.762
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.946.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
230.697.048 10.651.485
Alınan Faiz
20 1.036.846 1.173.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -10.935.212 -6.279.730
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 0 -206.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -10.823.015 -25.815.373
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.371.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-154.430.386 -219.797.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.278.136 41.502.547
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.278.136 41.502.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-166.708.522 -261.300.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-166.708.522 -261.300.089
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.522.102 264.085.197
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.068.235.364 743.731.525
Kredilerden Nakit Girişleri
743.731.525
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.037.658.607 -245.242.349
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.037.658.607 -245.242.349
Ödenen Temettüler
16 -67.542.221 -191.819.908
Ödenen Faiz
-38.734.767 -42.584.071
Alınan Faiz
22 3.178.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.976.821 22.439.455
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.891.501 6.781.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.085.320 29.220.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
204.303.367 32.828.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
200.218.047 62.049.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
220.385.834 159.466.729 98.019.131 80.749.079
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.111.218 -1.688.569 -1.455.485 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.639.023 -2.110.711 -1.819.357 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
527.805 422.142 363.872 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 527.805 422.142 363.872
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-100.708.322 8.617.371 -58.743.119 -2.650.300
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.157.981 11.012.612 20.598.732 1.636.105
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38.157.981 11.012.612 20.598.732 1.636.105
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-12.876.965 -2.333.756 9.182.480 -6.863.044
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-12.876.965 -2.333.756 9.182.480 -6.863.044
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.705.914 -540.533 -108.359.794 1.719.359
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-160.705.914 -540.533 -108.359.794 1.719.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.716.576 479.048 19.835.463 857.280
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 34.716.576 479.048 19.835.463 857.280
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.819.540 6.928.802 -60.198.604 -2.650.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.566.294 166.395.531 37.820.527 78.098.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.570.111 6.395.942 64.613 8.809.236
Ana Ortaklık Payları
111.996.183 159.999.589 37.755.914 69.289.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 200.218.047 204.303.367
Ticari Alacaklar
600.227.025 527.109.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 191.420 3.585.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 600.035.605 523.524.222
Diğer Alacaklar
1.026.689 19.426.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.026.689 19.426.487
Türev Araçlar
28.079.533 3.581.475
Stoklar
9 266.790.217 146.774.920
Peşin Ödenmiş Giderler
7.755.830 7.751.792
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.755.830 7.751.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 16.664.860 3.606.207
Diğer Dönen Varlıklar
15 73.950.896 43.187.066
ARA TOPLAM
1.194.713.097 955.741.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.194.713.097 955.741.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Ticari Alacaklar
6 1.898.647 3.651.658
Diğer Alacaklar
4.054.286 3.497.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.054.286 3.497.796
Türev Araçlar
17 121.677.976 6.794.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 277.984.478 254.063.121
Maddi Duran Varlıklar
11 1.951.562.584 1.812.560.081
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.464.120 164.960.610
Şerefiye
148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.344.868 16.841.358
Peşin Ödenmiş Giderler
2.410.393 1.831.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.410.393 1.831.108
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 26.578.050 7.414.569
Diğer Duran Varlıklar
28.199.124 31.870.606
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 28.199.124 31.870.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.578.894.136 2.286.708.439
TOPLAM VARLIKLAR
3.773.607.233 3.242.449.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
644.015.817 649.286.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 644.015.817 649.286.713
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
270.391.682 177.801.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 270.391.682 177.801.905
Ticari Borçlar
357.225.976 290.746.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 64.492.800 11.999.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 292.733.176 278.746.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 13.100.975 8.726.850
Diğer Borçlar
11.604.464 10.818.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 327.927 902.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.276.537 9.916.292
Türev Araçlar
27.753.001 4.056.927
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 27.753.001 4.056.927
Ertelenmiş Gelirler
21.506.805 15.813.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 21.506.805 15.813.152
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 7.688.948 9.247.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.179.806 19.430.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 16.179.806 14.930.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.756.267 6.193.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.756.267 6.193.570
ARA TOPLAM
1.379.223.741 1.192.121.743
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.379.223.741 1.192.121.743
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
719.356.873 549.748.773
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
719.356.873 549.748.773
Banka Kredileri
7 719.356.873 549.748.773
Türev Araçlar
120.263.004 7.592.569
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 120.263.004 7.592.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.593.371 37.386.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 34.387.395 32.773.566
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.205.976 4.612.792
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 42.796.360 33.250.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
922.009.608 627.978.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.301.233.349 1.820.099.752
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.339.295.775 1.294.841.813
Ödenmiş Sermaye
16 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
16 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.545.812 23.353.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.620.921 -6.500.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.620.921 -6.500.138
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.166.733 29.853.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-136.381.853 2.484.450
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-138.461.415 -9.896.684
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-138.461.415 -9.896.684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.079.562 12.381.134
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.079.562 12.381.134
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 187.026.176
Yasal Yedekler
193.104.976 187.026.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
830.431.391 675.700.470
Net Dönem Karı veya Zararı
216.670.076 228.351.942
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
133.078.109 127.507.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.472.373.884 1.422.349.811
TOPLAM KAYNAKLAR
3.773.607.233 3.242.449.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718060


BIST'
11:389.338
Değişim :  -0,08% |  -7,16
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.317
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:16
BRKVY 153,30 31.716.936 % 9,97  
UFUK 218,40 6.367.889 % 9,97  
KSTUR 3.425,00 4.962.825 % 9,95  
SODSN 118,50 9.524.556 % 9,93  
FONET 20,54 297.479.428 % 9,66  
11:16 Alış Satış %  
Dolar 30,9562 30,9608 % 0,16  
Euro 33,4852 33,4964 % 0,14  
Sterlin 38,9747 39,1702 % 0,18  
Frank 34,9890 35,1997 % 0,16  
Riyal 8,2299 8,2712 % 0,15  
11:16 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,09 23,13 % 0,66  
Platin 905,85 908,01 % 0,66  
Paladyum 981,58 986,22 % 0,66  
Brent Pet. 82,22 82,22 % 0,66  
Altın Ons 2.028,28 2.028,58 % 0,66