***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 18:23
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 6.646.719 2.932.806 -9.579.525 -6.646.719 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 -3.346.244 -3.346.244 -3.325.765 -3.325.765
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.346.244 -3.346.244 -3.346.244 -3.346.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 0 0 0 0 20.479 20.479
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.612.563 -1.116.001 -1.116.001 14.767.915 -4.207.974 -3.346.244 -6.242.265 44.466.123 44.466.123
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -12.969.993 -19.880.144 31.657.226 31.657.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.825.674 -4.376.609
Dönem Karı (Zararı)
-12.969.993 -3.346.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.969.993 -3.346.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.883.414 2.391.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 13.566.540 3.267.632
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.976 101.108
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.1 -4.976 101.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.378.537 323.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
538.546 314.386
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
839.991 9.494
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.183.131 -1.534.846
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-360.983 -1.904.171
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.2 2.544.114 369.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.068.280 155.249
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,19 -2.068.280 155.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -170.789 78.872
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -749 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.113.096 -2.542.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.063.644 11.593.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-272.292 2.700.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.791.352 8.892.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.559 -59.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-243.559 -59.999
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.164.436 1.108.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.615.376 -14.790.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.256.717 -14.652.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.358.659 -138.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.397.248 47.091
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.397.248 47.091
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.067.891 -263.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
504.220 -175.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.491.573 -270.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.995.793 95.048
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.026.517 -3.496.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-183.059 -793.109
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.784 -87.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.675.396 -1.824.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.197 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.676.593 -1.824.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.308.294 -1.293.924
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
567.310 44.834
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.464.231 -1.550.415
Ödenen Faiz
-2.529.932 -369.325
Alınan Faiz
118.559 580.982
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.158.016 -7.494.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.158.016 -7.494.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.200.425 9.852.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.042.409 2.358.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.042.409 6.200.425
Ticari Alacaklar
88.924.239 76.612.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 272.292 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.1 88.651.947 76.612.348
Diğer Alacaklar
446.374 203.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
446.374 203.328
Stoklar
10 2.596.889 1.432.453
Peşin Ödenmiş Giderler
834.275 241.774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 17.784 94.806
Diğer Dönen Varlıklar
1.041.633 48.602
ARA TOPLAM
95.903.603 84.833.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.903.603 84.833.736
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 3.617.265 1.548.985
Diğer Alacaklar
130.037 129.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 129.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10.240.000 10.240.000
Maddi Duran Varlıklar
11 27.369.075 26.583.054
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 23.490.854 5.571.041
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 50.527 32.925
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.527 32.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 829.469 658.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.727.227 44.764.209
TOPLAM VARLIKLAR
161.630.830 129.597.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.790.835 2.607.235
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
321.583 479.910
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 321.583 479.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.469.252 2.127.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.469.252 2.127.325
Ticari Borçlar
92.548.445 74.933.069
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 50.775.893 37.519.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.2 41.772.552 37.413.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
573.082 504.444
Diğer Borçlar
2.415.637 436.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 974.215 392.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.441.422 44.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.530.945 463.054
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.267.045 1.146.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
494.422 157.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.772.623 988.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
304.509 162.083
ARA TOPLAM
120.430.498 80.252.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.430.498 80.252.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.141.476 3.334.913
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.062 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 44.062 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.097.414 3.334.913
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.097.414 3.334.913
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.401.630 1.382.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.401.630 1.382.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.543.106 4.717.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.973.604 84.970.726
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.657.226 44.627.219
Ödenmiş Sermaye
16 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -1.598.972 -1.598.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.598.972 -1.598.972
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.095.534 -2.095.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.767.915 14.767.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.910.151 -4.228.453
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.969.993 -2.681.698
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.657.226 44.627.219
TOPLAM KAYNAKLAR
161.630.830 129.597.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 157.151.816 120.365.564 72.283.772 44.392.113
Satışların Maliyeti
17 -154.161.839 -112.963.369 -70.641.554 -41.473.753
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.989.977 7.402.195 1.642.218 2.918.360
BRÜT KAR (ZARAR)
17 2.989.977 7.402.195 1.642.218 2.918.360
Genel Yönetim Giderleri
18 -13.335.068 -10.681.648 -5.021.912 -3.619.064
Pazarlama Giderleri
-2.330.148 -1.182.712 -1.476.369 -391.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
641.628 1.672.474 206.875 324.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-181.439 -305.028 -93.048 -71.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.215.050 -3.094.719 -4.742.236 -839.099
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.069.029 0 1.221.562 -322.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -155.249 0 -155.249
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.146.021 -3.249.968 -3.520.674 -1.317.102
Finansman Gelirleri
20.1 312.176 617.911 176.088 79.004
Finansman Giderleri
20.2 -3.306.937 -635.315 -1.316.606 -54.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.140.782 -3.267.372 -4.661.192 -1.292.722
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
170.789 -78.872 -24.420 -19.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 170.789 -78.872 -24.420 -19.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.969.993 -3.346.244 -4.685.612 -1.311.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.969.993 -3.346.244 -4.685.612 -1.311.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.969.993 -3.346.244 -4.685.612 -1.311.953
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp 22 -7,32770000 -1,89050000 -2,64720000 -0,74120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 20.479 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 25.599 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5.120 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -5.120 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.479 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.969.993 -3.325.765 -4.685.612 -1.311.953
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.969.993 -3.325.765 -4.685.612 -1.311.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886823


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66