***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2017 18:20
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 630.189.043 586.136.444 381.696.530 332.471.606
Satışların Maliyeti
17 -479.414.861 -391.599.785 -288.109.790 -216.223.109
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.774.182 194.536.659 93.586.740 116.248.497
BRÜT KAR (ZARAR)
150.774.182 194.536.659 93.586.740 116.248.497
Genel Yönetim Giderleri
17 -32.837.010 -30.675.866 -16.215.990 -15.604.662
Pazarlama Giderleri
17 -5.134.585 -4.764.201 -3.084.158 -2.540.709
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -734.597 0 -734.597 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 21.194.782 12.529.884 9.856.136 6.071.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -15.358.881 -12.118.235 -8.413.110 -4.529.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.903.891 159.508.241 74.995.021 99.645.655
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.732.866 1.712.427 808.795 1.296.908
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -392.863 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 5.715.205 16.563.810 2.911.733 14.010.940
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.959.099 177.784.478 78.715.549 114.953.503
Finansman Gelirleri
20 917.035 10.425.757 484.920 3.181.510
Finansman Giderleri
20 -30.976.587 -17.996.430 -21.546.174 -11.121.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.899.547 170.213.805 57.654.295 107.013.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -16.181.897 -31.357.018 -8.517.904 -18.192.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.549.543 -29.610.248 -8.273.747 -17.769.557
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.632.354 -1.746.770 -244.157 -423.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.717.650 138.856.787 49.136.391 88.821.186
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.717.650 138.856.787 49.136.391 88.821.186
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.616.975 5.435.235 -823.808 2.846.178
Ana Ortaklık Payları
81.334.625 133.421.552 49.960.199 85.975.008
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,60210000 0,98770000 0,36980000 0,63650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.952.998 4.385.203 0 149.067.447 615.455.692 245.279.781 1.187.160.498 103.941.614 1.291.102.112
Transferler
19.452.160 225.827.621 -245.279.781
Dönem Karı (Zararı)
133.421.552 133.421.552 5.435.235 138.856.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.389 5.759.648 9.109.514 14.995.551 725.193 15.720.744
Kar Payları
-201.275.819 -201.275.819 -201.275.819
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.826.609 10.144.851 9.109.514 168.519.607 640.007.494 133.421.552 1.134.301.782 110.102.042 1.244.403.824
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.494 246.019.452 1.250.990.157 107.996.440 1.358.986.597
Transferler
18.506.569 227.512.883 -246.019.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.710.046 -2.413.295 88.296.751
Dönem Karı (Zararı)
81.334.625 81.334.625 -2.616.975 78.717.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.502.317 9.986.574 -1.883.243 3.774.407
Sermaye Arttırımı
9.375.421 203.680 9.579.101
Kar Payları
-191.819.908 -191.819.908 -191.819.908
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.346.578 25.936.459 -1.883.243 11.187.014 187.026.176 675.700.469 81.334.625 1.149.880.295 105.583.145 1.255.463.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.481.426 30.573.154
Dönem Karı (Zararı)
78.717.650 138.856.787
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
78.717.650 138.856.787
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.495.510 56.764.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 35.565.395 30.301.524
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-769.325 1.175.882
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6/8 -768.352 1.177.111
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -973 -1.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.623.157 3.503.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.304.678 2.581.904
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 188.851 334.523
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 129.628 587.004
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-19.761
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.235.759 9.160.812
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 -917.035 -7.225.114
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 29.152.794 16.385.926
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.169.398 -302.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -5.715.205 -16.563.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 16.181.897 31.357.018
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 385.928 -681.337
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.822.937 -1.186.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-221.480.012 -139.138.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.370.133 -60.296.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.706.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.706.965
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.112.158 3.955.971
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.853.774 -28.738.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.964.605 -58.404.161
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.405.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-104.369.796 -58.404.161
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.113.693 4.344.177
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.276.280
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.837.413 4.344.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-74.266.852 56.482.861
Alınan Temettüler
0
Alınan Faiz
445.035 3.052.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.253.766 -6.393.411
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -17.034.256 -22.568.586
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.371.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-201.904.594 -312.829.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11/19 808.905 2.339.872
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
571.126 2.339.872
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-202.713.499 -264.512.432
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-50.656.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
286.183.953 163.189.020
