***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 23:11
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 2.076.298.962 1.577.651.788
Satışların Maliyeti
24 -1.608.546.273 -1.303.900.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
467.752.689 273.750.859
BRÜT KAR (ZARAR)
467.752.689 273.750.859
Genel Yönetim Giderleri
24 -147.337.906 -126.883.930
Pazarlama Giderleri
24 -15.955.724 ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 67.945.650 28.408.313
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
458.258.113 232.382.525
Finansman Gelirleri
27 31.322.385 6.098.469
Finansman Giderleri
27 -253.079.904 -267.228.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
236.500.594 -28.747.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.684.003 21.438.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -38.264.348 -6.126.482
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 17.580.345 27.564.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
215.816.591 -7.309.187
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -31.385.662 -7.880.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
184.430.929 -15.189.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.684.687 -28.359.153
Ana Ortaklık Payları
175.746.242 13.169.479
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 1,30000000 0,10000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,23000000 -0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
554.045.161 335.165.250
Dönem Karı (Zararı)
210.454.034 -32.001.189
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
236.500.594 -28.747.456
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -26.046.560 -3.253.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
281.546.616 361.554.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
144.361.179 142.555.454
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.581.935 2.951.990
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.353.869 -3.040.527
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.228.066 2.287.258
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
3.705.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.485.133 15.512.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,16 16.597.574 12.363.742
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.641.693 3.199.423
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 245.866 -51.018
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
111.974.534 196.567.251
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.813.504 -8.887.903
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
145.788.038 205.455.154
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
99.482.398 78.559.393
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
116.102.123 70.790.861
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.028.480 6.743.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 1.408.755 1.024.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -67.945.650 -28.408.313
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -67.945.650 -28.408.313
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -39.392.913 -46.183.411
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -39.392.913 -46.183.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
91.502.654 27.330.852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.219.187 -23.328.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.219.187 -23.328.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.484.128 -41.000.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.484.128 -41.000.723
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-106.306.494 3.193.961
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
240.336.307 57.671.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
240.336.307 57.671.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.176.156 30.794.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.176.156 30.794.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
583.503.304 356.884.174
Alınan Faiz
2.477.738 2.786.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -7.747.795 -10.716.881
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.188.086 -13.788.161
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.555.779 -120.258.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.134.337 52.932.650
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.134.337 52.932.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.690.116 -173.190.908
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.079.825 -171.072.514
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.291 -2.118.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.076.842 -69.829.113
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
147.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.378.208.068 1.278.243.332
Kredilerden Nakit Girişleri
2.378.208.068 1.278.243.332
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.289.064.314 -1.202.273.873
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.289.064.314 -1.202.273.873
Ödenen Faiz
-132.536.165 -151.897.302
Alınan Faiz
31.335.766 6.098.730
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
666.566.224 145.077.879
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-29.936.525 -79.474.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
636.629.699 65.603.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 267.240.480 201.636.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 903.870.179 267.240.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 903.961.752 267.350.543
Ticari Alacaklar
6 321.765.215 460.975.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 685.287 2.032.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
321.079.928 458.942.941
Diğer Alacaklar
2.489.773 3.972.111
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 296.267 228.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.193.506 3.743.387
Türev Araçlar
22 42.587.851 17.099.686
Stoklar
9 228.653.262 205.947.421
Peşin Ödenmiş Giderler
10 59.158.323 12.154.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
59.158.323 12.154.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 200.717 3.078.501
Diğer Dönen Varlıklar
20 66.663.718 104.203.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
66.663.718 104.203.590
ARA TOPLAM
1.625.480.611 1.074.782.213
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12,17 931.420.959 11.865.457
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.556.901.570 1.086.647.670
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Diğer Alacaklar
8 6.398.102 4.009.281
Türev Araçlar
22 10.907.697 24.287.721
