***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2017 18:22
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.054.457.524 880.878.625 424.268.481 294.742.181
Satışların Maliyeti
17 -778.740.338 -576.245.217 -299.325.477 -184.645.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
275.717.186 304.633.408 124.943.004 110.096.749
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
275.717.186 304.633.408 124.943.004 110.096.749
Genel Yönetim Giderleri
17 -51.201.324 -47.402.926 -18.364.314 -16.727.060
Pazarlama Giderleri
17 -7.579.749 -7.061.288 -2.445.164 -2.297.087
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.476.044 0 -741.447 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 26.834.741 26.084.065 5.639.959 9.599.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -19.628.774 -15.551.083 -4.269.893 -3.432.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
222.666.036 260.702.176 104.762.145 97.239.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 24.235.143 1.893.214 22.502.277 180.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -409.865 0 -17.002 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 8.832.137 19.123.499 3.116.932 2.559.689
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.323.451 281.718.889 130.364.352 99.979.980
Finansman Gelirleri
20 1.001.929 7.771.774 84.894 1.300.448
Finansman Giderleri
20 -63.763.614 -30.088.280 -32.787.027 -12.091.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
192.561.766 259.402.383 97.662.219 89.188.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -33.095.037 -47.794.666 -16.913.140 -16.437.648
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-29.864.570 -45.832.250 -15.315.027 -16.222.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.230.467 -1.962.416 -1.598.113 -215.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
159.466.729 211.607.717 80.749.079 72.750.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
159.466.729 211.607.717 80.749.079 72.750.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.042.603 6.762.999 8.659.578 1.327.764
Ana Ortaklık Payları
153.424.126 204.844.718 72.089.501 71.423.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 1,13580000 1,51640000 0,53370000 0,52870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.952.998 4.385.203 0 149.067.447 615.455.692 245.279.781 1.187.160.498 103.941.614 1.291.102.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.452.160 225.827.621 -245.279.781 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
204.844.718 204.844.718 6.762.999 211.607.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
589.050 7.309.639 8.292.484 16.191.173 262.532 16.453.705
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-201.275.819 -201.275.819 -201.275.819
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.363.948 11.694.842 8.292.484 168.519.607 640.007.494 204.844.718 1.206.920.570 110.967.145 1.317.887.715
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.495 246.019.452 1.250.990.158 107.996.440 1.358.986.598
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.506.569 227.512.883 -246.019.452 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
153.424.126 153.424.126 6.042.603 159.466.729
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-747.353 9.718.057 -450.444 -1.944.797 6.575.463 353.339 6.928.802
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-191.819.908 -191.819.908 -191.819.908
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.591.614 25.667.942 -450.444 5.467.810 187.026.176 675.700.470 153.424.126 1.219.169.839 114.392.382 1.333.562.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.848.200 119.940.414
Dönem Karı (Zararı)
159.466.729 211.607.717
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
159.466.729 211.607.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
106.024.522 83.346.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 56.581.728 45.942.823
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-817.198 1.105.489
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6/8 -816.225 1.107.516
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -973 -2.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.004.682 3.215.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.528.338 2.573.559
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 406.615 834.523
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 69.729 -192.571
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.122.086 12.387.331
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 -1.001.929 -13.474.337
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 57.124.015 25.861.668
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-358.650 -302.437
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-358.650 -302.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.832.137 -19.123.499
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -8.832.137 -19.123.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 33.095.037 47.794.666
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.119.618 -358.295
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -21.119.618 -358.295
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-12.651.408 -7.315.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-254.839.766 -131.529.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.623.789 -27.104.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-196.623.789 -27.104.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.368.660 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.368.660 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.444.930 -3.785.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.629.628 -37.466.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.453.177 -61.319.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.453.177 -61.319.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.946.762 -1.853.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.946.762 -1.853.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.651.485 163.424.900
Alınan Faiz
1.173.302 4.778.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.279.730 -6.475.381
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -206.297 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -25.815.373 -41.787.333
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.371.587 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-219.797.542 -432.428.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.502.547 4.016.831
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11/19 41.502.547 4.016.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-261.300.089 -398.653.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-261.300.089 -398.653.284
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -37.792.015
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -37.792.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
264.085.197 123.045.209
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
743.731.525 615.783.871
Kredilerden Nakit Girişleri
743.731.525 615.783.871
