***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2020 00:52
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 971.792.688 812.064.117 560.114.972 475.874.173
Satışların Maliyeti
22 -798.725.684 -662.336.403 -450.702.491 -393.356.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
173.067.004 149.727.714 109.412.481 82.517.903
BRÜT KAR (ZARAR)
173.067.004 149.727.714 109.412.481 82.517.903
Genel Yönetim Giderleri
22 -91.088.594 -62.165.510 -43.375.658 -32.189.479
Pazarlama Giderleri
22 -9.582.966 -8.350.570 -4.231.645 -4.986.494
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.666.354 -2.467.640 -1.229.731 -1.486.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 149.550.273 61.048.378 75.509.917 33.270.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -78.961.343 -43.403.403 -33.276.023 -27.666.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.318.020 94.388.969 102.809.341 49.458.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 14.020.606 28.278.874 10.131.472 11.654.734
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -102.657 -184.086 -102.657 -179.703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 30.648.705 19.264.052 15.077.130 9.585.224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.884.674 141.747.809 127.915.286 70.518.892
Finansman Gelirleri
25 11.294.364 3.705.018 6.603.679 2.306.565
Finansman Giderleri
25 -165.040.742 -151.223.634 -83.474.519 -85.428.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.138.296 -5.770.807 51.044.446 -12.602.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.096.258 15.418.428 -3.051.844 10.696.054
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -8.547.445 -6.109.755 -6.736.425 -2.241.122
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 11.643.703 21.528.183 3.684.581 12.937.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.234.554 9.647.621 47.992.602 -1.906.516
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.234.554 9.647.621 47.992.602 -1.906.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.589.477 -13.553.843 1.976.555 -6.915.806
Ana Ortaklık Payları
37.824.031 23.201.464 46.016.047 5.009.290
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,28000000 0,17180000 0,34060000 0,03710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.231.836 53.342.517
Dönem Karı (Zararı)
31.138.296 -5.770.807
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.138.296 -5.770.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
185.449.784 183.333.557
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 79.075.832 70.442.408
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.756.786 1.236.720
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 908.000 937.387
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 848.786 299.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.600.397 11.741.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 7.752.492 9.988.772
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.052.250 1.727.071
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -204.345 25.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.057.702 102.691.449
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,25 -12.102.679 -5.423.085
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23,25 86.160.381 108.114.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
66.525.721 43.294.487
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
74.382.478 41.396.357
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.173.011 1.898.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.316.254 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -30.648.705 -19.264.052
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-30.648.705 -19.264.052
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.917.949 -26.809.104
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -13.917.949 -26.809.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.509.323 -112.957.205
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.373.623 -58.790.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -56.373.623 -58.790.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.427.793 -50.006.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.427.793 -50.006.010
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -40.963.374 -105.434.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.499.367 70.865.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 54.499.367 70.865.173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.756.100 30.409.310
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.756.100 30.409.310
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
184.078.757 64.605.545
Alınan Faiz
23 808.314 1.718.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.543.228 -6.222.533
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.112.007 -6.758.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.383.624 -99.564.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.481.161 35.334.399
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.481.161 35.334.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.864.785 -134.899.093
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.748.822 -134.856.854
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-115.963 -42.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.432.095 57.490.127
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
147.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.913.342.128 664.864.112
Kredilerden Nakit Girişleri
1.913.342.128 664.864.112
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.007.477.179 -545.178.783
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.007.477.179 -545.178.783
Ödenen Faiz
-94.724.895 -65.900.220
Alınan Faiz
25 11.294.364 3.705.018
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.416.117 11.267.950
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
852.802 -37.695.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.268.919 -26.427.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 267.240.480 201.636.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 415.509.399 175.209.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 415.731.655 267.350.543
Ticari Alacaklar
6 515.825.795 460.975.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 1.491.813 2.032.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
514.333.982 458.942.941
Diğer Alacaklar
2.923.201 3.972.111
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 223.504 228.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.699.697 3.743.387
Türev Araçlar
20 28.927.752 17.099.686
Stoklar
9 224.888.492 184.773.904
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.032.178 12.154.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.324.186 3.078.501
Diğer Dönen Varlıklar
18 115.560.874 104.203.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
115.560.874 104.203.590
ARA TOPLAM
1.324.214.133 1.053.608.696
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 11.398.387 11.865.457
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.335.612.520 1.065.474.153
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Diğer Alacaklar
8 6.205.752 4.009.281
Türev Araçlar
20 23.314.204 24.287.721
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 345.285.139 310.993.227
Maddi Duran Varlıklar
2.098.240.358 2.078.408.819
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 45.600.569 40.381.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.784.650 166.153.834
