***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2022 23:05
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 3.745.370.304 2.076.298.962
Satışların Maliyeti
24 -3.032.410.647 -1.608.546.273
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
712.959.657 467.752.689
BRÜT KAR (ZARAR)
712.959.657 467.752.689
Genel Yönetim Giderleri
24 -182.217.270 -147.337.906
Pazarlama Giderleri
24 -11.282.624 -15.955.724
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -6.069.138 -5.096.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 588.858.062 309.820.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -358.559.471 -258.263.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
743.689.216 350.919.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 35.852.478 39.392.913
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -2.585.558 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 168.820.329 67.945.650
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
945.776.465 458.258.113
Finansman Gelirleri
27 37.790.324 31.322.385
Finansman Giderleri
27 -321.201.903 -253.079.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
662.364.886 236.500.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
98.390.807 -20.684.003
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -93.430.819 -38.264.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 191.821.626 17.580.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
760.755.693 215.816.591
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 289.639.030 -31.385.662
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.050.394.723 184.430.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.793.953 8.684.687
Ana Ortaklık Payları
1.016.600.770 175.746.242
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 7,53000000 1,30000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,14000000 -0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.447.521 554.045.161
Dönem Karı (Zararı)
966.742.066 210.454.034
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
662.364.886 236.500.594
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 304.377.180 -26.046.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-170.899.002 281.546.616
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
132.381.163 144.361.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-844.186 10.581.935
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-610.747 6.353.869
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-233.439 4.228.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.276.538 22.485.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.211.113 16.597.574
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.530.046 5.641.693
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.535.379 245.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-65.976 111.974.534
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-104.499.307 -33.813.504
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
104.433.331 145.788.038
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
200.370.390 116.102.123
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.665.579 -16.619.725
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-26.387.207 -18.028.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 721.628 1.408.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-168.820.329 -67.945.650
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -168.820.329 -67.945.650
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.266.920 -39.392.913
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -33.266.920 -39.392.913
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-302.264.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-889.065.188 91.502.654
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-579.266.462 -54.219.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-579.266.462 -54.219.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.205.576 -16.484.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.205.576 -16.484.128
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-468.671.711 -106.306.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.711.116 240.336.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.711.116 240.336.307
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.367.445 28.176.156
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
127.367.445 28.176.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.222.124 583.503.304
Alınan Faiz
66.708.983 2.477.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.106.603 -7.747.795
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-86.827.777 -24.188.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.004.643 -24.555.779
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
334.798.007
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-294.432.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.628.620 43.134.337
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.628.620 43.134.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-180.891.844 -67.690.116
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-179.274.451 -67.079.825
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.617.393 -610.291
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.107.066
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-7.107.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-442.004.576 137.076.842
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
147.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.125.912.532 2.378.208.068
Kredilerden Nakit Girişleri
1.125.912.532 2.378.208.068
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.548.857.421 -2.289.064.314
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.548.857.421 -2.289.064.314
Ödenen Faiz
-56.850.011 -132.536.165
Alınan Faiz
37.790.324 31.335.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-663.456.740 666.566.224
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.313.123 -29.936.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-646.143.617 636.629.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
903.870.179 267.240.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
257.726.562 903.870.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 257.911.803 903.961.752
Ticari Alacaklar
6 900.920.799 321.765.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 481.711.703 685.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
419.209.096 321.079.928
Diğer Alacaklar
1.057.625 2.489.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 50.636 296.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.006.989 2.193.506
Türev Araçlar
22 27.108.341 42.587.851
Stoklar
9 697.558.413 228.653.262
Peşin Ödenmiş Giderler
10 59.162.499 59.158.323
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 17.153.692 200.717
Diğer Dönen Varlıklar
98.709.690 66.663.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 98.709.690 66.663.718
ARA TOPLAM
2.059.582.862 1.625.480.611
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12,17 180.248.206 931.420.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.239.831.068 2.556.901.570
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Diğer Alacaklar
4.985.658 6.398.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.985.658 6.398.102
Türev Araçlar
22 0 10.907.697
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.022.220.528 708.350.343
Maddi Duran Varlıklar
11 1.447.367.967 1.579.599.880
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 17.033.792 24.879.991
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
176.081.895 164.773.022
Şerefiye
15 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 27.962.643 16.653.770
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.174.126 3.067.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 315.181.198 55.463.788
Diğer Duran Varlıklar
15.823.527 18.776.482
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 15.823.527 18.776.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.008.933.169 2.572.280.843
TOPLAM VARLIKLAR
5.248.764.237 5.129.182.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
743.660.473 1.111.893.715
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.051.719 151.297.334
Banka Kredileri
7 131.051.719 151.297.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
612.608.754 960.596.381
Banka Kredileri
7 612.608.754 960.596.381
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
213.165.053 194.026.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
213.165.053 194.026.817
Banka Kredileri
7 188.630.175 181.271.407
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.534.878 12.755.410
Ticari Borçlar
6 647.108.794 572.397.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 103.950.640 96.973.610
İliacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.189.998 9.753.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.124.018 9.753.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.692.308 -12.463.476
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.816.326 22.216.596
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-63.314.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.388.225 25.479.834
Yabancı Para Çevrim Farkları
-21.568.313 85.992.327
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-168.166.206 -60.512.493
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-168.166.206 -60.512.493
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
171.346.294
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
171.346.294
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.174.272.645 998.526.403
Net Dönem Karı veya Zararı
1.016.600.770 175.746.242
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
278.052.506 258.308.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.772.854.098 1.838.844.337
TOPLAM KAYNAKLAR
5.248.764.237 5.129.182.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.194.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Transferler
13.169.480 -13.169.480
Dönem Karı (Zararı)
175.746.242 175.746.242 8.684.687 184.430.929
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.538.641 31.492.665 -20.936.885 9.838.454 16.855.593 2.661.089 19.516.682
Sermaye Arttırımı
147.000.000 147.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337
Transferler
175.746.242 -175.746.242
Dönem Karı (Zararı)
1.016.600.770 1.016.600.770 33.793.953 1.050.394.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.228.832 31.552.563 -132.199.793 13.599.730 171.346.294 76.069.962 -730.376 75.339.586
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-139.113.203 24.546.080 -114.567.123 -13.319.460 -127.886.583
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-523.949 -63.314.016 -63.837.965 -63.837.965
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 575.466 -63.314.016 -20.692.308 -21.568.313 -168.166.206 35.816.326 171.346.294 193.104.976 1.174.272.645 1.016.600.770 2.494.801.592 278.052.506 2.772.854.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.050.394.723 184.430.929
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.370.898 6.299.814
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.686.795 -4.423.301
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17.661.987 12.298.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.604.294 -1.574.953
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.604.294 -1.574.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
69.968.688 13.216.869
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.822.187 34.153.754
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-164.356.097 -26.171.106
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-164.356.097 -26.171.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
171.346.294 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
171.346.294 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.156.304 5.234.221
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32.156.304 5.234.221
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.339.586 19.516.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.125.734.309 203.947.612
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.063.577 11.345.777
Ana Ortaklık Payları
1.092.670.732 192.601.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003622


BIST'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9766 30,9845 % -0,06  
Euro 33,5761 33,6036 % 0,09  
Sterlin 39,0585 39,2543 % 0,02  
Frank 35,0005 35,2113 % -0,30  
Riyal 8,2367 8,2780 % -0,07  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,74 22,76 % 0,66  
Platin 901,96 903,50 % 0,66  
Paladyum 972,15 975,49 % 0,66  
Brent Pet. 83,53 83,53 % 0,66  
Altın Ons 2.020,38 2.020,65 % 0,66