***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2022 21:23
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 6.026.409.808 2.532.773.081 2.431.219.417 891.064.653
Satışların Maliyeti
25 -4.899.931.047 -1.983.881.338 -1.988.194.808 -718.845.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.126.478.761 548.891.743 443.024.609 172.219.218
BRÜT KAR (ZARAR)
1.126.478.761 548.891.743 443.024.609 172.219.218
Genel Yönetim Giderleri
25 -230.879.604 -123.429.250 -99.887.341 -48.462.251
Pazarlama Giderleri
25 -9.477.476 -9.070.483 -3.338.653 -2.481.041
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -7.210.425 -4.446.429 -2.719.930 -1.507.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 588.383.323 204.771.963 227.791.938 47.055.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -361.255.156 -139.052.671 -146.517.033 -51.278.771
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.106.039.423 477.664.873 418.353.590 115.545.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.697.090.281 32.993.530 1.683.804.635 -1.389.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 255.473.533 95.055.095 76.054.665 -8.890.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.058.603.237 605.713.498 2.178.212.890 105.265.434
Finansman Gelirleri
28 33.286.976 27.266.777 20.446.905 9.441.785
Finansman Giderleri
28 -243.810.282 -164.319.473 -75.575.688 -39.882.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.848.079.931 468.660.802 2.123.084.107 74.824.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
207.466.833 -93.056.164 -99.276.848 -18.515.992
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -119.617.202 -93.479.236 -60.820.195 -30.859.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 327.084.035 423.072 -38.456.653 12.343.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.055.546.764 375.604.638 2.023.807.259 56.308.848
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 289.639.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.055.546.764 665.243.668 2.023.807.259 56.308.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.841.479 35.368.778 31.803.201 6.897.769
Ana Ortaklık Payları
2.974.705.285 629.874.890 1.992.004.058 49.411.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 22,02000000 4,66000000 14,75000000 0,37000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00000000 2,14000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
876.563.186 -216.990.892
Dönem Karı (Zararı)
2.848.079.931 773.037.982
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.848.079.931 468.660.802
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
304.377.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.683.982.111 -218.907.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
116.037.764 98.672.570
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.308.162 536.374
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.031.042 -833.222
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.277.120 1.369.596
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.501.609 19.999.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 27.709.476 16.780.826
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.594.658 2.058.346
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.197.475 1.159.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.426.099 40.649.314
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-106.863.787 -41.746.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
147.289.886 82.395.604
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
97.663.324 78.448.377
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.496.639 -26.900.401
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-27.108.341 -27.233.789
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 1.611.702 333.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -255.473.533 -95.055.095
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.363.554 -32.993.530
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -13.363.554 -32.993.530
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.677.969.019
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-302.264.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-297.837.772 -692.848.270
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-765.512.845 -452.943.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-765.512.845 -452.943.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.164.928 -83.802.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.164.928 -83.802.329
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-555.951.069 -116.120.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.111.296.119 -44.613.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.111.296.119 -44.613.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.505.049 4.631.701
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.505.049 4.631.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
866.260.048 -138.717.665
Alınan Faiz
73.576.811 14.479.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -16.729.197 -8.901.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.544.476 -83.851.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.333.449.264 -17.619.186
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
334.798.007
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-294.432.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.130.638 36.062.442
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.130.638 36.062.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-167.135.654 -82.709.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -165.715.327 -81.279.521
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.420.327 -1.430.366
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.853.217.696
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-366.763.416 -11.337.388
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-366.763.416 -11.337.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-498.738.327 -270.556.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.757.527.300 744.617.186
Kredilerden Nakit Girişleri
1.757.527.300 744.617.186
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.991.801.459 -1.008.731.548
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.352.179.641 -1.008.731.548
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-639.621.818
Ödenen Faiz
-88.931.144 -33.708.998
Alınan Faiz
33.286.976 27.266.777
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-208.820.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.711.274.123 -505.166.661
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.357.023 42.196.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.739.631.146 -462.970.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 257.726.562 903.870.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.997.357.708 440.899.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.002.225.536 257.911.803
Finansal Yatırımlar
639.621.818
Diğer Finansal Yatırımlar
6 639.621.818
Ticari Alacaklar
7 1.665.852.984 900.920.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 756.874.563 481.711.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
908.978.421 419.209.096
Diğer Alacaklar
1.097.940 1.057.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 50.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.097.940 1.006.989
Türev Araçlar
23 0 27.108.341
Stoklar
10 1.254.786.602 697.558.413
Peşin Ödenmiş Giderler
46.386.504 59.162.499
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 46.386.504 59.162.499
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.397.358 17.153.692
Diğer Dönen Varlıklar
145.210.843 98.709.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 145.210.843 98.709.690
ARA TOPLAM
5.775.579.585 2.059.582.862
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 1.803 180.248.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.775.581.388 2.239.831.068
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Diğer Alacaklar
4.834.853 4.985.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.834.853 4.985.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.467.132.818 1.022.220.528
Maddi Duran Varlıklar
12 1.518.884.330 1.447.367.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 16.221.025 17.033.792
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
