***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 00:50
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 336.189.944 360.735.275
Satışların Maliyeti
17 -268.980.133 -266.545.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.209.811 94.189.401
BRÜT KAR (ZARAR)
67.209.811 94.189.401
Genel Yönetim Giderleri
17 -29.976.031 -21.694.097
Pazarlama Giderleri
17 -3.364.076 -3.017.872
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -981.308 -858.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 27.778.377 26.367.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -15.736.441 -6.777.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.930.332 88.208.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 16.624.140 1.728.019
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -4.383 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 9.678.828 5.090.073
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.228.917 95.026.797
Finansman Gelirleri
20 1.398.453 658.472
Finansman Giderleri
-65.795.607 -52.160.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.831.763 43.524.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 4.722.374 -8.860.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.868.633 -4.486.516
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.591.007 -4.373.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.554.137 34.664.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.554.137 34.664.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.638.037 -2.478.752
Ana Ortaklık Payları
18.192.174 37.143.176
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,13470000 0,27500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.781.733 18.538.665
Dönem Karı (Zararı)
6.831.763 43.524.484
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.831.763 43.524.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.216.836 77.688.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 29.428.253 24.578.886
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
97.935 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 97.935 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6/8 9.508.678 6.004.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.159.500 2.442.953
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.a 100.345 803.747
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.b 311.446 92.505
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
937.387 2.665.305
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.838.848 45.205.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 -1.812.635 -1.016.860
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 56.651.483 46.222.330
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.150.495 4.179.615
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
981.746 1.273.609
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
981.746 1.273.609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -9.678.828 -3.385.985
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -16.110.291 -167.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.826.961 -88.863.461
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.789.075 46.016.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.967.214 -3.711.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.967.214 -3.711.533
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-24.556.006 -17.814.043
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-24.556.006 -17.814.043
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.064.423 -80.179.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.691.589 -59.767.878
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.691.589 -59.767.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.241.346 26.592.961
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.241.346 26.592.961
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.778.362 32.349.304
Alınan Faiz
414.182 358.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.113.528 -4.029.819
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.304.025 -10.139.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.788.825 -67.471.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.284.759 248.793
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11/19 23.284.759 248.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.073.584 -67.719.858
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -61.073.584 -67.662.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -57.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.000.919 -114.331.296
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
327.568.195 288.519.880
Kredilerden Nakit Girişleri
327.568.195 288.519.880
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-261.785.143 -303.773.117
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-261.785.143 -303.773.117
Ödenen Temettüler
14 0 -67.542.221
Ödenen Faiz
-27.180.586 -32.194.311
Alınan Faiz
23 1.398.453 658.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.569.639 -163.263.696
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-47.553.095 -14.059.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.122.734 -177.322.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 217.427.133 207.236.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 143.304.399 29.913.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 144.733.613 217.427.133
Ticari Alacaklar
6 441.071.119 419.956.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 122.517 18.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
440.948.602 419.938.363
Diğer Alacaklar
2.670.091 1.593.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 248.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.670.091 1.345.224
Türev Araçlar
18 25.125.360 22.511.102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25.125.360 22.511.102
Stoklar
9 260.221.611 190.255.123
Peşin Ödenmiş Giderler
14.174.178 9.539.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.174.178 9.539.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 2.295.517 2.526.430
Diğer Dönen Varlıklar
95.234.890 76.159.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 95.234.890 76.159.066
ARA TOPLAM
985.526.379 939.968.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
985.526.379 939.968.888
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Ticari Alacaklar
6 1.237.097 700.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.237.097 700.600
Diğer Alacaklar
3.997.355 3.682.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.997.355 3.682.965
Türev Araçlar
18 64.439.034 57.332.437
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
64.439.034 57.332.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 281.846.470 270.207.613
Maddi Duran Varlıklar
11 2.032.937.918 1.982.519.374
Arazi ve Arsalar
2.032.937.918 1.982.519.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 50.157.186 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.833.767 170.034.768
