***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2017 21:15
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.170.309.931 1.171.145.661
Satışların Maliyeti
20 -794.861.516 -806.246.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
375.448.415 364.899.629
BRÜT KAR (ZARAR)
375.448.415 364.899.629
Genel Yönetim Giderleri
20 -79.924.712 -64.245.803
Pazarlama Giderleri
20 -9.744.407 -8.754.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 45.863.716 43.426.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -25.524.333 -36.226.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
306.118.679 299.099.498
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.553.884 3.522.980
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.169 -43.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 20.912.294 14.044.109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
330.582.688 316.623.120
Finansman Gelirleri
23 12.746.874 7.914.665
Finansman Giderleri
23 -37.072.499 -22.312.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
306.257.063 302.225.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -57.196.683 -54.673.624
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-54.612.724 -58.310.212
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.583.959 3.636.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
249.060.380 247.551.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
249.060.380 247.551.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.040.928 2.271.931
Ana Ortaklık Payları
246.019.452 245.279.781
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 1,82000000 1,82000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 30.131 -2.436.517 4.714.228 132.289.960 613.781.619 192.980.659 1.118.186.038 51.545.593 1.169.731.631
Transferler
16.777.487 176.203.172 -192.980.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.516.481 -329.025 245.279.781 242.434.275 4.866.021 247.300.296
Dönem Karı (Zararı)
245.279.781 245.279.781 2.271.931 247.551.712
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.516.481 -329.025 -2.845.506 2.594.090 -251.416
Sermaye Arttırımı
47.530.000 47.530.000
Kar Payları
-174.529.099 -174.529.099 -174.529.099
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.069.284 1.069.284 1.069.284
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.952.998 4.385.203 149.067.447 615.455.692 245.279.781 1.187.160.498 103.941.614 1.291.102.112
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.952.998 4.385.203 149.067.447 615.455.692 245.279.781 1.187.160.498 103.941.614 1.291.102.112
Transferler
19.452.160 225.827.621 -245.279.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108.737 11.564.682 7.412.607 246.019.452 265.105.478 4.054.826 269.160.304
Dönem Karı (Zararı)
246.019.452 246.019.452 3.040.928 249.060.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
108.737 11.564.682 7.412.607 19.086.026 1.013.898 20.099.924
Kar Payları
-201.275.818 -201.275.818 -201.275.818
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.495 246.019.452 1.250.990.158 107.996.440 1.358.986.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
262.413.974 328.409.567
Dönem Karı (Zararı)
306.257.063 302.225.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.953.498 76.112.367
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11/13 58.535.454 67.862.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11 9.992.752 2.896.894
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6/8 2.601.889 1.629.113
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 140.077 1.267.781
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.250.786 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.576.120 12.025.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 9.658.393 10.141.823
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.172.759 2.080.141
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -255.032 -196.723
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.908.950 453.629
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -11.955.908 -9.215.745
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 21.864.858 9.669.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
68.816 -336.458
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 68.816 -336.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -20.912.294 -14.044.109
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 -18.944 -18.333
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.039.599 -2.098.295
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.039.599 -2.098.295
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
13.842.243 9.371.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.253.759 13.419.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.542.267 -74.023.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.979.196 22.308.664
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.124.235 -10.639.366
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.460.604 71.848.621
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.931.335 3.924.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
326.956.802 391.756.858
Alınan Faiz
21 1.802.132 1.301.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.700.074 -7.261.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -58.445.109 -57.386.561
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-199.777 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-600.101.445 -269.188.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.001.082 2.317.635
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11/13 2.001.082 2.317.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-611.559.637 -230.840.213
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -609.289.617 -229.759.625
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.270.020 -1.080.588
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.457.110 -40.666.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.242.514 119.168.804
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.069.284
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.069.284
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 47.530.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.003.602.855 452.328.979
Kredilerden Nakit Girişleri
1.003.602.855 452.328.979
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-620.115.046 -192.736.837
