***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 19:25
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -951.698 -951.698 -951.698 -951.698
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -951.698 -951.698 -951.698 -951.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 -951.698 -19.389.765 31.995.911 31.995.911
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 -3.093.063 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -7.629.538 -12.230.443 -19.859.981 23.562.237 23.562.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.574.227 6.906.589
Dönem Karı (Zararı)
-12.230.443 -951.698
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.230.443 -951.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.011.118 6.966.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 10.350.956 5.816.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.938.649 383.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
367.898 159.413
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
375.000 -100.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.195.751 324.342
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.812.505 905.143
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-761.934 -1.118.597
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.574.439 2.023.740
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-108.265 -306.412
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -108.265 -306.412
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.982.303 170.414
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-424 -2.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.938.548 1.056.069
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.677.956 -8.504.335
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.140 158.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.680.096 -8.662.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.148.356 -458.294
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.662 -665
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.139.694 -457.629
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.349.041 144.290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.018.023 8.729.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.380.109 12.431.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.362.086 -3.701.141
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -115.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -115.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.588.233 -420.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.507.645 1.679.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.523.636 676.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.031.281 1.003.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.719.223 7.071.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-144.863 -161.485
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-133 -3.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.626.623 -277.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
424 2.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.627.047 -279.581
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.713.425 -3.450.258
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 3.710.662
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-119.102 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.741.176 -6.081.479
Ödenen Faiz
-3.855.814 -1.142.616
Alınan Faiz
2.667 63.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.234.179 3.179.294
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.234.179 3.179.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.965.434 885.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.199.613 4.064.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.199.613 5.965.434
Ticari Alacaklar
182.833.240 167.759.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 297.694 299.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.1 182.535.546 167.459.924
Diğer Alacaklar
1.543.699 347.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 189.299 132.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.354.400 214.706
Stoklar
10 4.191.098 2.842.057
Peşin Ödenmiş Giderler
1.482.227 797.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 5.701 5.568
Diğer Dönen Varlıklar
854.611 16.085
ARA TOPLAM
199.110.189 177.733.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
199.110.189 177.733.240
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.932.945 2.824.680
Diğer Alacaklar
130.037 130.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 130.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14.240.000 14.240.000
Maddi Duran Varlıklar
11 37.216.433 33.451.201
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 62.389.236 24.765.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 121.137 134.666
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
121.137 134.666
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.761.379 2.779.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.791.167 78.325.060
TOPLAM VARLIKLAR
320.901.356 256.058.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 34.876.995 16.098.360
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
785.501 660.235
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 785.501 660.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.091.494 15.438.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34.091.494 15.438.125
Ticari Borçlar
218.027.783 183.330.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 143.801.477 107.906.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.2 74.226.306 75.423.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
663.081 666.473
Diğer Borçlar
773.940 1.169.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 0 395.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
773.940 773.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.463.887 3.875.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.761.085 2.900.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
956.073 666.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.805.012 2.234.262
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
847.030 841.911
ARA TOPLAM
266.413.801 208.882.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.413.801 208.882.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 29.888.260 10.279.067
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.586 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 158.586 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.729.674 10.279.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29.729.674 10.279.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.037.058 1.103.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.037.058 1.103.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.925.318 11.383.043
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.339.119 220.265.620
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.562.237 35.792.680
Ödenmiş Sermaye
16 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -1.998.658 -1.998.658
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.998.658 -1.998.658
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.495.220 -2.495.220
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 7.052.449 7.052.449
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.629.538 -10.722.601
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.230.443 3.093.063
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.562.237 35.792.680
TOPLAM KAYNAKLAR
320.901.356 256.058.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 164.301.252 84.235.374
Satışların Maliyeti
17 -165.325.289 -78.794.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 -1.024.037 5.440.603
BRÜT KAR (ZARAR)
17 -1.024.037 5.440.603
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.793.403 -4.704.357
Pazarlama Giderleri
-1.020.491 -801.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.518.851 1.238.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.379.176 -1.029.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.698.256 144.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
108.689 308.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.589.567 452.556
Finansman Gelirleri
20.1 50.789 99.978
Finansman Giderleri
20.2 -3.673.968 -1.333.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.212.746 -781.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 1.982.303 -170.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.982.303 -170.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.230.443 -951.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.230.443 -951.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.230.443 -951.698
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 22 -6,90990000 -0,53770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.230.443 -951.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.230.443 -951.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025959


BIST
'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5689 31,5750 % 0,67  
Euro 34,2883 34,3049 % 0,78  
Sterlin 39,9705 40,1710 % 1,00  
Frank 35,5720 35,7863 % 0,58  
Riyal 8,3933 8,4354 % 0,67  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,76 23,78 % 0,66  
Platin 899,91 901,03 % 0,66  
Paladyum 964,47 967,54 % 0,66  
Brent Pet. 82,78 82,78 % 0,66  
Altın Ons 2.117,19 2.117,48 % 0,66