***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 18:12
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023 -4.780.023
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -4.780.023 -11.690.174 39.847.196 39.847.196
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -951.698 -951.698 -951.698 -951.698
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -951.698 -951.698 -951.698 -951.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 -951.698 -19.389.765 31.995.911 31.995.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.906.589 4.183.453
Dönem Karı (Zararı)
-951.698 -4.780.023
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-951.698 -4.780.023
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.966.862 5.730.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 5.816.055 4.335.483
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -60.811
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -60.811
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
383.755 336.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
159.413 172.507
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
224.342 163.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
905.143 805.857
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.118.597 -169.343
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.023.740 975.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-306.412 458.597
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7, 19 -306.412 458.597
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 170.414 -144.504
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.093 -507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.056.069 3.422.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.504.335 6.291.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
158.274 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.662.609 6.291.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-458.294 -274.434
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-665 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-457.629 -274.434
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
144.290 -460.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.729.953 -3.217.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.431.094 3.868.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.701.141 -7.085.931
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-115.000 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-420.366 398.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.679.821 685.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
676.070 -576.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.003.751 1.262.047
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.071.233 4.373.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-161.485 -183.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.159 -6.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-277.037 -678.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.544 900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -279.581 -679.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.450.258 -5.642.281
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3.710.662 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -392.723
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.081.479 -4.319.844
Ödenen Faiz
-1.142.616 -975.200
Alınan Faiz
63.175 45.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.179.294 -2.137.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.179.294 -2.137.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 885.450 6.200.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.064.744 4.062.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.064.744 885.450
Ticari Alacaklar
120.205.424 111.595.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 283.627 441.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.1 119.921.797 111.154.057
Diğer Alacaklar
851.998 434.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
665 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
851.333 434.112
Stoklar
10 2.130.384 2.274.674
Peşin Ödenmiş Giderler
656.567 778.958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 22.347 19.188
Diğer Dönen Varlıklar
191.629 745.198
ARA TOPLAM
128.123.093 116.733.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.123.093 116.733.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 3.926.741 3.620.329
Diğer Alacaklar
170.445 130.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
170.445 130.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.065.000 12.065.000
Maddi Duran Varlıklar
11 26.451.304 26.830.065
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 24.801.971 22.089.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 94.305 101.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
94.305 101.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.630.480 3.800.894
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.140.246 68.638.064
TOPLAM VARLIKLAR
199.263.339 185.371.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 18.499.535 17.304.161
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
700.036 168.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.4 700.036 168.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.799.499 17.135.982
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.799.499 17.135.982
Ticari Borçlar
129.494.919 120.896.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.2 80.132.233 67.875.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.2 49.362.686 53.021.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
695.528 716.925
Diğer Borçlar
4.809.944 1.151.669
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.3 3.911.192 137.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
898.752 1.013.752
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.016.315 2.436.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.338.799 2.148.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
662.386 562.738
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.676.413 1.586.071
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
422.788 262.535
ARA TOPLAM
158.277.828 144.917.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.277.828 144.917.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.740.515 6.155.772
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
506.831 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.4 506.831 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.233.684 6.155.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.233.684 6.155.772
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.249.085 1.350.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.249.085 1.350.805
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.989.600 7.506.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.267.428 152.423.993
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.995.911 32.947.609
Ödenmiş Sermaye
16 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.750.666 -1.750.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.750.666 -1.750.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.247.228 -2.247.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.767.915 14.767.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.438.067 -6.910.151
Net Dönem Karı veya Zararı
-951.698 -11.527.916
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.995.911 32.947.609
TOPLAM KAYNAKLAR
199.263.339 185.371.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 84.235.374 42.152.963
Satışların Maliyeti
17 -78.794.771 -41.119.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.440.603 1.033.594
BRÜT KAR (ZARAR)
17 5.440.603 1.033.594
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.704.357 -4.111.824
Pazarlama Giderleri
-801.138 -519.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.238.090 273.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.029.147 -46.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.051 -3.371.113
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 308.505 507
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -458.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
452.556 -3.829.203
Finansman Gelirleri
20.1 99.978 66.036
Finansman Giderleri
20.2 -1.333.818 -1.161.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-781.284 -4.924.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -170.414 144.504
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -170.414 144.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-951.698 -4.780.023
DÖNEM KARI (ZARARI)
-951.698 -4.780.023
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-951.698 -4.780.023
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 22 -0,53770000 -2,70060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-951.698 -4.780.023
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-951.698 -4.780.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934199


BIST
'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5628 31,5693 % 0,66  
Euro 34,3042 34,3255 % 0,84  
Sterlin 39,9416 40,1419 % 0,92  
Frank 35,5378 35,7519 % 0,48  
Riyal 8,3921 8,4342 % 0,65  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,78 23,81 % 0,66  
Platin 898,22 899,71 % 0,66  
Paladyum 959,93 964,92 % 0,66  
Brent Pet. 82,72 82,72 % 0,66  
Altın Ons 2.113,29 2.113,53 % 0,66