172.065.802 176.081.895
Şerefiye
16 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 23.946.550 27.962.643
Peşin Ödenmiş Giderler
11 376.895.480 10.174.126
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
376.895.480 10.174.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 862.540.542 315.181.198
Diğer Duran Varlıklar
21 5.172.183 15.823.527
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5.172.183 15.823.527
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.423.811.511 3.008.933.169
TOPLAM VARLIKLAR
10.199.392.899 5.248.764.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.478.402.564 768.195.351
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
380.292.781 131.051.717
Banka Kredileri
380.292.781 131.051.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.098.109.783 637.143.634
Banka Kredileri
1.070.341.113 612.608.756
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 27.768.670 24.534.878
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 573.700.945 188.630.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
573.700.945 188.630.175
Banka Kredileri
573.700.945 188.630.175
Ticari Borçlar
7 1.758.404.913 647.108.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 396.468.923 103.950.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.361.935.990 543.158.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 14.199.151 9.672.293
Diğer Borçlar
35.726.084 29.505.483
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 5.510.103 10.352.855
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 30.215.981 19.152.628
Türev Araçlar
23 27.566.080
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 43.811.118 24.281.420
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
96.736.930 23.664.204
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 118.875.293 66.055.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.673.941 16.095.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
114.201.352 49.960.718
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 632.006 151.060.187
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
632.006 151.060.187
ARA TOPLAM
4.120.489.004 1.935.739.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.120.489.004 1.935.739.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 30.692.212 402.644.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.692.212 402.644.438
Banka Kredileri
378.308.384
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 30.692.212 24.336.054
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 100.676.977 77.190.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 90.489.187 70.200.321
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10.187.790 6.990.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 243.814.653 60.335.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.183.842 540.170.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.495.672.846 2.475.910.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.354.102.976 2.494.801.592
Ödenmiş Sermaye
22 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
22 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
575.466 575.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.348.493 -48.189.998
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
122.662.509 15.124.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.034.860 -20.692.308
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
141.697.369 35.816.326
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-63.314.016 -63.314.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.330.617 -18.388.225
Yabancı Para Çevrim Farkları
-49.925.331 -21.568.313
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-261.759.695 -168.166.206
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-261.759.695 -168.166.206
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
270.354.409 171.346.294
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
270.354.409 171.346.294
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.990.873.415 1.174.272.645
Net Dönem Karı veya Zararı
2.974.705.285 1.016.600.770
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
349.617.077 278.052.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.703.720.053 2.772.854.098
TOPLAM KAYNAKLAR
10.199.392.899 5.248.764.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.081.442 41.741.516 1.099.415 12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337
Transferler
175.746.242 -175.746.242
Dönem Karı (Zararı)
629.874.890 629.874.890 35.368.778 665.243.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.643.379 1.449.950 43.306.126 -36.233.078 -6.669.008 46.597.469 -564.364 46.033.105
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-139.113.203 24.546.080 -114.567.123 -13.319.461 -127.886.584
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-62.417.702 -62.417.702 -62.417.702
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 47.643.379 -13.913.426 -62.417.702 -9.814.750 -72.199.491 15.547.588 193.104.976 1.174.272.645 629.874.890 2.080.023.482 279.793.342 2.359.816.824
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 575.466 -63.314.016 -20.692.308 35.816.326 -21.568.313 -168.166.206 171.346.294 193.104.976 1.174.272.645 1.016.600.770 2.494.801.592 278.052.506 2.772.854.098
Transferler
1.016.600.770 -1.016.600.770
Dönem Karı (Zararı)
2.974.705.285 2.974.705.285 80.841.479 3.055.546.764
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.657.448 105.881.043 -28.357.018 -93.593.489 99.008.115 84.596.099 -456.908 84.139.191
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000 -8.820.000 -208.820.000
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 575.466 -63.314.016 -19.034.860 141.697.369 -49.925.331 -261.759.695 270.354.409 193.104.976 1.990.873.415 2.974.705.285 5.354.102.976 349.617.077 5.703.720.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.055.546.764 665.243.668 2.023.807.259 56.308.848
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
107.538.491 -8.118.958 80.659.271 4.599.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.152.530 -1.933.267 12.939.848 -937.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
137.507.848 -8.892.011 91.812.452 7.070.445
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
137.507.848 -8.892.011 91.812.452 7.070.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.121.887 2.706.320 -24.093.029 -1.533.142
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-32.121.887 2.706.320 -24.093.029 -1.533.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-23.399.300 54.152.063 -4.321.455 9.701.256
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-28.813.926 42.741.762 -4.051.410 -744.987
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.549.986 -40.128.744 -23.408.913 17.113.923
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-121.549.986 -40.128.744 -23.408.913 17.113.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
99.008.115 47.643.379 17.754.818 -2.389.199
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
99.008.115 47.643.379 17.754.818 -2.389.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.956.497 3.895.666 5.384.050 -4.278.481
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27.956.497 3.895.666 5.384.050 -4.278.481
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.139.191 46.033.105 76.337.816 14.300.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.139.685.955 711.276.773 2.100.145.075 70.609.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.384.571 34.804.415 31.010.867 5.553.082
Ana Ortaklık Payları
3.059.301.384 676.472.358 2.069.134.208 65.056.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076078


BIST'
18:059.334
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.319
En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLSER 82,50 685.202.371 % 10,00  
LMKDC 21,56 10.965.826 % 10,00  
UMPAS 11,66 3.353.797 % 10,00  
ALCTL 149,60 228.386.147 % 10,00  
CMENT 459,25 10.035.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1193 31,1274 % 0,08  
Euro 33,8152 33,8390 % 0,13  
Sterlin 39,3642 39,5616 % 0,09  
Frank 35,2559 35,4683 % 0,18  
Riyal 8,2754 8,3169 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,52 22,56 % 0,66  
Platin 884,13 886,72 % 0,66  
Paladyum 952,20 955,19 % 0,66  
Brent Pet. 81,67 81,67 % 0,66  
Altın Ons 2.033,56 2.033,84 % 0,66