Şerefiye
12 151.824.511 151.824.511
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 18.009.256 18.210.257
Peşin Ödenmiş Giderler
4.712.816 912.971
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.712.816 912.971
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 43.339.163 40.740.895
Diğer Duran Varlıklar
30.677.346 17.824.367
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 30.677.346 17.824.367
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.683.242.630 2.544.020.468
TOPLAM VARLIKLAR
3.668.769.009 3.483.989.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 697.314.268 788.523.502
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
206.853.106 148.008.425
Banka Kredileri
206.853.106 148.008.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
490.461.162 640.515.077
Banka Kredileri
7 487.478.930 640.515.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.982.232 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 254.335.184 240.587.041
Ticari Borçlar
6 290.376.838 296.068.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 16.381.662 58.574.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
273.995.176 237.493.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 11.812.369 6.066.777
Diğer Borçlar
15.338.983 13.266.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 3.176.748 1.572.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.162.235 11.693.982
Türev Araçlar
18 46.110.808 41.562.030
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46.110.808 41.562.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.995.489 15.389.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 27.995.489 15.389.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 4.968.077 6.111.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.357.062 20.256.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.428.000 3.428.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.929.062 16.828.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.393.471 8.575.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 16.393.471 8.575.707
ARA TOPLAM
1.385.002.549 1.436.408.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.385.002.549 1.436.408.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 669.440.797 451.361.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
669.440.797 451.361.209
Banka Kredileri
619.578.794 451.361.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
49.862.003 0
Türev Araçlar
18 62.860.752 55.936.459
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
62.860.752 55.936.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.356.981 38.102.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 40.785.446 33.842.645
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.571.535 4.260.089
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 47.793.946 50.701.393
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
825.452.476 596.101.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.210.455.025 2.032.509.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.339.131.856 1.326.025.851
Ödenmiş Sermaye
17 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.610.338 61.170.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.492.090 -5.777.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.492.090 -5.777.277
Yabancı Para Çevrim Farkları
46.102.428 66.947.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-74.057.928 -91.531.758
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-76.018.798 -75.387.265
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-76.018.798 -75.387.265
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.960.870 -16.144.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.960.870 -16.144.493
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Yasal Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
985.356.923 830.431.391
Net Dönem Karı veya Zararı
18.192.174 154.925.532
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
119.182.128 125.453.529
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.458.313.984 1.451.479.380
TOPLAM KAYNAKLAR
3.668.769.009 3.483.989.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811
Transferler
6.078.800 222.273.142 -228.351.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.119 17.131.781 -11.689.814 -16.675.163 37.143.176 25.719.861 -2.220.385 23.499.476
Dönem Karı (Zararı)
37.143.176 37.143.176 -2.478.751 34.664.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.119 17.131.781 -11.689.814 -16.675.163 -11.423.315 258.366 -11.164.949
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-67.542.221 -67.542.221 -67.542.221
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.690.257 46.985.321 -21.586.498 -4.294.029 193.104.976 830.431.391 37.143.176 1.253.019.453 125.287.613 1.378.307.066
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380
Transferler
154.925.532 -154.925.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.714.813 -20.845.186 -631.533 18.105.363 18.192.174 13.106.005 -6.271.401 6.834.604
Dönem Karı (Zararı)
18.192.174 18.192.174 -6.638.037 11.554.137
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.714.813 -20.845.186 -631.533 18.105.363 -5.086.169 366.636 -4.719.533
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.492.090 46.102.428 -76.018.798 1.960.870 193.104.976 985.356.923 18.192.174 1.339.131.856 119.182.128 1.458.313.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.554.137 34.664.424
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.371.850 -195.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.714.813 -243.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-342.963 48.767
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -342.963 48.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.091.383 -10.969.881
Yabancı Para Çevrim Farkları
-23.565.213 17.395.097
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
22.088.543 -20.843.954
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-770.470 -14.612.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.844.243 7.091.244
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.844.243 7.091.244
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.719.533 -11.164.948
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.834.604 23.499.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.271.401 -2.220.385
Ana Ortaklık Payları
13.106.005 25.719.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762361


BIST'
18:059.345
Değişim :  1,62% |  148,56
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.196  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9109 30,9304 % 0,07  
Euro 33,4127 33,4909 % 0,13  
Sterlin 38,8893 39,0843 % -0,04  
Frank 34,9013 35,1115 % -0,09  
Riyal 8,2170 8,2583 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,98 23,02 % 0,66  
Platin 903,95 910,07 % 0,66  
Paladyum 976,56 982,23 % 0,66  
Brent Pet. 82,49 82,49 % 0,66  
Altın Ons 2.024,21 2.024,54 % 0,66