***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 20:10
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 0 38.641.860
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 -808.078 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.837.685 -6.837.685 -6.837.685 0 -6.837.685
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.837.685 -6.837.685 -6.837.685 0 -6.837.685
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.140.780 -6.837.685 -13.978.465 31.804.175 0 31.804.175
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 0 47.791.888
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 6.646.719 2.932.806 -9.579.525 -6.646.719 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 -3.346.244 -3.346.244 -3.325.765 0 -3.325.765
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.346.244 -3.346.244 -3.346.244 0 -3.346.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 0 0 20.479 0 20.479
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.612.563 -1.116.001 -1.116.001 14.767.915 -4.207.974 -3.346.244 -7.554.218 44.466.123 0 44.466.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.376.609 -3.116.028
Dönem Karı (Zararı)
-3.346.244 -6.837.685
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.346.244 -6.837.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.391.895 1.766.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 3.267.632 1.887.552
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
101.108 549.502
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1, 16.1, 16.2 101.108 549.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
323.880 1.014.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
314.386 595.462
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.494 419.191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.534.846 -341.237
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.904.171 -1.158.273
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
369.325 817.036
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
155.249 292.113
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
155.249 292.113
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 78.872 -1.636.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.542.004 2.620.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.593.089 -24.817.461
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.700.856 814.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.892.233 -25.632.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.999 -174.888
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.999 -172.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.108.019 -689.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.790.991 28.208.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.652.139 26.189.680
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-138.852 2.019.081
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.091 50.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
47.091 50.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-263.461 -133.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.752 176.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-270.800 102.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
95.048 74.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.496.353 -2.451.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-793.109 -571.485
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-87.147 -92.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.824.340 -1.285.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.824.340 -1.285.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.293.924 323.052
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
44.834 27.631
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.550.415 0
Ödenen Faiz
-369.325 -180.813
Alınan Faiz
580.982 476.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.494.873 -4.078.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.494.873 -4.078.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.852.984 12.320.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.358.111 8.241.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.358.111 9.852.984
Ticari Alacaklar
57.714.517 67.481.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 1.087.272 3.788.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 56.627.245 63.693.812
Diğer Alacaklar
264.877 204.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
264.877 204.878
Stoklar
1.690.754 2.798.773
Peşin Ödenmiş Giderler
401.853 116.670
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 87.147 83.253
Diğer Dönen Varlıklar
73.467 8.315
ARA TOPLAM
62.590.726 80.546.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.590.726 80.546.813
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.213.974 1.369.223
Diğer Alacaklar
147.059 147.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
147.059 147.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9.425.000 9.425.000
Maddi Duran Varlıklar
8 26.270.100 26.270.192
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.305.557 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 57.456 163.191
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.456 163.191
Peşin Ödenmiş Giderler
95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 61.226 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.575.372 37.469.665
TOPLAM VARLIKLAR
105.166.098 118.016.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.168.774 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
460.029 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 460.029 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.708.745 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.708.745 0
Ticari Borçlar
51.986.257 66.177.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 23.510.369 37.850.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 28.475.888 28.326.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
832.820 745.712
Diğer Borçlar
184.669 92.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 87.578 42.744
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97.091 50.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
271.055 534.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
621.312 738.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
181.818 148.971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
439.494 590.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
131.612 312.425
ARA TOPLAM
56.196.499 68.601.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.196.499 68.601.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.272.586 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
127.696 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 127.696 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.144.890 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.144.890 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
965.901 1.503.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 965.901 1.503.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 264.989 119.771
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.503.476 1.622.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.699.975 70.224.590
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.466.123 47.791.888
Ödenmiş Sermaye
13 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.116.001 -1.136.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.116.001 -1.136.480
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.612.563 -1.633.042
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 14.767.915 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.207.974 -7.140.780
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.346.244 9.579.525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.466.123 47.791.888
TOPLAM KAYNAKLAR
105.166.098 118.016.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 120.365.564 198.636.493 44.392.113 65.198.091
Satışların Maliyeti
14 -112.963.369 -192.214.029 -41.473.753 -62.055.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.402.195 6.422.464 2.918.360 3.142.281
BRÜT KAR (ZARAR)
14 7.402.195 6.422.464 2.918.360 3.142.281
Genel Yönetim Giderleri
15 -10.681.648 -11.898.067 -3.619.064 -4.235.860
Pazarlama Giderleri
-1.182.712 -2.237.045 -391.124 -1.024.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 1.672.474 800.645 324.546 504.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -305.028 -1.401.836 -71.817 -902.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.094.719 -8.313.839 -839.099 -2.515.671
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 -322.754 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-155.249 -292.113 -155.249 -69.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.249.968 -8.605.952 -1.317.102 -2.585.125
Finansman Gelirleri
617.911 476.105 79.004 312.209
Finansman Giderleri
-635.315 -344.356 -54.624 -55.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.267.372 -8.474.203 -1.292.722 -2.328.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -78.872 1.636.518 -19.231 448.700
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -37.643 0 -9.694
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -78.872 1.674.161 -19.231 458.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.346.244 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.346.244 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.346.244 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 18 -1,89050000 -3,86310000 -0,74120000 -1,06220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.479 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.599 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.120 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.120 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.479 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.325.765 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.325.765 -6.837.685 -1.311.953 -1.880.036http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798302


BIST'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5723 31,5819 % 0,04  
Euro 34,2685 34,3069 % -0,04  
Sterlin 39,9486 40,1489 % 0,01  
Frank 35,5147 35,7286 % -0,06  
Riyal 8,3943 8,4364 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,64 23,68 % 0,66  
Platin 893,84 895,54 % 0,66  
Paladyum 955,39 959,80 % 0,66  
Brent Pet. 82,76 82,76 % 0,66  
Altın Ons 2.112,57 2.112,92 % 0,66