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 708.350.343 310.993.227
Maddi Duran Varlıklar
11 1.579.599.880 2.078.408.819
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 24.879.991 40.381.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.773.022 166.153.834
Şerefiye
15 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 16.653.770 18.034.582
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.067.060 1.582.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 55.463.788 59.162.445
Diğer Duran Varlıklar
20 18.776.482 24.239.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.572.280.843 2.709.282.618
TOPLAM VARLIKLAR
5.129.182.413 3.795.930.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.124.649.125 674.684.295
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.297.334 261.786.745
Banka Kredileri
151.297.334 261.786.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 973.351.791 412.897.550
Banka Kredileri
960.596.381 408.554.302
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.755.410 4.343.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
181.271.407 205.671.050
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.034.211
Banka Kredileri
62.034.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
181.271.407 143.636.839
Banka Kredileri
7 181.271.407 143.636.839
Ticari Borçlar
6 572.397.678 352.762.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 96.973.610 63.805.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
475.424.068 288.957.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.584.985 9.459.649
Diğer Borçlar
337.850.942 26.554.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 315.454.117 3.537.576
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 22.396.825 23.017.156
Türev Araçlar
22 42.587.972 17.038.221
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.301.698 23.577.123
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 17.061.162 287.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 37.387.985 28.730.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.807.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29.580.371 28.730.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 61.052.734 27.949.916
ARA TOPLAM
2.394.145.688 1.366.716.261
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 544.197.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.938.342.751 1.366.716.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
254.981.967 820.816.512
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.828.189
Banka Kredileri
177.828.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 254.981.967 642.988.323
Banka Kredileri
229.509.051 598.356.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.472.916 44.632.252
Türev Araçlar
22 12.503.741 23.036.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.713.682 47.337.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 48.258.745 43.128.555
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.454.937 4.209.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 31.795.935 52.259.704
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
351.995.325 943.450.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.290.338.076 2.310.167.049
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.580.535.948 1.387.934.113
Ödenmiş Sermaye
21 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
21 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.753.120 3.453.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.463.476 -8.924.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.463.476 -8.924.835
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22.216.596 12.378.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.479.834 14.924.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
85.992.327 54.499.662
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-60.512.493 -39.575.608
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-60.512.493 -39.575.608
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
998.526.403 985.356.923
Net Dönem Karı veya Zararı
175.746.242 13.169.480
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
258.308.389 97.829.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.838.844.337 1.485.763.239
TOPLAM KAYNAKLAR
5.129.182.413 3.795.930.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -16.144.493 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380
Transferler
154.925.532 -154.925.532
Dönem Karı (Zararı)
13.169.480 13.169.480 -28.359.153 -15.189.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.522.635 -3.147.558 -12.447.952 35.811.657 13.169.480 48.738.728 734.750 49.473.478
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 12.378.142 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 12.378.142 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Transferler
13.169.480 -13.169.480
Dönem Karı (Zararı)
175.746.242 175.746.242 8.684.687 184.430.929
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.838.454 -3.538.641 31.492.665 -20.963.885 16.855.593 2.661.089 19.516.682
Sermaye Arttırımı
147.000.000 147.000.000
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 22.216.596 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
184.430.929 -15.189.674
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.299.814 25.375.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.423.301 -4.035.330
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12.298.068 36.567.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.574.953 -7.157.074
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.574.953 -7.157.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.216.868 24.098.454
Yabancı Para Çevrim Farkları
34.153.752 -11.713.203
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.171.106 45.912.381
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.171.106 45.912.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.234.222 -10.100.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5.234.222 -10.100.724
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.516.682 49.473.531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.947.611 34.283.857
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.345.776 -27.624.403
Ana Ortaklık Payları
192.601.835 61.908.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912024


BIST'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1460 31,1843 % 0,13  
Euro 33,7543 33,7664 % -0,12  
Sterlin 39,3685 39,5659 % -0,01  
Frank 35,2864 35,4990 % 0,05  
Riyal 8,2876 8,3292 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,39 22,43 % 0,66  
Platin 887,63 889,83 % 0,66  
Paladyum 930,02 934,37 % 0,66  
Brent Pet. 82,34 82,34 % 0,66  
Altın Ons 2.030,59 2.030,84 % 0,66