***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 01:17
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.284.712.635 1.305.193.980 472.648.518 451.850.209
Satışların Maliyeti
20 -1.051.599.792 -952.791.866 -389.263.389 -332.315.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
233.112.843 352.402.114 83.385.129 119.534.546
BRÜT KAR (ZARAR)
233.112.843 352.402.114 83.385.129 119.534.546
Genel Yönetim Giderleri
20 -102.874.191 -71.263.085 -44.325.206 -23.932.621
Pazarlama Giderleri
20 -11.822.824 -10.396.454 -3.472.254 -3.648.261
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.861.851 -2.836.741 -1.394.211 -971.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 86.357.162 79.404.866 25.308.785 68.517.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -67.866.658 -30.817.694 -20.846.730 -7.676.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.044.481 316.493.006 38.655.513 151.822.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 43.265.840 19.863.831 14.986.966 2.019.896
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -305.896 -4.248 -121.810 -2.871
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 19.162.219 45.794.660 -101.833 25.830.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
195.166.644 382.147.249 53.418.836 179.669.873
Finansman Gelirleri
23 5.048.337 3.178.129 1.343.318 2.218.949
Finansman Giderleri
23 -201.172.485 -130.745.665 -49.948.851 -74.804.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-957.504 254.579.713 4.813.303 107.084.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.931.323 -34.193.879 -4.487.105 -9.065.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -9.615.634 -9.264.272 -3.505.879 9.012.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 20.546.957 -24.929.607 -981.226 -18.077.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.973.819 220.385.834 326.198 98.019.131
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.973.819 220.385.834 326.198 98.019.131
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.481.716 3.715.758 -7.927.873 -1.214.700
Ana Ortaklık Payları
31.455.535 216.670.076 8.254.071 99.233.831
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,23290000 1,60400000 0,06110000 197.786.928 209.975.667
Dönem Karı (Zararı)
9.973.819 220.385.834
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.973.819 220.385.834
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
251.945.124 129.248.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 109.074.694 79.679.720
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.812.086 -593.187
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.112.802 -476.369
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 300.716 -116.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.249.269 6.174.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 12.520.253 4.778.315
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.950.982 803.181
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.778.034 593.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
122.044.649 105.945.862
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21/23 -8.262.573 -4.214.975
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21/23 130.307.222 110.160.837
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
69.411.690 -31.292.566
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.973.785 -3.015.113
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.973.785 -3.015.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-19.162.219 -45.794.660
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -19.162.219 -45.794.660
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -10.931.323 34.193.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.903.335 -16.050.217
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -40.903.335 -16.050.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.066.025 -118.937.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.062.072 -72.236.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -29.062.072 -72.236.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.872.543 9.495.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.872.543 9.495.023
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -42.481.517 -119.898.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.357.184 66.479.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 60.357.184 66.479.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.992.923 -2.776.609
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.992.923 -2.776.609
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.852.918 230.697.048
Alınan Faiz
21 3.214.236 1.036.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -9.028.391 -10.935.212
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.251.835 -10.823.015
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.662.457 -154.430.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.200.777 14.114.806
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.200.777 14.114.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-165.863.234 -169.173.917
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-165.753.345 -166.708.522
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.889 -2.465.395
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 628.725
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 628.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.025.490 -72.522.102
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
980.697.573 1.068.235.364
Kredilerden Nakit Girişleri
980.697.573 1.068.235.364
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-850.992.586 -1.037.658.607
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-850.992.586 -1.037.658.607
Ödenen Temettüler
0 -67.542.221
Ödenen Faiz
-117.727.834 -38.734.767
Alınan Faiz
23 5.048.337 3.178.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.149.961 -16.976.821
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-55.135.523 12.891.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.014.438 -4.085.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 201.636.639 204.303.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 237.651.077 200.218.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 239.889.393 202.067.347
Ticari Alacaklar
6 467.356.797 435.316.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 616.139 18.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
466.740.658 435.298.149
Diğer Alacaklar
