***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 17:55
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -903.783 -379.634 -379.634 8.116.504 -7.400.823 1.682.384 -5.718.439 40.386.858 0 40.386.858
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 4.692 1.677.692 -1.682.384 -4.692 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152.409 -152.409 -152.409 0 -152.409
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152.409 -152.409 -152.409 0 -152.409
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -903.783 -379.634 -379.634 8.121.196 -5.723.131 -152.409 -5.875.540 40.234.449 0 40.234.449
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 0 41.749.591
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 -1.482.627 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.101 801.101 801.101 0 801.101
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.101 801.101 801.101 0 801.101
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -4.240.504 801.101 -3.439.403 42.550.692 0 42.550.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.136.528 -3.180.720
Dönem Karı (Zararı)
801.101 -152.409
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
801.101 -152.409
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.811.720 848.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.281.576 1.253.319
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
259.862 163.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 151.356 133.679
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
108.506 29.439
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.185 -92.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 41.774 -169.548
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 264.693 91.548
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -397.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.158.195 -3.525.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.209.378 -6.966.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.933.938 354.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.275.440 -7.321.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
398.731 -59.550
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.197 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
367.534 -59.550
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-801.798 -169.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.556.442 5.550.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.913.099 6.233.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.643.343 -683.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.531.257 334.284
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.531.257 334.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.570.935 -2.215.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-142.335 -363.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.428.600 -1.851.778
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.454.626 -2.830.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-263.596 -287.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -54.502 -63.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.147.252 -1.524.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 397.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -5.147.252 -1.922.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.785 -81.467
Ödenen Faiz
-42.566 -166.252
Alınan Faiz
85.351 84.785
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.967.939 -4.786.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.967.939 -4.786.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.390.294 9.963.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.422.355 5.176.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.422.355 8.390.294
Ticari Alacaklar
66.883.660 45.582.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 2.300.137 366.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 64.583.523 45.216.486
Diğer Alacaklar
416.204 820.362
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 31.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
416.204 789.165
Stoklar
2.362.270 1.560.472
Peşin Ödenmiş Giderler
384.425 242.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 12.902 25.128
Diğer Dönen Varlıklar
9.996 15.041
ARA TOPLAM
74.491.812 56.636.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.491.812 56.636.027
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 916.755 958.529
Diğer Alacaklar
45.633 40.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.633 40.206
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.510.000 2.510.000
Maddi Duran Varlıklar
9 27.582.738 23.475.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 620.107 861.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
620.107 861.838
Peşin Ödenmiş Giderler
5.000 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.680.233 27.845.904
TOPLAM VARLIKLAR
106.172.045 84.481.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
60.449.216 36.794.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 34.408.348 14.417.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 26.040.868 22.377.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
366.551 730.833
Diğer Borçlar
0 1.531.257
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 0 1.531.257
Ertelenmiş Gelirler
7.446 105.383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 9.482 18.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
186.584 78.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
81.698 60.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
104.886 17.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
147.711 1.139.220
ARA TOPLAM
61.166.990 40.397.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.166.990 40.397.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.800.571 1.912.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.800.571 1.912.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 653.792 421.847
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.454.363 2.334.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.621.353 42.732.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.550.692 41.749.591
Ödenmiş Sermaye
13 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -499.528 -499.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -499.528 -499.528
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 524.149 524.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.023.677 -1.023.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 8.121.196 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.240.504 -5.723.131
Net Dönem Karı veya Zararı
801.101 1.482.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.550.692 41.749.591
TOPLAM KAYNAKLAR
106.172.045 84.481.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 112.019.421 76.760.799 62.894.251 42.043.010
Satışların Maliyeti
14 -104.609.324 -72.524.262 -58.792.118 -39.147.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 7.410.097 4.236.537 4.102.133 2.895.610
BRÜT KAR (ZARAR)
14 7.410.097 4.236.537 4.102.133 2.895.610
Genel Yönetim Giderleri
15 -6.093.567 -5.044.149 -3.232.782 -2.453.177
Pazarlama Giderleri
-408.909 -460.464 -206.742 -240.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 388.916 880.838 189.929 762.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -132.598 -122.874 -74.850 -88.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.163.939 -510.112 777.688 876.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 567.175 -52.090 248.507
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-41.774 0 -41.774 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.122.165 57.063 683.824 1.124.693
Finansman Gelirleri
17.1 85.351 84.873 41.103 27.186
Finansman Giderleri
17.2 -141.722 -202.797 -49.803 -67.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.065.794 -60.861 675.124 1.084.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-264.693 -91.548 -171.590 -76.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -32.748 -51.035 -10.702 -16.213
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -231.945 -40.513 -160.888 -60.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
801.101 -152.409 503.534 1.007.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
801.101 -152.409 503.534 1.007.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
801.101 -152.409 503.534 1.007.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 19 0,45260000 -0,08610000 0,28450000 0,56940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
801.101 -152.409 503.534 1.007.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
801.101 -152.409 503.534 1.007.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553683


BIST
'
18:058.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVTUR 10,38 6.846.836 % 0,00  
ATLAS 5,30 7.640.193 % 0,00  
ATSYH 49,98 4.190.006 % 0,00  
ATAGY 15,31 28.973.798 % 0,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5953 31,6061 % 0,11  
Euro 34,3130 34,3354 % 0,05  
Sterlin 39,9642 40,1646 % 0,05  
Frank 35,5386 35,7527 % 0,01  
Riyal 8,4008 8,4429 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,81 23,85 % 0,66  
Platin 892,67 894,29 % 0,66  
Paladyum 949,80 954,25 % 0,66  
Brent Pet. 82,55 82,55 % 0,66  
Altın Ons 2.117,34 2.117,66 % 0,66