***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 18:28
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 0 37.963.572
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.516.359 1.516.359 1.516.359 0 1.516.359
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.516.359 1.516.359 1.516.359 0 1.516.359
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -7.948.858 1.516.359 -6.432.499 39.479.931 0 39.479.931
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 0 38.641.860
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 -808.078 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.837.685 -6.837.685 -6.837.685 0 -6.837.685
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.837.685 -6.837.685 -6.837.685 0 -6.837.685
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.140.780 -6.837.685 -13.978.465 31.804.175 0 31.804.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.116.028 -6.765.340
Dönem Karı (Zararı)
-6.837.685 1.516.359
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.837.685 1.516.359
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.216.563 -2.322.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 1.887.552 1.773.327
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.014.653 -2.860.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
595.462 259.946
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
419.191 -3.120.235
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-341.237 -512.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
292.113 -294.360
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
292.113 -294.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.636.518 -419.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.169.548 -5.600.864
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.267.959 -4.625.674
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
814.982 -1.977.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.082.941 -2.647.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.888 187.442
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.708 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.180 187.442
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-689.236 -376.302
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.208.761 -858.744
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.189.680 2.890.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.019.081 -3.748.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.000 -301.537
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -301.537
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
50.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.870 373.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
102.090 43.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-59.220 330.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.451.574 -6.407.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -571.485 -321.653
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -92.969 -36.381
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.285.598 -2.535.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.285.598 -1.977.586
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -568.308
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -568.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.052 138.981
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
27.631 0
Ödenen Faiz
-180.813 -103.561
Alınan Faiz
476.234 242.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.078.574 -9.161.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.078.574 -9.161.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.320.164 11.002.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.241.590 1.841.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.241.590 12.320.164
Ticari Alacaklar
85.415.216 61.621.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 1.738.751 2.553.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 83.676.465 59.067.922
Diğer Alacaklar
298.716 148.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.708 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
296.008 148.113
Stoklar
3.980.725 3.291.489
Peşin Ödenmiş Giderler
237.496 132.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 55.326 59.800
Diğer Dönen Varlıklar
500.925 648.239
ARA TOPLAM
98.729.994 78.222.061
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.729.994 78.222.061
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
895.306 1.187.419
Diğer Alacaklar
70.068 45.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70.068 45.783
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.355.000 5.355.000
Maddi Duran Varlıklar
8 30.349.504 30.382.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 198.437 304.174
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
198.437 304.174
Peşin Ödenmiş Giderler
0 462.906
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.764.456 77.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.632.771 37.815.975
TOPLAM VARLIKLAR
137.362.765 116.038.036
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
101.488.307 73.807.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 63.393.756 37.422.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 38.094.551 36.385.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
776.889 594.977
Diğer Borçlar
102.161 17.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 52.161 17.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.000 0
Ertelenmiş Gelirler
316.700 450.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.075.351 339.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
455.160 138.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
620.191 201.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
147.421 254.644
ARA TOPLAM
103.906.829 75.464.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.906.829 75.464.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.614.389 1.906.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.614.389 1.906.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 37.372 24.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.651.761 1.931.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.558.590 77.396.176
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.804.175 38.641.860
Ödenmiş Sermaye
12 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -706.983 -706.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -706.983 -706.983
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.203.545 -1.203.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 8.121.196 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.140.780 -7.948.858
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.837.685 808.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.804.175 38.641.860
TOPLAM KAYNAKLAR
137.362.765 116.038.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 198.636.493 128.041.614 65.198.091 44.180.389
Satışların Maliyeti
13 -192.214.029 -121.239.835 -62.055.810 -41.513.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.422.464 6.801.779 3.142.281 2.667.221
BRÜT KAR (ZARAR)
13 6.422.464 6.801.779 3.142.281 2.667.221
Genel Yönetim Giderleri
14 -11.898.067 -9.205.733 -4.235.860 -2.721.594
Pazarlama Giderleri
-2.237.045 -1.099.633 -1.024.755 -425.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 800.645 4.448.306 504.727 3.456.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.401.836 -123.229 -902.064 9.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.313.839 821.490 -2.515.671 2.985.971
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 304.155 0 64.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-292.113 0 -69.454 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.605.952 1.125.645 -2.585.125 3.050.726
Finansman Gelirleri
476.105 243.924 312.209 95.298
Finansman Giderleri
-344.356 -272.518 -55.820 -106.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.474.203 1.097.051 -2.328.736 3.039.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 1.636.518 419.308 448.700 14.953
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -37.643 -5.532 -9.694 7.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.674.161 424.840 458.394 7.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.837.685 1.516.359 -1.880.036 3.054.768
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.837.685 1.516.359 -1.880.036 3.054.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.837.685 1.516.359 -1.880.036 3.054.768
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç (Kayıp) TL 17 -3,86310000 0,85670000 -1,06220000 1,72590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.837.685 1.516.359 -1.880.036 3.054.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.837.685 1.516.359 -1.880.036 3.054.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718020


BIST
'
18:059.312
Değişim :  -0,35% |  -32,85
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VESTL 91,30 3.752.909.617 % 10,00  
SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9985 31,0111 % 0,33  
Euro 33,5670 33,5849 % 0,41  
Sterlin 39,0605 39,2564 % 0,40  
Frank 35,1175 35,3290 % 0,53  
Riyal 8,2439 8,2852 % 0,32  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,86 22,90 % 0,66  
Platin 884,20 888,10 % 0,66  
Paladyum 953,90 956,40 % 0,66  
Brent Pet. 82,97 82,97 % 0,66  
Altın Ons 2.024,27 2.024,54 % 0,66