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-620.115.046 -192.736.837
Ödenen Temettüler
18 -201.256.874 -174.510.766
Ödenen Faiz
-59.735.295 -22.426.521
Alınan Faiz
23 12.746.874 7.914.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-202.444.957 178.389.478
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
l 11.201.499 -3.788.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-191.243.458 174.600.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 224.071.872 49.471.134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 32.828.414 224.071.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
249.060.380 247.551.712
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-452.352 -2.516.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-565.440 -3.145.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113.088 629.120
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 113.088 629.120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.552.276 2.265.065
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.139.669 2.265.065
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
13.139.669 2.265.065
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.412.607 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
7.412.607 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.099.924 -251.416
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
269.160.304 247.300.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.054.826 4.866.021
Ana Ortaklık Payları
265.105.478 242.434.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 32.828.414 224.071.872
Ticari Alacaklar
6 318.130.576 327.413.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10.756 3.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
318.119.820 327.410.061
Diğer Alacaklar
8 535.607 858.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 535.607 858.520
Stoklar
9 176.903.829 96.064.710
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.170.864 3.727.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 4.666.210 389.491
Diğer Dönen Varlıklar
17 27.423.658 13.421.675
ARA TOPLAM
582.659.158 665.946.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
582.659.158 665.946.881
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
56.978 56.978
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
30 56.978 56.978
Ticari Alacaklar
6 2.067.255 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.067.255 0
Diğer Alacaklar
8 3.280.920 3.300.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 227.204.764 198.879.863
Maddi Duran Varlıklar
11 1.486.537.379 891.957.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167.065.970 167.482.109
Şerefiye
12 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 18.946.718 19.362.857
Peşin Ödenmiş Giderler
10 32.201.791 41.673.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.973.708 7.201.772
Diğer Duran Varlıklar
17 32.464.362 4.034.202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.957.853.127 1.314.586.415
TOPLAM VARLIKLAR
2.540.512.285 1.980.533.296
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 375.016.168 132.062.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 200.064.509 32.427.576
Ticari Borçlar
6 275.714.203 206.253.599
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 27.689.182 29.696.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
248.025.021 176.556.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 7.092.249 4.408.724
Diğer Borçlar
8 10.239.295 9.732.474
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.371.587 1.901.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.867.708 7.831.407
Türev Araçlar
29 68.816 0
Ertelenmiş Gelirler
10 7.503.693 6.435.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 11.201.977 10.757.643
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 18.652.900 17.393.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.700.000 4.613.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.952.900 12.780.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 7.288.079 3.615.238
ARA TOPLAM
912.841.889 423.086.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
912.841.889 423.086.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 211.936.758 213.166.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.630.841 29.663.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 27.391.725 24.969.621
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.239.116 4.693.925
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 25.116.199 23.513.747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.683.798 266.344.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.181.525.687 689.431.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.250.990.158 1.187.160.498
Ödenmiş Sermaye
18 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
18 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.844.261 -4.952.998
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.844.261 -4.952.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.844.261 -4.952.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.362.492 4.385.203
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.949.885 4.385.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.412.607 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 7.412.607 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 168.519.607 149.067.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
640.007.495 615.455.692
Net Dönem Karı veya Zararı
246.019.452 245.279.781
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
107.996.440 103.941.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.358.986.598 1.291.102.112
TOPLAM KAYNAKLAR
2.540.512.285 1.980.533.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588146


BIST
'
10:429.206
Değişim :  0,13% |  11,98
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:40
DIRIT 21,26 5.663.324 % 9,98  
LMKDC 31,52 1.516.647.115 % 9,98  
PATEK 132,40 501.669.460 % 9,97  
KLGYO 5,85 195.948.721 % 9,96  
GLCVY 51,55 86.118.096 % 9,91  
10:40 Alış Satış %  
Dolar 31,3240 31,3284 % 0,30  
Euro 33,9081 33,9174 % 0,15  
Sterlin 39,4557 39,6536 % 0,37  
Frank 35,2394 35,4517 % 0,17  
Riyal 8,3279 8,3697 % 0,30  
10:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,65 22,69 % 0,66  
Platin 879,05 880,44 % 0,66  
Paladyum 947,59 949,94 % 0,66  
Brent Pet. 82,20 82,20 % 0,66  
Altın Ons 2.047,04 2.047,35 % 0,66