***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 20:01
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 639.268.757 327.140.117
Satışların Maliyeti
23 -500.807.982 -265.027.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.460.775 62.112.158
BRÜT KAR (ZARAR)
138.460.775 62.112.158
Genel Yönetim Giderleri
23 -30.503.963 -39.209.851
Pazarlama Giderleri
23 -3.261.079 -4.875.558
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.330.694 -1.436.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 97.528.577 70.349.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -46.460.420 -43.012.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.433.196 43.927.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 23.930.699 3.889.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 44.099.995 15.571.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.463.890 63.387.931
Finansman Gelirleri
26 13.366.442 4.687.890
Finansman Giderleri
26 -36.729.255 -77.198.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
199.101.077 -9.122.782
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.654.497 5.211.266
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -13.721.361 -996.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -10.933.136 6.207.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.446.580 -3.911.516
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 -225.708 -9.846.531
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.220.872 -13.758.047
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.337.987 -5.566.032
Ana Ortaklık Payları
160.882.885 -8.192.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 1,19100000 -0,06060000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,00170000 -0,07290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.853.706 10.950.772
Dönem Karı (Zararı)
199.423.706 -19.906.149
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
199.101.077 -9.122.782
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 322.629 -10.783.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-37.045.200 101.413.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41.172.965 37.618.697
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
346.879 443.309
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
346.879 435.309
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.087.706 6.012.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.523.179 5.558.503
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.408.270 691.030
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 156.257 -236.774
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.777.859 38.543.145
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.361.360 -5.028.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31.139.219 43.571.822
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.317.003 38.348.030
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.716.918 -91.963
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-39.716.918 -91.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -44.099.995 -15.571.575
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.930.699 -3.889.134
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -23.930.699 -3.889.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-315.101.122 -67.106.220
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.015.368 -53.715.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.015.368 -53.715.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.191.453 -21.808.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.191.453 -21.808.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.312.445 -80.818.873
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.649.352 90.958.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-139.649.352 90.958.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.932.504 -1.722.835
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.932.504 -1.722.835
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-152.722.616 14.400.899
Alınan Faiz
2.991.690 337.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -7.324.120 -2.115.636
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.798.660 -1.672.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-301.052.256 -4.106.289
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
24.175.398 5.442.596
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.175.398 5.442.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.795.294 -9.548.885
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.679.157 -9.470.311
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.137 -78.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.016.500 487.096.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
608.462.039 902.447.696
Kredilerden Nakit Girişleri
608.462.039 902.447.696
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-700.720.249 -372.117.972
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-700.720.249 -372.117.972
Ödenen Faiz
-5.127.961 -47.924.133
Alınan Faiz
13.369.671 4.690.685
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-558.922.462 493.940.759
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.270.502 -4.982.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-549.651.960 488.958.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
903.870.179 267.240.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
354.218.219 756.198.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 355.069.673 903.961.752
Ticari Alacaklar
6 355.589.244 321.765.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 2.246.772 685.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
353.342.472 321.079.928
Diğer Alacaklar
8 1.159.214 2.489.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 240.750 296.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
918.464 2.193.506
Türev Araçlar
21 53.399.024 42.587.851
Stoklar
9 279.242.485 228.653.262
Peşin Ödenmiş Giderler
10 43.290.673 59.158.323
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 383.945 200.717
Diğer Dönen Varlıklar
19 66.213.480 66.663.718
ARA TOPLAM
1.154.347.738 1.625.480.611
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12,16 1.052.923.813 931.420.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.207.271.551 2.556.901.570
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Diğer Alacaklar
8 4.930.002 6.398.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.930.002 6.398.102
Türev Araçlar
21 573.741 10.907.697
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 766.256.386 708.350.343
Maddi Duran Varlıklar
1.581.964.952 1.579.599.880
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 22.251.921 24.879.991
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
