***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 18:43
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 6.646.719 2.932.806 -9.579.525 -6.646.719 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 -2.034.291 -2.034.291 -2.013.812 -2.013.812
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.034.291 -2.034.291 -2.034.291 -2.034.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 0 0 20.479 20.479
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.612.563 -1.116.001 -1.116.001 14.767.915 -4.207.974 -2.034.291 -6.242.265 45.778.076 45.778.076
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -8.284.381 -15.194.532 36.342.838 36.342.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.700.138 -7.150.489
Dönem Karı (Zararı)
-8.284.381 -2.034.291
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.284.381 -2.034.291
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.572.809 803.292
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 8.822.509 2.065.798
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.976 174.032
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.1 -4.976 174.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
403.631 316.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
361.131 250.505
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
42.500 66.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.394.321 -1.489.930
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-258.807 -1.660.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.2 1.653.128 170.544
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-846.718 -322.754
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,19 -846.718 -322.754
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -195.209 59.641
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -749 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.608.501 -5.471.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.683.476 13.711.744
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.263 161.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.695.739 13.550.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.028 -168.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-268.028 -168.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-620.640 413.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.241.068 -18.446.500
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.714.991 -13.789.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.956.059 -4.657.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.682.349 53.046
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.682.349 53.046
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.426.097 -214.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
946.315 -820.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.090.738 -411.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.037.053 -409.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.896.929 -6.702.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-183.059 -373.517
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -13.732 -74.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.101.587 -1.604.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.197 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.102.784 -1.604.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.711.986 326.716
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 637.344
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-293.763 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.856.639 -634.311
Ödenen Faiz
20.2 -1.653.128 -170.544
Alınan Faiz
91.544 494.227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.113.435 -8.428.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.113.435 -8.428.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.200.425 9.852.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.086.990 1.424.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.086.990 6.200.425
Ticari Alacaklar
69.101.627 76.612.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 12.263 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.1 69.089.364 76.612.348
Diğer Alacaklar
470.843 203.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
470.843 203.328
Stoklar
10 2.053.093 1.432.453
Peşin Ödenmiş Giderler
851.264 241.774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 13.732 94.806
Diğer Dönen Varlıklar
624.140 48.602
ARA TOPLAM
77.201.689 84.833.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.201.689 84.833.736
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.395.703 1.548.985
Diğer Alacaklar
130.037 129.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 129.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10.240.000 10.240.000
Maddi Duran Varlıklar
11 26.424.694 26.583.054
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 23.321.899 5.571.041
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 53.530 32.925
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.530 32.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 853.889 658.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.419.752 44.764.209
TOPLAM VARLIKLAR
140.621.441 129.597.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 15.110.895 2.607.235
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
472.424 479.910
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 472.424 479.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.638.471 2.127.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.638.471 2.127.325
Ticari Borçlar
72.692.001 74.933.069
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 42.234.167 37.519.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.2 30.457.834 37.413.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
470.870 504.444
Diğer Borçlar
1.825.483 436.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 98.960 392.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.726.523 44.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.889.151 463.054
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.354.761 1.146.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
379.629 157.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
975.132 988.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
230.866 162.083
ARA TOPLAM
93.574.027 80.252.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.574.027 80.252.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 9.365.568 3.334.913
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.751 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 86.751 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.278.817 3.334.913
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.278.817 3.334.913
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.339.008 1.382.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.339.008 1.382.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.704.576 4.717.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.278.603 84.970.726
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.342.838 44.627.219
Ödenmiş Sermaye
16 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -1.598.972 -1.598.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.598.972 -1.598.972
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.095.534 -2.095.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.767.915 14.767.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.910.151 -4.228.453
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.284.381 -2.681.698
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.342.838 44.627.219
TOPLAM KAYNAKLAR
140.621.441 129.597.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 84.868.044 75.973.451 42.715.081 40.067.156
Satışların Maliyeti
17 -83.520.285 -71.489.616 -42.400.916 -38.259.615
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.347.759 4.483.835 314.165 1.807.541
BRÜT KAR (ZARAR)
17 1.347.759 4.483.835 314.165 1.807.541
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.313.156 -7.062.584 -4.201.332 -3.475.372
Pazarlama Giderleri
-853.779 -791.588 -333.946 -392.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
434.753 1.347.928 161.552 271.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-88.391 -233.211 -42.140 -188.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.472.814 -2.255.620 -4.101.701 -1.977.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 847.467 322.754 846.960 3.064
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 458.597 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.625.347 -1.932.866 -2.796.144 -1.974.068
Finansman Gelirleri
20.1 136.088 538.907 70.052 109.397
Finansman Giderleri
20.2 -1.990.331 -580.691 -828.971 -425.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.479.590 -1.974.650 -3.555.063 -2.289.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
195.209 -59.641 50.705 64.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 195.209 -59.641 50.705 64.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.284.381 -2.034.291 -3.504.358 -2.225.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.284.381 -2.034.291 -3.504.358 -2.225.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.284.381 -2.034.291 -3.504.358 -2.225.034
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 22 -4,68040000 -1,14930000 -1,97990000 -1,25710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 20.479 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 25.599 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5.120 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -5.120 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.479 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.284.381 -2.013.812 -3.504.358 -2.225.034
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.284.381 -2.013.812 -3.504.358 -2.225.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869159


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66