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.242.349 -259.709.228
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.242.349 -259.709.228
Ödenen Temettüler
14 -191.819.908 -201.275.819
Ödenen Faiz
-42.584.071 -41.833.178
Alınan Faiz
0 10.079.563
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.439.455 -189.442.845
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.781.304 4.593.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.220.759 -184.849.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 32.828.414 224.071.872
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 62.049.173 39.222.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
159.466.729 211.607.717 80.749.079 72.750.930
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.688.569 107.689 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.110.711 134.611 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
422.142 -26.922 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
21 422.142 -26.922 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.617.371 16.346.016 -2.650.300 732.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.012.612 8.053.532 1.636.106 1.549.991
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.012.612 8.053.532 1.636.106 1.549.991
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.333.756 8.292.484 -6.863.044 -817.030
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-2.333.756 8.292.484 -6.863.044 -817.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-540.533 0 1.719.358 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-540.533 0 1.719.358 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
479.048 0 857.280 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 479.048 0 857.280 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.928.802 16.453.705 -2.650.300 732.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.395.531 228.061.422 78.098.779 73.483.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.395.942 7.025.531 8.809.236 865.103
Ana Ortaklık Payları
159.999.589 221.035.891 69.289.543 72.618.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 62.049.173 32.828.414
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 514.207.441 318.130.576
Diğer Alacaklar
8 507.038 535.607
Stoklar
9 153.459.872 176.903.829
Peşin Ödenmiş Giderler
10 16.436.976 22.170.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 2.062.152 4.666.210
Diğer Dönen Varlıklar
13 47.418.023 27.423.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 47.418.023 27.423.658
ARA TOPLAM
796.140.675 582.659.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
796.140.675 582.659.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 56.978
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 56.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
3.517.534 2.067.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 3.461.797 3.280.920
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
15 304.989 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 241.497.212 227.204.764
Maddi Duran Varlıklar
11 1.711.199.797 1.486.537.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165.397.737 167.065.970
Şerefiye
12 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.278.485 18.946.718
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.812.216 32.201.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 21.065.146 6.973.708
Diğer Duran Varlıklar
13 40.296.900 32.464.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.190.617.806 1.957.853.127
TOPLAM VARLIKLAR
2.986.758.481 2.540.512.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
699.347.239 375.016.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
699.347.239 375.016.168
Banka Kredileri
7 699.347.239 375.016.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 257.315.476 200.064.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
257.315.476 200.064.509
Banka Kredileri
7 257.315.476 200.064.509
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 187.261.026 275.714.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 10.538.636 27.689.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
176.722.390 248.025.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 9.069.823 7.092.249
Diğer Borçlar
8 8.524.594 10.239.295
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 122.866 1.371.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.401.728 8.867.708
Türev Araçlar
555.688 68.816
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 555.688 68.816
Ertelenmiş Gelirler
4.671.766 7.503.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 4.671.766 7.503.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 15.251.174 11.201.977
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.359.515 18.652.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 4.700.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.359.515 13.952.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.027.342 7.288.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 6.027.342 7.288.079
ARA TOPLAM
1.202.383.643 912.841.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.202.383.643 912.841.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
373.463.585 211.936.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
373.463.585 211.936.758
Banka Kredileri
7 373.463.585 211.936.758
Türev Araçlar
511.442 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 511.442 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 35.676.454 31.630.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.493.540 27.391.725
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.182.914 4.239.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 41.161.136 25.116.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
450.812.617 268.683.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.653.196.260 1.181.525.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.219.169.839 1.250.990.158
Ödenmiş Sermaye
14 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.591.614 -4.844.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.591.614 -4.844.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.591.614 -4.844.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.685.308 23.362.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.667.942 15.949.885
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-450.444 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-450.444 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.467.810 7.412.607
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.467.810 7.412.607
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.026.176 168.519.607
Yasal Yedekler
187.026.176 168.519.607
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
675.700.470 640.007.495
Net Dönem Karı veya Zararı
153.424.126 246.019.452
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
114.392.382 107.996.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.333.562.221 1.358.986.598
TOPLAM KAYNAKLAR
2.986.758.481 2.540.512.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639278


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66