163.978.030 164.773.022
Şerefiye
14 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.858.778 16.653.770
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.796.609 3.067.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 56.795.863 55.463.788
Diğer Duran Varlıklar
19 20.587.970 18.776.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.620.199.952 2.572.280.843
TOPLAM VARLIKLAR
4.827.471.503 5.129.182.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 911.393.084 1.124.649.125
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.638.078 151.297.333
Banka Kredileri
12.638.078 151.297.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
898.755.006 973.351.792
Banka Kredileri
877.296.198 960.596.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 21.458.808 12.755.410
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 69.749.429 181.271.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.749.429 181.271.407
Banka Kredileri
69.749.429 181.271.407
Ticari Borçlar
6 436.092.654 572.397.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 65.501.743 96.973.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
370.590.911 475.424.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.544.564 8.584.985
Diğer Borçlar
30.325.671 337.850.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 12.516.437 315.454.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.809.234 22.396.825
Türev Araçlar
21 53.399.148 42.587.972
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.086.022 11.301.698
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 14.748.906 17.061.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 51.835.650 37.387.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.000 7.807.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
50.835.650 29.580.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 5.152.484 61.052.734
ARA TOPLAM
1.600.327.612 2.394.145.688
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
16 662.310.344 544.197.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.262.637.956 2.938.342.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 488.568.164 254.981.967
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.136.547
Banka Kredileri
7 88.136.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
400.431.617 254.981.967
Banka Kredileri
7 384.640.190 229.509.051
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 15.791.427 25.472.916
Türev Araçlar
21 12.503.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.124.714 52.713.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 51.513.520 48.258.745
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.611.194 4.454.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 33.778.961 31.795.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
578.471.839 351.995.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.841.109.795 3.290.338.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.714.973.939 1.580.535.948
Ödenmiş Sermaye
20 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
20 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.043.915 9.753.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.217.626 -12.463.476
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.217.626 -12.463.476
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
8.173.711 22.216.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.831.975 25.479.834
Yabancı Para Çevrim Farkları
111.937.419 85.992.327
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-99.105.444 -60.512.493
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-99.105.444 -60.512.493
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.174.272.645 998.526.403
Net Dönem Karı veya Zararı
160.882.885 175.746.242
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
271.387.769 258.308.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.986.361.708 1.838.844.337
TOPLAM KAYNAKLAR
4.827.471.503 5.129.182.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.169.480 -13.169.480
Dönem Karı (Zararı)
-8.192.015 -8.192.015 -5.566.032 -13.758.047
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.778.824 23.207.383 -370.622 -26.699.150 -6.641.213 105.967 -6.535.246
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 11.703.659 77.707.045 39.946.230 -14.321.008 193.104.976 998.526.403 -8.192.015 1.373.100.885 92.369.061 1.465.469.946
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337
Transferler
175.746.242 -175.746.242
Dönem Karı (Zararı)
160.882.885 160.882.885 13.337.987 174.220.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
245.850 25.945.092 -38.592.951 -14.042.885 -26.444.894 -258.607 -26.703.501
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.217.626 111.937.419 -99.105.444 8.173.711 193.104.976 1.174.272.645 160.882.885 1.714.973.939 271.387.769 1.986.361.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
174.220.872 -13.758.047
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.797.035 -29.477.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
307.312 -3.562.595
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-17.553.606 -34.229.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.449.259 8.314.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3.449.259 8.314.300
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.906.466 22.942.727
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.686.485 23.313.349
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.241.189 -475.156
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-48.241.189 -475.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.648.238 104.534
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9.648.238 104.534
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.703.501 -6.535.247
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.517.371 -20.293.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.079.380 -5.460.065
Ana Ortaklık Payları
134.437.991 -14.833.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934518


BIST'
10:099.345
Değişim :  0,36% |  33,21
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.342
En Yüksek
9.374
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:09
SNKRN 38,72 2.778.663 % 10,00  
TETMT 9.945,00 2.635.425 % 9,98  
EMNIS 157,90 1.083.036 % 9,96  
SMART 52,00 165.843.892 % 9,94  
UZERB 227,10 595.229 % 7,89  
10:09 Alış Satış %  
Dolar 31,0308 31,0377 % 0,11  
Euro 33,7527 33,7754 % 0,60  
Sterlin 39,1494 39,3457 % 0,26  
Frank 35,2435 35,4558 % 0,40  
Riyal 8,2496 8,2909 % 0,08  
10:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,03 23,06 % 0,66  
Platin 892,27 893,53 % 0,66  
Paladyum 959,31 963,77 % 0,66  
Brent Pet. 83,29 83,29 % 0,66  
Altın Ons 2.030,13 2.030,48 % 0,66