***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 19:15
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 2.532.773.081 1.343.884.674 891.064.653 489.853.870
Satışların Maliyeti
24 -1.983.881.338 -1.044.214.886 -718.845.435 -349.609.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
548.891.743 299.669.788 172.219.218 140.244.040
BRÜT KAR (ZARAR)
548.891.743 299.669.788 172.219.218 140.244.040
Genel Yönetim Giderleri
24 -123.429.250 -92.581.558 -48.462.251 -24.199.550
Pazarlama Giderleri
24 -9.070.483 -11.254.061 -2.481.041 -2.590.879
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -4.446.429 -3.674.709 -1.507.069 -1.008.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 204.771.963 234.434.587 47.055.468 92.770.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -139.052.671 -136.762.520 -51.278.771 -62.750.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
477.664.873 289.831.527 115.545.554 142.465.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 35.335.996 23.867.629 952.887 9.949.680
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -2.342.466 0 -2.342.466 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 95.055.095 66.709.951 -8.890.541 36.061.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
605.713.498 380.409.107 105.265.434 188.476.443
Finansman Gelirleri
27 27.266.777 19.444.737 9.441.785 8.156.357
Finansman Giderleri
27 -164.319.473 -243.094.447 -39.882.379 -86.443.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
468.660.802 156.759.397 74.824.840 110.189.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.056.164 -11.425.725 -18.515.992 -12.781.489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -93.479.236 -24.068.691 -30.859.180 -16.976.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 423.072 12.642.966 12.343.188 4.194.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
375.604.638 145.333.672 56.308.848 97.407.586
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 289.639.030 -6.626.734 0 7.064.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
665.243.668 138.706.938 56.308.848 104.472.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.368.778 3.174.928 6.897.769 6.764.405
Ana Ortaklık Payları
629.874.890 135.532.010 49.411.079 97.707.978
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 4,66280000 1,00330000 0,36580000 0,72330000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,14410000 -0,04910000 0,00000000 0,05230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-216.990.892 286.872.668
Dönem Karı (Zararı)
773.037.982 151.174.478
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
468.660.802 156.759.397
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 304.377.180 -5.584.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-218.907.377 243.151.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
98.672.570 117.943.108
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
536.374 3.567.836
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-833.222 2.598.690
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.369.596 969.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.999.118 11.486.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.780.826 10.038.898
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.058.346 1.672.215
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.159.946 -224.917
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.649.314 99.061.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-41.746.290 -19.821.625
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
82.395.604 118.882.988
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
78.448.377 129.868.430
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.900.401 -28.198.188
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-27.233.789 -29.573.188
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 333.388 1.375.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -95.055.095 -66.709.951
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.993.530 -23.867.629
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -32.993.530 -23.867.629
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-302.264.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-692.848.270 -91.695.230
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-452.943.611 -156.422.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-452.943.611 -156.422.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.802.329 -34.372.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.802.329 -34.372.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-116.120.564 -53.983.995
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.613.467 78.545.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.613.467 78.545.456
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.631.701 74.538.157
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.631.701 74.538.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-138.717.665 302.630.413
Alınan Faiz
14.479.513 367.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.901.694 -6.668.212
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-83.851.046 -9.456.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.619.186 -2.984.118
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
334.798.007
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-294.432.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.062.442 27.325.619
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.062.442 27.325.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.709.887 -30.309.737
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.279.521 -30.060.143
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.430.366 -249.594
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-11.337.388
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-11.337.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.556.583 -144.088.435
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
147.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
744.617.186 2.082.568.544
Kredilerden Nakit Girişleri
744.617.186 2.082.568.544
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.008.731.548 -2.283.387.813
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.008.731.548 -2.283.387.813
Ödenen Faiz
-33.708.998 -111.856.862
Alınan Faiz
27.266.777 19.454.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-505.166.661 139.800.115
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
42.196.063 9.782.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-462.970.598 149.582.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 903.870.179 267.240.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 440.899.581 416.823.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 440.994.826 903.961.752
Ticari Alacaklar
6 775.208.659 321.765.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 297.470.637 685.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
477.738.022 321.079.928
Diğer Alacaklar
1.251.344 2.489.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 274.140 296.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 977.204 2.193.506
Türev Araçlar
22 26.261.759 42.587.851
Stoklar
9 343.404.230 228.653.262
Peşin Ödenmiş Giderler
10 181.256.706 59.158.323
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
181.256.706 59.158.323
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.558.899 200.717
Diğer Dönen Varlıklar
36.153.582 66.663.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 36.153.582 66.663.718
ARA TOPLAM
1.806.090.005 1.625.480.611
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12,17 180.846.133 931.420.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.986.936.138 2.556.901.570
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Diğer Alacaklar
4.930.002 6.398.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.930.002 6.398.102
Türev Araçlar
22 0 10.907.697
