***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 22:39
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 38.641.860
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 -808.078 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -429.497 -429.497 -429.497 0 0 9.579.525 9.579.525 9.150.028 9.150.028
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.579.525 9.579.525 9.579.525 9.579.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -429.497 -429.497 -429.497 0 0 0 0 -429.497 -429.497
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888
Transferler
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 6.646.719 2.912.327 -9.579.525 -6.667.198 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -482.971 -482.971 -482.971 0 0 -2.681.698 -2.681.698 -3.164.669 -3.164.669
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 -2.681.698 -2.681.698 -2.681.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -482.971 -482.971 -482.971 0 0 0 0 -482.971 -482.971
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
965.349 -18.049.869
Dönem Karı (Zararı)
-2.681.698 9.579.525
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.681.698 9.579.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.661.447 -14.464.977
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 20 4.606.003 2.724.870
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
585.535 592.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1 585.535 592.752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
857.847 736.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
299.381 326.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
558.466 410.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.579.768 -1.556.648
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.235.864 -1.958.498
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
656.096 401.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-994.762 -4.251.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10, 22 -815.000 -4.070.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6, 22 -179.762 -181.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -657.708 313.974
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -155.700 -13.025.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.094.977 -11.789.935
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.508.947 -5.621.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.788.128 -1.234.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.297.075 -4.386.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.085 -158.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.085 -158.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.366.320 492.716
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.155.821 -7.536.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-643.332 475.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.799.153 -8.012.707
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.826 50.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.826 50.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-71.462 83.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
139.986 899.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-84.703 712.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
224.689 187.516
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.074.726 -16.675.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.014.571 -1.257.323
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -94.806 -117.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.503.474 14.921.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.000 17.101.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.660.474 -2.179.318
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.114.434 661.005
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
349.979 22.454
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.439.617 0
Ödenen Faiz
-656.096 -188.102
Alınan Faiz
631.300 826.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.652.559 -2.467.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.652.559 -2.467.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.852.984 12.320.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.200.425 9.852.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.200.425 9.852.984
Ticari Alacaklar
76.612.348 67.481.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.1 0 3.788.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 76.612.348 63.693.812
Diğer Alacaklar
203.328 204.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
203.328 204.878
Stoklar
8 1.432.453 2.798.773
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 241.774 116.670
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 94.806 83.253
Diğer Dönen Varlıklar
48.602 8.315
ARA TOPLAM
84.833.736 80.546.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.833.736 80.546.813
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.548.985 1.369.223
Diğer Alacaklar
129.524 147.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
129.524 147.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 10.240.000 9.425.000
Maddi Duran Varlıklar
11 26.583.054 26.270.192
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.571.041 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 32.925 163.191
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.925 163.191
Peşin Ödenmiş Giderler
9.2 0 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 658.680 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.764.209 37.469.665
TOPLAM VARLIKLAR
129.597.945 118.016.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.5 2.607.235 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.4 479.910 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.4 479.910 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.127.325 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.127.325 0
Ticari Borçlar
74.933.069 66.177.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.2 37.519.176 37.850.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 37.413.893 28.326.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.1 504.444 745.712
Diğer Borçlar
436.897 92.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.3 392.723 42.744
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.174 50.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.3 463.054 534.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.146.053 738.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.2 157.587 148.971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.3 988.466 590.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
162.083 312.425
ARA TOPLAM
80.252.835 68.601.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.252.835 68.601.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.5 3.334.913 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.5 3.334.913 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.5 3.334.913 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.382.978 1.503.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.3 1.382.978 1.503.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 119.771
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.717.891 1.622.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.970.726 70.224.590
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.627.219 47.791.888
Ödenmiş Sermaye
17 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.598.972 -1.136.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.598.972 -1.136.480
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.095.534 -1.633.042
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 14.767.915 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.228.453 -7.140.780
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.681.698 9.579.525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.627.219 47.791.888
TOPLAM KAYNAKLAR
129.597.945 118.016.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 176.127.327 254.679.989
Satışların Maliyeti
18 -164.400.439 -244.710.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 11.726.888 9.969.762
BRÜT KAR (ZARAR)
18 11.726.888 9.969.762
Genel Yönetim Giderleri
19.1 -14.627.846 -15.407.738
Pazarlama Giderleri
19.2 -1.568.016 -2.555.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 1.981.030 1.403.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -1.474.907 -1.168.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.962.851 -7.758.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.150.462 17.276.846
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.812.389 9.518.279
Finansman Gelirleri
23.1 689.726 823.308
Finansman Giderleri
23.2 -1.216.743 -448.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.339.406 9.893.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 657.708 -313.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -33.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 657.708 -280.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.681.698 9.579.525
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.681.698 9.579.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.681.698 9.579.525
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç/ Kayıp TL 25 -1,51510000 5,41220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-482.971 -429.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3 -603.714 -536.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.743 107.374
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 120.743 107.374
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-482.971 -429.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.164.669 9.150.028
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.164.669 9.150.028http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824427


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66