Şerefiye
14 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.665.398 18.034.582
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.003.536 1.582.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 73.598.453 59.162.445
Diğer Duran Varlıklar
18 22.617.760 24.239.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.781.714.899 2.709.282.618
TOPLAM VARLIKLAR
4.117.327.419 3.774.756.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 897.290.214 674.684.295
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.095.090 500.875.973
Banka Kredileri
231.095.090 500.875.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
666.195.124 173.808.322
Banka Kredileri
650.959.897 169.465.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 15.235.227 4.343.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 179.166.331 205.671.050
Ticari Borçlar
6 408.239.267 353.739.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 106.749.375 63.805.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
301.489.892 289.934.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.805.550 9.459.649
Diğer Borçlar
8 17.334.163 26.554.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 519.404 3.537.576
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.814.759 23.017.156
Türev Araçlar
20 27.707.767 17.038.221
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 29.222.084 23.577.123
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.722.827 287.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.055.541 28.730.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.000.000 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 37.055.541 28.730.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 28.512.901 5.799.492
ARA TOPLAM
1.641.056.645 1.345.542.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.641.056.645 1.345.542.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
671.546.532 820.816.512
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
671.546.532 820.816.512
Banka Kredileri
7 624.988.666 776.184.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 46.557.866 44.632.252
Türev Araçlar
20 22.792.870 23.036.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.230.086 47.337.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15,17 48.225.360 43.128.555
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.004.726 4.209.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 54.378.145 52.259.704
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
800.947.633 943.450.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.442.004.278 2.288.993.532
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.431.323.818 1.387.934.113
Ödenmiş Sermaye
19 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
19 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.198.319 3.453.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.645.633 -8.924.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.645.633 -8.924.835
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.552.686 12.378.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.141.354 14.924.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
85.460.894 54.499.662
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-48.319.540 -39.575.608
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-48.319.540 -39.575.608
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Yasal Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
998.526.403 985.356.923
Net Dönem Karı veya Zararı
37.824.031 13.169.480
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
243.999.323 97.829.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.675.323.141 1.485.763.239
TOPLAM KAYNAKLAR
4.117.327.419 3.774.756.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -16.144.493 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380
Transferler
154.925.532 -154.925.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.940.241 -1.555.606 -15.708.368 17.806.252 23.201.464 43.683.983 -12.907.499 30.776.484
Dönem Karı (Zararı)
23.201.464 23.201.464 -13.553.843 9.647.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.940.241 -1.555.606 -15.708.368 17.806.252 20.482.519 646.344 21.128.863
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 3.795.748 -7.332.883 51.239.246 -57.581.013 193.104.976 985.356.923 23.201.464 1.369.709.834 112.546.030 1.482.255.864
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 12.378.142 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Transferler
13.169.480 -13.169.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.930.828 -2.720.798 30.961.232 -8.743.932 37.824.031 43.389.705 -2.963.290 40.426.415
Dönem Karı (Zararı)
37.824.031 37.824.031 -3.589.477 34.234.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.930.828 -2.720.798 30.961.232 -8.743.932 5.565.674 626.187 6.191.861
Sermaye Arttırımı
147.000.000 147.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -1.552.686 -11.645.633 85.460.894 -48.319.540 193.104.976 998.526.403 37.824.031 1.431.323.818 243.999.323 1.675.323.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34.234.554 9.647.621 47.992.602 -1.906.516
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.651.626 18.344.747 12.826.347 -1.132.464
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-17.860.036 25.564.412 16.369.643 3.475.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-17.860.036 25.564.412 16.369.643 3.475.869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.208.410 -7.219.665 -3.543.296 -4.608.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4.696.613 -5.225.298 -3.617.688 -899.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.488.203 -1.994.367 74.392 -3.709.180
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.843.487 2.784.116 -99.240 26.980.864
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.587.419 -15.022.136 8.274.070 8.543.079
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
31.587.419 -15.022.136 8.274.070 8.543.079
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.210.169 22.828.528 -10.735.013 23.598.998
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.210.169 22.828.528 -10.735.013 23.598.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.466.237 -5.022.276 2.361.703 -5.161.213
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
2.466.237 -5.022.276 2.361.703 -5.161.213
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.191.861 21.128.863 12.727.107 25.848.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.426.415 30.776.484 60.719.709 23.941.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.963.290 -12.907.499 2.496.775 -6.636.095
Ana Ortaklık Payları
43.389.705 43.683.983 58.222.934 30.577.979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867764


BIST'
11:399.373
Değişim :  0,66% |  61,08
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.341
En Yüksek
9.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:39
ACSEL 165,00 104.060.517 % 10,00  
FONET 22,66 150.199.128 % 10,00  
SNKRN 38,72 2.778.663 % 10,00  
UFUK 240,20 10.784.019 % 9,98  
TETMT 9.945,00 2.635.425 % 9,98  
11:39 Alış Satış %  
Dolar 31,0277 31,0332 % 0,09  
Euro 33,7766 33,7931 % 0,66  
Sterlin 39,2831 39,4801 % 0,60  
Frank 35,2890 35,5016 % 0,53  
Riyal 8,2485 8,2899 % 0,07  
11:39 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,12 23,15 % 0,66  
Platin 897,02 898,55 % 0,66  
Paladyum 963,81 967,73 % 0,66  
Brent Pet. 83,33 83,33 % 0,66  
Altın Ons 2.032,68 2.033,05 % 0,66