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 779.367.611 708.350.343
Maddi Duran Varlıklar
11 1.389.659.753 1.579.599.880
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 16.703.797 24.879.991
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.035.738 164.773.022
Şerefiye
15 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 17.916.486 16.653.770
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.404.448 3.067.060
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.404.448 3.067.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 54.849.489 55.463.788
Diğer Duran Varlıklar
20 12.338.912 18.776.482
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12.338.912 18.776.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.438.354.228 2.572.280.843
TOPLAM VARLIKLAR
4.425.290.366 5.129.182.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 788.166.436 1.124.649.125
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.534.685 151.297.332
Banka Kredileri
100.534.685 151.297.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 687.631.751 973.351.793
Banka Kredileri
665.575.526 960.596.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.056.225 12.755.410
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 55.598.048 181.271.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.598.048 181.271.407
Banka Kredileri
55.598.048 181.271.407
Ticari Borçlar
6 527.784.211 572.397.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 102.034.665 96.973.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
425.749.546 475.424.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 10.354.649 8.584.985
Diğer Borçlar
22.521.974 337.850.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 1.443.256 315.454.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 21.078.718 22.396.825
Türev Araçlar
22 27.009.743 42.587.972
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 24.994.531 11.301.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.994.531 11.301.698
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 26.689.352 17.061.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 84.701.673 37.387.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.500.000 7.807.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
78.201.673 29.580.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.199.829 61.052.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.199.829 61.052.734
ARA TOPLAM
1.573.020.446 2.394.145.688
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 0 544.197.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.573.020.446 2.938.342.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
402.124.374 254.981.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 402.124.374 254.981.967
Banka Kredileri
388.270.434 229.509.051
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.853.940 25.472.916
Türev Araçlar
22 0 12.503.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.623.745 52.713.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 58.008.862 48.258.745
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.614.883 4.454.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 26.704.977 31.795.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
492.453.096 351.995.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.065.473.542 3.290.338.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.080.023.482 1.580.535.948
Ödenmiş Sermaye
21 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
21 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60.783.540 9.753.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.634.162 9.753.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.913.426 -12.463.476
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.547.588 22.216.596
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-62.417.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.370.862 25.479.834
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.814.750 85.992.327
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-72.199.491 -60.512.493
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-72.199.491 -60.512.493
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
47.643.379
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
47.643.379
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Yasal Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.174.272.645 998.526.403
Net Dönem Karı veya Zararı
629.874.890 175.746.242
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
279.793.342 258.308.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.359.816.824 1.838.844.337
TOPLAM KAYNAKLAR
4.425.290.366 5.129.182.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Transferler
13.169.480 -13.169.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.301.525 45.157.225 -29.677.834 -19.568.233 135.532.010 127.141.643 4.764.104 131.905.747
Dönem Karı (Zararı)
135.532.010 135.532.010 3.174.928 138.706.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.301.525 45.157.225 -29.677.834 -19.568.233 -8.390.367 1.589.176 -6.801.191
Sermaye Avansı
147.000.000 147.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -13.226.360 99.656.887 -69.253.442 -7.190.091 193.104.976 998.526.403 135.532.010 1.515.075.756 251.726.717 1.766.802.473
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 0 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337
Transferler
175.746.242 -175.746.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.449.950 43.306.126 -36.233.078 -6.669.008 47.643.379 629.874.890 676.472.359 34.804.414 711.276.773
Dönem Karı (Zararı)
629.874.890 629.874.890 35.368.778 665.243.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.449.950 43.306.126 -36.233.078 -6.669.008 47.643.379 46.597.469 -564.364 46.033.105
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-139.113.203 24.546.080 -114.567.123 -13.319.461 -127.886.584
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-62.417.702 -62.417.702 -62.417.702
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -62.417.702 -13.913.426 -9.814.750 -72.199.491 15.547.588 47.643.379 193.104.976 1.174.272.645 629.874.890 2.080.023.482 279.793.342 2.359.816.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
665.243.668 138.706.938 56.308.848 104.472.383
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.118.958 -23.869.758 4.599.429 -7.218.132
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.933.267 -5.514.776 -937.874 -2.026.573
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-8.892.011 -25.087.478 7.070.445 -7.227.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.706.320 6.732.496 -1.533.142 2.035.883
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
2.706.320 6.732.496 -1.533.142 2.035.883
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
54.152.063 17.068.567 9.701.256 -5.774.919
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.741.762 46.746.401 -744.987 15.158.983
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.128.744 -38.048.505 17.113.923 -26.838.336
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-40.128.744 -38.048.505 17.113.923 -26.838.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
47.643.379 0 -2.389.199 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
47.643.379 0 -2.389.199 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.895.666 8.370.671 -4.278.481 5.904.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3.895.666 8.370.671 -4.278.481 5.904.434
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.033.105 -6.801.191 14.300.685 -12.993.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
711.276.773 131.905.747 70.609.533 91.479.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.804.415 4.764.104 5.553.082 7.727.394
Ana Ortaklık Payları
676.472.358 127.141.643 65.056.451 83.751.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973757


BIST'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66