***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 21:00
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 0 41.749.591
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 -1.482.627 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -77.665 -77.665 -77.665 0 0 -3.708.354 -3.708.354 -3.786.019 0 -3.786.019
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 -3.708.354 -3.708.354 0 -3.708.354
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -77.665 -77.665 -77.665 0 0 0 0 -77.665 0 -77.665
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 0 37.963.572
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 0 37.963.572
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -27.587 -102.203 -129.790 -129.790 0 0 808.078 808.078 678.288 0 678.288
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 808.078 808.078 0 808.078
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -27.587 -102.203 -129.790 -129.790 0 0 0 0 -129.790 0 -129.790
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 0 38.641.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.906.006 9.760.554
Dönem Karı (Zararı)
808.078 -3.708.354
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
808.078 -3.708.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.117.386 5.697.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,16 2.395.924 2.651.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.615.940 3.420.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
336.795 284.382
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.938.035 3.118.035
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.700 18.346
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-289.588 -441.892
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.100.650 26.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.845.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.1 -255.650 26.760
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -497.337 39.947
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.795 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.602.163 8.294.952
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.948.037 -4.599.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.894.051 -293.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.053.986 -4.306.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
300.412 366.260
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 31.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
300.412 335.063
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.091.348 -639.669
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.895.158 15.259.556
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.587.771 13.451.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.307.387 1.808.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-578.210 -958.694
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-578.210 -958.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.188 -1.132.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-502.938 69.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
527.126 -1.202.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.292.855 10.283.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15.3 -327.049 -446.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -59.800 -76.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.657.345 -7.193.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.679 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.205.118 -7.193.143
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-462.906 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-462.906 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.887 44.911
Ödenen Faiz
-245.105 -121.899
Alınan Faiz
313.992 166.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.317.548 2.612.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.317.548 2.612.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.002.616 8.390.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.320.164 11.002.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.320.164 11.002.616
Ticari Alacaklar
61.621.655 50.673.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.553.733 659.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 59.067.922 50.014.261
Diğer Alacaklar
148.113 448.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
148.113 448.675
Stoklar
8 3.291.489 2.200.141
Peşin Ödenmiş Giderler
9 132.601 137.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 59.800 57.995
Diğer Dönen Varlıklar
648.239 77.745
ARA TOPLAM
78.222.061 64.598.893
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.222.061 64.598.893
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.187.419 931.769
Diğer Alacaklar
45.783 45.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.783 45.633
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.355.000 2.510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 30.382.815 28.461.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 304.174 416.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 304.174 416.815
Peşin Ödenmiş Giderler
9 462.906 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 77.878 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.815.975 32.366.081
TOPLAM VARLIKLAR
116.038.036 96.964.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
73.807.178 52.140.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 37.422.065 27.914.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.385.113 24.225.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 594.977 540.982
Diğer Borçlar
17.241 583.524
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 17.241 583.524
Ertelenmiş Gelirler
9'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66