***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 21:10
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.631.927.700 1.284.712.635 660.135.012 472.648.518
Satışların Maliyeti
22 -1.293.086.494 -1.051.599.792 -494.360.810 -389.263.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
338.841.206 233.112.843 165.774.202 83.385.129
BRÜT KAR (ZARAR)
338.841.206 233.112.843 165.774.202 83.385.129
Genel Yönetim Giderleri
22 -127.070.253 -102.874.191 -35.981.659 -40.708.681
Pazarlama Giderleri
22 -12.635.434 -11.822.824 -3.052.468 -3.472.254
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -3.674.709 -3.861.851 -1.008.355 -1.394.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 248.961.102 88.413.771 99.410.829 26.079.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -147.783.029 -67.866.658 -68.821.686 -24.463.255
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
296.638.883 135.101.090 156.320.863 39.426.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 24.935.039 41.209.231 10.914.433 14.216.040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.067.410 -305.896 -964.753 -121.810
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 66.709.951 19.162.219 36.061.246 -101.833
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
387.216.463 195.166.644 202.331.789 53.418.836
Finansman Gelirleri
25 19.454.209 5.048.337 8.159.845 1.343.318
Finansman Giderleri
25 -255.496.194 -201.172.485 -90.455.452 -49.948.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.174.478 -957.504 120.036.182 4.813.303
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.467.540 10.931.323 -15.563.798 -4.487.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -26.583.351 -9.615.634 -18.035.906 -3.505.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 14.115.811 20.546.957 2.472.108 -981.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
138.706.938 9.973.819 104.472.384 326.198
DÖNEM KARI (ZARARI)
138.706.938 9.973.819 104.472.384 326.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.174.928 -21.481.716 6.764.405 -7.927.873
Ana Ortaklık Payları
135.532.010 31.455.535 97.707.979 8.254.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 1,00330000 0,23290000 0,72330000 0,06110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
286.872.668 197.813.956
Dönem Karı (Zararı)
151.174.478 -957.504
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
151.174.478 -957.504
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
243.151.165 262.903.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 117.943.108 109.074.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.567.836 -2.785.060
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 2.598.690 -3.112.802
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 969.146 327.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.486.196 16.249.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 10.038.898 12.520.253
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.672.215 1.950.982
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -224.917 1.778.034
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.061.363 122.044.649
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,25 -19.821.625 -8.262.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
118.882.988 130.307.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
101.670.242 78.385.476
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 129.868.430 69.411.690
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-29.573.188 8.973.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.375.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-66.709.951 -19.162.219
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -66.709.951 -19.162.219
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.867.629 -40.903.335
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -23.867.629 -40.903.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.695.230 -52.066.025
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.422.637 -29.062.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -156.422.637 -29.062.072
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.372.211 -56.872.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.372.211 -56.872.543
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -53.983.995 -42.481.517
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.545.456 60.357.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 78.545.456 60.357.184
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.538.157 15.992.923
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
74.538.157 15.992.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
302.630.413 209.879.946
Alınan Faiz
23 367.416 3.214.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -6.668.212 -9.028.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.456.949 -6.251.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.984.118 -123.662.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
ynaklanan Nakit Çıkışları
-30.309.737 -165.863.234
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -30.060.143 -165.753.345
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -249.594 -109.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.088.435 27.929.786
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
147.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.082.568.544 991.601.869
Kredilerden Nakit Girişleri
2.082.568.544 991.601.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.283.387.813 -850.992.586
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.283.387.813 -850.992.586
Ödenen Faiz
-111.856.862 -117.727.834
Alınan Faiz
25 19.454.209 5.048.337
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.800.115 102.081.285
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.782.798 -66.066.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.582.913 36.014.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 267.240.480 201.636.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 416.823.393 237.651.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 417.035.297 267.350.543
Ticari Alacaklar
6 613.361.092 460.975.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 2.307.242 2.032.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
611.053.850 458.942.941
Diğer Alacaklar
3.286.221 3.972.111
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 223.504 228.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.062.717 3.743.387
Türev Araçlar
20 57.129.040 17.099.686
Stoklar
9 237.788.753 184.773.904
Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.924.364 12.154.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 2.453.025 3.078.501
Diğer Dönen Varlıklar
18 128.644.663 104.203.590
ARA TOPLAM
1.485.622.455 1.053.608.696
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 11.334.818 11.865.457
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.496.957.273 1.065.474.153
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Diğer Alacaklar
8 6.496.078 4.009.281
Türev Araçlar
20 21.649.749 24.287.721
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 374.212.837 310.993.227
Maddi Duran Varlıklar
11 2.145.647.322 2.078.408.819
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 48.775.415 40.381.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.731.871 166.153.834
Şerefiye
14 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.612.619 18.034.582
