***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2022 19:22
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.876 268.876 268.876 268.876
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.876 268.876 268.876 268.876
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 268.876 -18.169.191 33.216.485 33.216.485
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 -3.093.063 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.159.951 19.159.951 19.159.951 19.159.951
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.159.951 19.159.951 19.159.951 19.159.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -148.399 0 -148.399 -148.399 -148.399
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -7.777.937 19.159.951 11.382.014 54.804.232 54.804.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.407.630 7.069.147
Dönem Karı (Zararı)
19.159.951 268.876
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.159.951 268.876
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.090.168 15.118.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 22.029.400 11.980.161
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-707.494 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-707.494 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.304.541 515.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
678.075 377.331
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
375.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.251.466 138.238
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.720.547 2.351.957
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.425.297 -1.896.275
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.145.844 4.248.232
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.250.357 654.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.520.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 269.643 654.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 3.994.803 -379.200
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.272 -4.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.921.656 -7.528.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.486.452 -33.542.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-424.600 368.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-122.061.852 -33.911.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.159.216 -258.517
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
132.515 -137.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.291.731 -121.289
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.875.373 -512.861
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.071.815 26.771.873
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
109.513.244 22.581.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.558.571 4.190.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.404 -239.812
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.404 -239.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.737.612 -2.081.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.622.866 -4.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.868.390 -3.925.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.272 5.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -36.869.662 -3.930.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.147.864 33.105
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 14.704.160
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-24.054 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.718.751 -12.479.879
Ödenen Faiz
-7.455.848 -2.286.217
Alınan Faiz
50.789 95.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.391.376 3.176.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.391.376 3.176.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.965.434 885.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.356.810 4.062.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.356.810 5.965.434
Ticari Alacaklar
291.951.533 167.759.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 724.434 299.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.1 291.227.099 167.459.924
Diğer Alacaklar
2.506.437 347.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 0 132.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.506.437 214.706
Stoklar
10 11.717.430 2.842.057
Peşin Ödenmiş Giderler
1.920.138 797.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.701 5.568
Diğer Dönen Varlıklar
237.549 16.085
ARA TOPLAM
318.695.598 177.733.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
318.695.598 177.733.240
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.555.037 2.824.680
Diğer Alacaklar
130.037 130.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 130.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 23.760.000 14.240.000
Maddi Duran Varlıklar
12 68.274.726 33.451.201
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 63.887.317 24.765.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 107.610 134.666
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
107.610 134.666
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 2.779.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.714.727 78.325.060
TOPLAM VARLIKLAR
477.410.325 256.058.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 40.141.360 16.098.360
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
599.634 660.235
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 599.634 660.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.541.726 15.438.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.541.726 15.438.125
Ticari Borçlar
335.463.840 183.330.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 216.626.337 107.906.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.2 118.837.503 75.423.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
940.478 666.473
Diğer Borçlar
1.407.440 1.169.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 623.096 395.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
784.344 773.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.613.266 3.875.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.544.614 2.900.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
721.886 666.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.822.728 2.234.262
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.233.041 841.911
ARA TOPLAM
393.344.039 208.882.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
393.344.039 208.882.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 27.046.054 10.279.067
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.435 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 108.435 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.937.619 10.279.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.937.619 10.279.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.000.273 1.103.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 40.978.381 14.971.341 42.002.418 9.530.738
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.191.575 -10.229.879 -10.398.172 -5.525.522
Pazarlama Giderleri
-2.812.755 -1.486.834 -1.792.264 -685.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 6.510.100 2.016.087 4.991.249 777.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -4.672.117 -2.066.793 -2.292.941 -1.037.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.812.034 3.203.922 32.510.290 3.059.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.1 9.521.272 4.635 9.412.583 -303.870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21.2 -269.643 -654.700 -269.643 -654.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.063.663 2.553.857 41.653.230 2.101.301
Finansman Gelirleri
22.1 50.789 162.774 0 62.796
Finansman Giderleri
22.2 -7.959.698 -2.826.955 -4.285.730 -1.493.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.154.754 -110.324 37.367.500 670.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.994.803 379.200 -5.977.106 549.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.994.803 379.200 -5.977.106 549.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 24 10,82480000 0,15190000 17,73470000 0,68960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.159.951 268.876 31.390.394 1.220.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055225


BIST
'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5667 31,5736 % 0,01  
Euro 34,3051 34,3339 % 0,04  
Sterlin 39,9513 40,1516 % 0,95  
Frank 35,5388 35,7529 % 0,49  
Riyal 8,3932 8,4353 % 0,66  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,90 23,92 % 0,66  
Platin 899,05 900,67 % 0,66  
Paladyum 963,96 968,37 % 0,66  
Brent Pet. 82,86 82,86 % 0,66  
Altın Ons 2.116,97 2.117,31 % 0,66