3.300.277 1.593.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 452.227 248.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.848.050 1.345.224
Türev Araçlar
18 11.921.637 22.511.102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11.921.637 22.511.102
Stoklar
9 232.435.924 190.255.123
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.730.782 9.539.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.730.782 9.539.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 526.158 2.526.430
Diğer Dönen Varlıklar
16 118.747.136 76.159.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
118.747.136 76.159.066
ARA TOPLAM
1.084.908.104 939.968.888
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
133.376 280.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.085.041.480 940.249.594
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Ticari Alacaklar
6 700.600 700.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
700.600 700.600
Diğer Alacaklar
6 3.997.378 3.682.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.997.378 3.682.965
Türev Araçlar
18 28.914.005 57.332.437
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28.914.005 57.332.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 301.930.904 270.207.613
Maddi Duran Varlıklar
2.078.804.253 1.982.238.668
Arazi ve Arsalar
2.078.804.253 1.982.238.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 43.825.872 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
168.671.336 170.034.768
Şerefiye
12 151.824.511 151.824.511
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.846.825 18.210.257
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.203.276 912.971
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.203.276 912.971
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 65.924.231 40.740.895
Diğer Duran Varlıklar
16 30.606.508 17.824.367
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
30.606.508 17.824.367
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.724.642.841 2.543.739.762
TOPLAM VARLIKLAR
3.809.684.321 3.483.989.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
536.066.157 788.523.502
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.922.655 109.098.124
Banka Kredileri
141.922.655 109.098.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
394.143.502 679.425.378
Banka Kredileri
389.971.120 679.425.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.172.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
354.241.774 240.587.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
144.471.038 798.579
Banka Kredileri
144.471.038 798.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
209.770.736 239.788.462
Banka Kredileri
209.770.736 239.788.462
Ticari Borçlar
356.425.611 296.068.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 109.245.243 58.574.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26 247.180.368 237.493.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 12.606.456 6.066.777
Diğer Borçlar
26 14.352.403 13.266.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.455.498 1.572.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.896.905 11.693.982
Türev Araçlar
18 12.067.991 41.562.030
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12.067.991 41.562.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.971.354 15.389.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.971.354 15.389.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 9.475.298 6.111.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.779.699 20.256.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 3.428.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18.779.699 16.828.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.361.675 8.575.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.361.675 8.575.707
ARA TOPLAM
1.346.348.418 1.436.408.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.346.348.418 1.436.408.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
815.135.739 451.361.209
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
251.068.553 176.889.550
Banka Kredileri
251.068.553 176.889.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
564.067.186 274.471.659
Banka Kredileri
516.899.881 274.471.659
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.167.305
Türev Araçlar
18 27.427.580 55.936.459
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27.427.580 55.936.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.624.134 38.102.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 41.586.011 33.842.645
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.038.123 4.260.089
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 67.441.791 50.701.393
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
957.629.244 596.101.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.303.977.662 2.032.509.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.401.610.847 1.326.025.851
Ödenmiş Sermaye
17 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.137.025 -5.777.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.137.025 -5.777.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.137.025 -5.777.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.905.065 -24.584.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.773.864 66.947.614
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-36.430.712 -75.387.265
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-36.430.712 -75.387.265
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.561.913 -16.144.493
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Yasal Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
985.356.923 830.431.391
Net Dönem Karı veya Zararı
31.455.535 154.925.532
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.095.812 125.453.529
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.505.706.659 1.451.479.380
TOPLAM KAYNAKLAR
3.809.684.321 3.483.989.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -6.500.138 29.853.540 -9.896.684 12.381.134 187.026.176 675.700.470 228.351.942 1.294.841.813 127.507.998 1.422.349.811
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1548 31,1684 % 0,08  
Euro 33,7652 33,7886 % -0,06  
Sterlin 39,3843 39,5818 % 0,03  
Frank 35,2986 35,5113 % 0,08  
Riyal 8,2911 8,3327 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,40 22,43 % 0,66  
Platin 887,47 889,50 % 0,66  
Paladyum 930,20 934,50 % 0,66  
Brent Pet. 82,40 82,40 % 0,66  
Altın Ons 2.030,40 2.030,76 % 0,66