***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 18:16
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381 -8.284.381
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -8.284.381 -15.194.532 36.342.838 36.342.838
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.876 268.876 268.876 268.876
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.876 268.876 268.876 268.876
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 268.876 -18.169.191 33.216.485 33.216.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.069.147 9.700.138
Dönem Karı (Zararı)
268.876 -8.284.381
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
268.876 -8.284.381
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.118.552 9.572.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 11.980.161 8.822.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.976
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.976
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
515.569 403.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
377.331 361.131
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
138.238 42.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.351.957 1.394.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.896.275 -258.807
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.248.232 1.653.128
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
654.700 -846.718
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 654.700 -846.718
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -379.200 -195.209
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.635 -749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.528.046 8.608.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.542.819 7.683.476
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
368.926 -12.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.911.745 7.695.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.517 -268.028
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137.228 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.289 -268.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-512.861 -620.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.771.873 -2.241.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.581.450 4.714.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.190.423 -6.956.059
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.812 1.682.349
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-239.812 1.682.349
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.081.963 1.426.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.336.053 946.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
206.353 -1.090.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.129.700 2.037.053
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.859.382 9.896.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-785.483 -183.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.752 -13.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.925.537 -1.101.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.086 1.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.930.623 -1.102.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.105 -10.711.986
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
14.704.160 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -293.763
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.479.879 -8.856.639
Ödenen Faiz
-2.286.217 -1.653.128
Alınan Faiz
95.041 91.544
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.176.715 -2.113.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.176.715 -2.113.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 885.450 6.200.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.062.165 4.086.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.062.165 885.450
Ticari Alacaklar
145.561.492 111.595.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 72.975 441.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.1 145.488.517 111.154.057
Diğer Alacaklar
692.629 434.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 137.228 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
555.401 434.112
Stoklar
10 2.787.535 2.274.674
Peşin Ödenmiş Giderler
973.315 778.958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 4.752 19.188
Diğer Dönen Varlıklar
363.676 745.198
ARA TOPLAM
154.445.564 116.733.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.445.564 116.733.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.965.629 3.620.329
Diğer Alacaklar
130.037 130.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 130.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.065.000 12.065.000
Maddi Duran Varlıklar
11 29.440.060 26.830.065
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 24.094.386 22.089.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 86.635 101.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
86.635 101.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 4.180.094 3.800.894
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.961.841 68.638.064
TOPLAM VARLIKLAR
227.407.405 185.371.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.785.872 17.304.161
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
686.716 168.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 686.716 168.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.099.156 17.135.982
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.099.156 17.135.982
Ticari Borçlar
147.966.057 120.896.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 90.504.943 67.875.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.2 57.461.114 53.021.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
842.692 716.925
Diğer Borçlar
15.901.964 1.151.669
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 15.128.024 137.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
773.940 1.013.752
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
354.718 2.436.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.800.196 2.148.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
397.974 562.738
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.402.222 1.586.071
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
551.315 262.535
ARA TOPLAM
184.202.814 144.917.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.202.814 144.917.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.880.689 6.155.772
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
345.905 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 345.905 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.534.784 6.155.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.534.784 6.155.772
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.107.417 1.350.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.107.417 1.350.805
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.988.106 7.506.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
194.190.920 152.423.993
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.216.485 32.947.609
Ödenmiş Sermaye
16 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.750.666 -1.750.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.750.666 -1.750.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.247.228 -2.247.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.767.915 14.767.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.438.067 -6.910.151
Net Dönem Karı veya Zararı
268.876 -11.527.916
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.216.485 32.947.609
TOPLAM KAYNAKLAR
227.407.405 185.371.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 199.664.911 84.868.044 115.429.537 42.715.081
Satışların Maliyeti
17 -184.693.570 -83.520.285 -105.898.799 -42.400.916
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.971.341 1.347.759 9.530.738 314.165
BRÜT KAR (ZARAR)
17 14.971.341 1.347.759 9.530.738 314.165
Genel Yönetim Giderleri
18 -10.229.879 -8.313.156 -5.525.522 -4.201.332
Pazarlama Giderleri
-1.486.834 -853.779 -685.696 -333.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.016.087 434.753 777.997 161.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.066.793 -88.391 -1.037.646 -42.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.203.922 -7.472.814 3.059.871 -4.101.701
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.635 847.467 -303.870 846.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-654.700 0 -654.700 458.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.553.857 -6.625.347 2.101.301 -2.796.144
Finansman Gelirleri
19.1 162.774 136.088 62.796 70.052
Finansman Giderleri
19.2 -2.826.955 -1.990.331 -1.493.137 -828.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-110.324 -8.479.590 670.960 -3.555.063
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
379.200 195.209 549.614 50.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 379.200 195.209 549.614 50.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358
DÖNEM KARI (ZARARI)
268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyretilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 21 0,15190000 -4,68040000 0,68960000 1,97990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
268.876 -8.284.381 1.220.574 -3.504.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958040


BIST
'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5705 31,5802 % 0,03  
Euro 34,3090 34,3469 % 0,08  
Sterlin 39,9468 40,1471 % 0,01  
Frank 35,5323 35,7464 % -0,01  
Riyal 8,3941 8,4362 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,92 23,96 % 0,66  
Platin 899,02 900,94 % 0,66  
Paladyum 964,15 969,33 % 0,66  
Brent Pet. 82,85 82,85 % 0,66  
Altın Ons 2.114,48 2.114,87 % 0,66