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.959.204 1.582.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 90.867.607 59.162.445
Diğer Duran Varlıklar
18 16.837.642 24.239.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.873.242.203 2.709.282.618
TOPLAM VARLIKLAR
4.370.199.476 3.774.756.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.196.959.420 674.684.295
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
150.891.238 261.786.745
Banka Kredileri
150.891.238 261.786.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.046.068.182 412.897.550
Banka Kredileri
1.029.846.226 408.554.302
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.221.956 4.343.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
203.621.824 205.671.050
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 62.034.211
Banka Kredileri
0 62.034.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
203.621.824 143.636.839
Banka Kredileri
203.621.824 143.636.839
Ticari Borçlar
6 432.285.356 353.739.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 59.597.917 63.805.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
372.687.439 289.934.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.789.430 9.459.649
Diğer Borçlar
8 17.047.739 26.554.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 258.728 3.537.576
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.789.011 23.017.156
Türev Araçlar
20 56.387.798 17.038.221
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 36.722.019 23.577.123
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 17.413.791 287.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 59.425.728 28.730.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.000.000 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
56.425.728 28.730.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 49.347.345 5.799.492
ARA TOPLAM
2.080.000.450 1.345.542.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.080.000.450 1.345.542.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 393.534.796 820.816.512
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 177.828.189
Banka Kredileri
0 177.828.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
393.534.796 642.988.323
Banka Kredileri
337.323.501 598.356.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.211.295 44.632.252
Türev Araçlar
20 21.183.397 23.036.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 53.552.473 47.337.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
49.568.319 43.128.555
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.984.154 4.209.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 55.125.887 52.259.704
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
523.396.553 943.450.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.603.397.003 2.288.993.532
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.515.075.756 1.387.934.113
Ödenmiş Sermaye
19 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
19 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.416.451 3.453.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.416.451 3.453.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.226.360 -8.924.835
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.190.091 12.378.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.403.445 14.924.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
99.656.887 54.499.662
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-69.253.442 -39.575.608
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-69.253.442 -39.575.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
998.526.403 985.356.923
Net Dönem Karı veya Zararı
135.532.010 13.169.480
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
251.726.717 97.829.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.766.802.473 1.485.763.239
TOPLAM KAYNAKLAR
4.370.199.476 3.774.756.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 -16.144.493 66.947.614 -75.387.265 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380
Transferler
154.925.532 -154.925.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.359.748 28.706.406 -22.173.750 38.956.553 31.455.535 75.584.966 -21.357.717 54.227.249
Dönem Karı (Zararı)
31.455.535 31.455.535 -21.481.716 9.973.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.359.748 28.706.406 -22.173.750 38.956.553 44.129.461 123.999 44.253.460
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.137.025 12.561.913 44.773.864 -36.430.712 193.104.976 985.356.923 31.455.535 1.401.610.847 104.095.812 1.505.706.659
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 12.378.142 54.499.662 -39.575.608 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Transferler
13.169.480 -13.169.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.301.525 -19.568.233 45.157.225 -29.677.834 135.532.010 127.141.643 4.764.104 131.905.747
Dönem Karı (Zararı)
135.532.010 135.532.010 3.174.928 138.706.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.301.525 -19.568.233 45.157.225 -29.677.834 -8.390.367 1.589.176 -6.801.191
Sermaye Arttırımı
147.000.000 147.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -13.226.360 -7.190.091 99.656.887 -69.253.442 193.104.976 998.526.403 135.532.010 1.515.075.756 251.726.717 1.766.802.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
138.706.938 9.973.819 104.472.384 326.198
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.478.098 30.000.344 -4.826.472 11.655.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.448.545 1.658.894 1.039.658 3.653.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-25.087.478 36.803.085 -7.227.443 11.238.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.057.925 -8.461.635 1.361.313 -3.236.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
6.057.925 -8.461.635 1.361.313 -3.236.337
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.676.907 14.253.116 -8.166.580 11.469.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.354.741 -24.703.437 12.767.322 -9.681.301
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.048.505 49.944.299 -26.838.336 27.115.771
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-38.048.505 49.944.299 -26.838.336 27.115.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.370.671 -10.987.746 5.904.434 -5.965.470
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8.370.671 -10.987.746 5.904.434 -5.965.470
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.801.191 44.253.460 -12.993.052 23.124.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.905.747 54.227.279 91.479.332 23.450.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.764.104 -21.357.717 7.727.394 -8.450.219
Ana Ortaklık Payları
127.141.643 75.584.996 83.751.938 31.901.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885973


BIST
'
16:029.314
Değişim :  -0,33% |  -30,58
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.290
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
SMART 47,30 416.109.501 % 10,00  
SNKRN 35,20 5.276.168 % 10,00  
KRONT 23,78 125.189.395 % 9,99  
COSMO 156,30 80.564.880 % 9,99  
OBASE 57,85 131.986.998 % 9,98  
16:00 Alış Satış %  
Dolar 31,0059 31,0095 % 0,32  
Euro 33,5461 33,5547 % 0,32  
Sterlin 38,9885 39,1840 % 0,21  
Frank 35,0831 35,2945 % 0,43  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,34  
16:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,09 23,11 % 0,66  
Platin 898,59 901,58 % 0,66  
Paladyum 972,01 974,79 % 0,66  
Brent Pet. 82,15 82,15 % 0,66  
Altın Ons 2.030,66 2.030,98 % 0,66