***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2021 19:33
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.633.042 -1.136.480 -1.136.480 8.121.196 -7.140.780 9.579.525 2.438.745 47.791.888 47.791.888
Transferler
0 0 0 0 20.479 20.479 20.479 6.646.719 2.912.327 -9.579.525 -6.667.198 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -482.971 -482.971 -482.971 0 0 -2.681.698 -2.681.698 -3.164.669 -3.164.669
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 -2.681.698 -2.681.698 -2.681.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -482.971 -482.971 -482.971 0 0 0 0 -482.971 -482.971
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -151.694 -151.694 -151.694 0 0 -11.527.916 -11.527.916 -11.679.610 -11.679.610
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 -11.527.916 -11.527.916 -11.527.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -151.694 -151.694 -151.694 0 0 0 0 -151.694 -151.694
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.041.635 965.349
Dönem Karı (Zararı)
-11.527.916 -2.681.698
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.527.916 -2.681.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.680.077 2.661.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 21 18.498.565 4.606.003
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
85.726 585.535
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 85.726 585.535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.402.633 857.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
658.633 299.381
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
744.000 558.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.435.057 -1.579.768
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.507.948 -2.235.864
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.943.005 656.096
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.896.344 -994.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 23.1 -1.825.000 -815.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6, 23.1 -2.071.344 -179.762
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.104.291 -657.708
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.1, 23.2 258.731 -155.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.383.934 2.094.977
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.761.870 -7.508.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-441.901 3.788.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.319.969 -11.297.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.297 19.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-231.297 19.085
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -842.221 1.366.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.458.176 8.155.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.763.019 -643.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.695.157 8.799.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
969.578 -5.826
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
969.578 -5.826
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.973.627 -71.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.817.941 139.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.140.127 -84.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.958.068 224.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.536.095 2.074.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-475.272 -1.014.571
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -19.188 -94.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.158.796 -2.503.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.062 157.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.373.858 -2.660.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.197.814 -2.114.434
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 349.979
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-291.261 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.707.029 -2.439.617
Ödenen Faiz
-3.346.162 -656.096
Alınan Faiz
146.638 631.300
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.314.975 -3.652.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.314.975 -3.652.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.200.425 9.852.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 885.450 6.200.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 885.450 6.200.425
Ticari Alacaklar
111.595.958 76.612.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.1 441.901 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 111.154.057 76.612.348
Diğer Alacaklar
434.112 203.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
434.112 203.328
Stoklar
9 2.274.674 1.432.453
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 778.958 241.774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 19.188 94.806
Diğer Dönen Varlıklar
745.198 48.602
ARA TOPLAM
116.733.538 84.833.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.733.538 84.833.736
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 3.620.329 1.548.985
Diğer Alacaklar
130.037 129.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 129.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 12.065.000 10.240.000
Maddi Duran Varlıklar
12 26.830.065 26.583.054
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 22.089.764 5.571.041
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
101.975 32.925
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 101.975 32.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.800.894 658.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.638.064 44.764.209
TOPLAM VARLIKLAR
185.371.602 129.597.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 17.304.161 2.607.235
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.179 479.910
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.4 168.179 479.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.135.982 2.127.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.135.982 2.127.325
Ticari Borçlar
120.896.636 74.933.069
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.2 67.875.250 37.519.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 53.021.386 37.413.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 716.925 504.444
Diğer Borçlar
1.151.669 436.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.3 137.917 392.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.013.752 44.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 2.436.681 463.054
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.148.809 1.146.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 562.738 157.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.3 1.586.071 988.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
262.535 162.083
ARA TOPLAM
144.917.416 80.252.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.917.416 80.252.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.155.772 3.334.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.155.772 3.334.913
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.155.772 3.334.913
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.350.805 1.382.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.3 1.350.805 1.382.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.506.577 4.717.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
152.423.993 84.970.726
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.947.609 44.627.219
Ödenmiş Sermaye
18 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.750.666 -1.598.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.750.666 -1.598.972
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.247.228 -2.095.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 14.767.915 14.767.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.910.151 -4.228.453
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.527.916 -2.681.698
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.947.609 44.627.219
TOPLAM KAYNAKLAR
185.371.602 129.597.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 248.092.415 176.127.327
Satışların Maliyeti
19 -241.954.169 -164.400.439
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.138.246 11.726.888
BRÜT KAR (ZARAR)
19 6.138.246 11.726.888
Genel Yönetim Giderleri
20.1 -18.679.259 -14.627.846
Pazarlama Giderleri
20.2 -2.357.232 -1.568.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1 2.071.787 1.981.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -1.492.930 -1.474.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.319.388 -3.962.851
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.1 4.019.853 1.150.462
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23.2 -382.240 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.681.775 -2.812.389
Finansman Gelirleri
24.1 331.623 689.726
Finansman Giderleri
24.2 -4.282.055 -1.216.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.632.207 -3.339.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 3.104.291 657.708
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.104.291 657.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.527.916 -2.681.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.527.916 -2.681.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.527.916 -2.681.698
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 26 -6,51290000 -1,51510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-151.694 -482.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.3 -189.617 -603.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.923 120.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 37.923 120.743
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-151.694 -482.971
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.679.610 -3.164.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.679.610 -3.164.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915236


BIST'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66