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
743.030.275 477.592.338
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-222.901.195 -88.715.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-222.901.195 -88.715.310
Ödenen Temettüler
14 -191.819.908 -201.275.819
Ödenen Faiz
-42.125.219 -29.968.467
Alınan Faiz
5.556.278
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.202.067 -119.067.308
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.288.505 7.507.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.913.562 -111.560.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.828.414 224.071.872
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.914.852 112.511.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
78.717.650 138.856.787 49.136.391 88.821.186
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.688.569 107.689 -1.216.645 -120.415
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.110.711 134.611 -1.520.806 -150.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
422.142 -26.922 304.161 30.104
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 422.142 -26.922 304.161 30.104
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.267.670 15.613.055 1.641.126 2.687.690
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.376.506 6.503.541 5.774.427 3.756.112
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.529.288 9.109.514 -1.881.249 -3.612.906
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.259.892 0 -3.078.713 2.544.484
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.259.892 0 -3.078.713 2.544.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-378.232 0 826.661 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -378.232 0 826.661 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.579.101 15.720.744 424.481 2.567.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.296.751 154.577.531 49.560.872 91.388.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.413.295 6.160.428 -1.225.982 2.858.217
Ana Ortaklık Payları
90.710.046 148.417.103 50.786.854 88.530.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.914.852 32.828.414
Ticari Alacaklar
6 435.190.459 318.130.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 5.220 10.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
435.185.239 318.119.820
Diğer Alacaklar
8 468.651 535.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
468.651 535.607
Stoklar
9 183.016.960 176.903.829
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.967.961 22.170.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 3.477.615 4.666.210
Diğer Dönen Varlıklar
13 44.734.108 27.423.658
ARA TOPLAM
710.770.606 582.659.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
710.770.606 582.659.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 56.978
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 56.978
Ticari Alacaklar
2.396.537 2.067.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.396.537 2.067.255
Diğer Alacaklar
8 3.315.885 3.280.920
Türev Araçlar
15 1.957.604 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 244.099.484 227.204.764
Maddi Duran Varlıklar
11 1.688.752.874 1.486.537.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165.994.128 167.065.970
Şerefiye
12 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 17.874.876 18.946.718
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.116.306 32.201.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 22.213.117 6.973.708
Diğer Duran Varlıklar
13 43.800.418 32.464.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.185.710.831 1.957.853.127
TOPLAM VARLIKLAR
2.896.481.437 2.540.512.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 653.112.181 375.016.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 292.162.312 200.064.509
Ticari Borçlar
6 174.749.598 275.714.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 31.094.373 27.689.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
143.655.225 248.025.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.331.970 7.092.249
Diğer Borçlar
8 9.188.421 10.239.295
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 95.307 1.371.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.093.114 8.867.708
Türev Araçlar
15 116.914 68.816
Ertelenmiş Gelirler
10 13.475.211 7.503.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 8.717.264 11.201.977
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.818.840 18.652.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 4.700.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.818.840 13.952.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.736.017 7.288.079
ARA TOPLAM
1.177.408.728 912.841.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.177.408.728 912.841.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 385.726.311 211.936.758
Türev Araçlar
15 2.133.804 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 35.497.385 31.630.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.128.641 27.391.725
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.368.744 4.239.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 40.251.769 25.116.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.609.269 268.683.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.641.017.997 1.181.525.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.149.880.295 1.250.990.158
Ödenmiş Sermaye
14 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.346.578 -4.844.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.346.578 -4.844.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.346.578 -4.844.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.240.230 23.362.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.936.459 15.949.885
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.883.243 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.883.243 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.187.014 7.412.607
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.187.014 7.412.607
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.026.176 168.519.607
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
675.700.469 640.007.495
Net Dönem Karı veya Zararı
81.334.625 246.019.452
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
105.583.145 107.996.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.255.463.440 1.358.986.598
TOPLAM KAYNAKLAR
2.896.481.437 2.540.512.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625904


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66