***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

07.11.2016 17:55
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -903.783 -379.634 -379.634 8.116.504 -7.400.823 1.682.384 -5.718.439 40.386.858 0 40.386.858
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 4.692 1.677.692 -1.682.384 -4.692 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.258.302 -1.258.302 -1.258.302 0 -1.258.302
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.258.302 -1.258.302 -1.258.302 0 -1.258.302
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -903.783 -379.634 -379.634 8.121.196 -5.723.131 -1.258.302 -6.981.433 39.128.556 0 39.128.556
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 0 41.749.591
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 -1.482.627 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809 0 -1.168.809
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809 0 -1.168.809
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -4.240.504 -1.168.809 -5.409.313 40.580.782 0 40.580.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.434.767 -4.273.232
Dönem Karı (Zararı)
-1.168.809 -1.258.302
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.168.809 -1.258.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.100.702 1.460.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 , 10 1.954.092 1.888.170
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
549.975 121.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 227.034 200.519
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
322.941 -78.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-291.648 42.140
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 33.501 -266.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -145.218 72.914
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -397.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.826.023 -4.104.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.040.781 -7.109.968
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.701.854 73.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.338.927 -7.183.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
570.141 -74.344
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.197 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
538.944 -74.344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-621.348 -88.764
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.127.992 5.169.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.204.361 5.072.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.076.369 97.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-652.625 589.430
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-652.625 589.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.557.356 -2.590.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-339.500 -84.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.217.856 -2.506.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.757.916 -3.902.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-263.596 -287.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -59.553 -83.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.714.499 -1.775.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 397.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 , 10 -5.714.499 -2.172.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.758 -95.320
Ödenen Faiz
-42.566 -208.737
Alınan Faiz
119.324 113.417
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.202.974 -6.143.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.202.974 -6.143.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.390.294 9.963.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.187.320 3.819.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.187.320 8.390.294
Ticari Alacaklar
57.976.824 45.582.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 2.068.053 366.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 55.908.771 45.216.486
Diğer Alacaklar
244.794 820.362
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 31.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
244.794 789.165
Stoklar
2.181.820 1.560.472
Peşin Ödenmiş Giderler
469.752 242.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 28.339 25.128
Diğer Dönen Varlıklar
121.834 15.041
ARA TOPLAM
66.210.683 56.636.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.210.683 56.636.027
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 925.028 958.529
Diğer Alacaklar
45.633 40.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.633 40.206
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.510.000 2.510.000
Maddi Duran Varlıklar
9 27.598.334 23.475.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 499.242 861.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
499.242 861.838
Peşin Ödenmiş Giderler
5.000 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.583.237 27.845.904
TOPLAM VARLIKLAR
97.793.920 84.481.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
53.061.037 36.794.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 34.699.997 14.417.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 18.361.040 22.377.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
398.728 730.833
Diğer Borçlar
878.632 1.531.257
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 878.632 1.531.257
Ertelenmiş Gelirler
192.527 105.383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 18.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
401.019 78.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
80.101 60.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
320.918 17.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.197 1.139.220
ARA TOPLAM
55.073.140 40.397.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.073.140 40.397.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.876.249 1.912.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.876.249 1.912.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 263.749 421.847
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.139.998 2.334.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.213.138 42.732.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.580.782 41.749.591
Ödenmiş Sermaye
13 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -499.528 -499.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -499.528 -499.528
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 524.149 524.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.023.677 -1.023.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 8.121.196 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.240.504 -5.723.131
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.168.809 1.482.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.580.782 41.749.591
TOPLAM KAYNAKLAR
97.793.920 84.481.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 157.107.401 110.899.562 45.087.980 34.138.763
Satışların Maliyeti
14 -149.046.350 -104.833.400 -44.437.026 -32.309.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 8.061.051 6.066.162 650.954 1.829.625
BRÜT KAR (ZARAR)
14 8.061.051 6.066.162 650.954 1.829.625
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.025.229 -7.256.918 -2.931.662 -2.212.769
Pazarlama Giderleri
-611.783 -676.740 -202.874 -216.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 623.682 431.202 234.766 -449.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -257.493 -263.262 -124.895 -140.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.209.772 -1.699.556 -2.373.711 -1.189.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 664.205 0 97.030
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-33.501 0 8.273 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.243.273 -1.035.351 -2.365.438 -1.092.414
Finansman Gelirleri
17.1 119.354 113.506 34.003 28.633
Finansman Giderleri
17.2 -190.108 -263.543 -48.386 -60.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.314.027 -1.185.388 -2.379.821 -1.124.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
145.218 -72.914 409.911 18.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -12.880 -63.977 19.868 -12.942
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 158.098 -8.937 390.043 31.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.168.809 -1.258.302 -1.969.910 -1.105.893
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.168.809 -1.258.302 -1.969.910 -1.105.893
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.168.809 -1.258.302 -1.969.910 -1.105.893
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 19 -0,66030000 -0,71090000 -1,11290000 -0,62480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.168.809 -1.258.302 -1.969.910 -1.105.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.168.809 -1.258.302 -1.969.910 -1.105.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566641


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66