***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2017 19:18
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -903.783 -379.634 -379.634 8.116.504 -7.400.823 1.682.384 -5.718.439 40.386.858 40.386.858
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 4.692 1.677.692 -1.682.384 -4.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -119.894 -119.894 -119.894 0 0 1.482.627 1.482.627 1.362.733 1.362.733
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 1.482.627 1.482.627 1.482.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -119.894 -119.894 -119.894 0 0 0 0 -119.894 -119.894
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 41.749.591
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 41.749.591
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 -1.482.627 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -77.665 -77.665 -77.665 0 0 -3.708.354 -3.708.354 -3.786.019 -3.786.019
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 -3.708.354 -3.708.354 -3.708.354
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -77.665 -77.665 -77.665 0 0 0 0 -77.665 -77.665
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 37.963.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.760.554 12.081
Dönem Karı (Zararı)
-3.708.354 1.482.627
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.708.354 1.482.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.697.211 2.460.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,16 2.651.633 2.522.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.420.763 -26.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
284.382 -27.028
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.136.381 943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-441.892 -24.789
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.1,10 26.760 -329.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 39.947 1.169.370
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -851.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.294.952 -3.396.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.599.539 -10.702.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-293.483 485.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.306.056 -11.188.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
366.260 -712.746
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.197 -31.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
335.063 -681.549
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -639.669 -221.204
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.259.556 8.240.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.451.132 1.259.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.808.424 6.981.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-958.694 1.373.572
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-958.694 1.373.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.132.962 -1.373.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
69.370 -2.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.202.332 -1.371.225
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.283.809 546.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15.3 -446.926 -429.547
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -76.329 -104.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.193.143 -1.434.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.096.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.193.143 -2.530.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.911 -151.189
Ödenen Faiz
-121.899 -318.134
Alınan Faiz
166.810 166.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.612.322 -1.573.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.612.322 -1.573.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.390.294 9.963.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.002.616 8.390.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.002.616 8.390.294
Ticari Alacaklar
50.673.943 45.582.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.1 659.682 366.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 50.014.261 45.216.486
Diğer Alacaklar
448.675 820.362
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.2 0 31.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
448.675 789.165
Stoklar
8 2.200.141 1.560.472
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 137.778 242.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 57.995 25.128
Diğer Dönen Varlıklar
77.745 15.041
ARA TOPLAM
64.598.893 56.636.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.598.893 56.636.027
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 931.769 958.529
Diğer Alacaklar
45.633 40.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.633 40.206
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.510.000 2.510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 28.461.864 23.475.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
416.815 861.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 416.815 861.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.366.081 27.845.904
TOPLAM VARLIKLAR
96.964.974 84.481.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
52.140.589 36.794.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 27.914.747 14.417.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 24.225.842 22.377.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.1 540.982 730.833
Diğer Borçlar
583.524 1.531.257
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.4 583.524 1.531.257
Ertelenmiş Gelirler
9.2 80.632 105.383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 18.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.237.151 78.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.2 83.416 60.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.4 3.153.735 17.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
151.490 1.139.220
ARA TOPLAM
56.734.368 40.397.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.734.368 40.397.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.824.656 1.912.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.3 1.824.656 1.912.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 442.378 421.847
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.267.034 2.334.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.001.402 42.732.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.963.572 41.749.591
Ödenmiş Sermaye
17 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -577.193 -499.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577.193 -499.528
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 524.149 524.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.101.342 -1.023.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 8.121.196 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.240.504 -5.723.131
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.708.354 1.482.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.963.572 41.749.591
TOPLAM KAYNAKLAR
96.964.974 84.481.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 208.933.798 157.850.300
Satışların Maliyeti
18 -196.291.685 -145.933.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 12.642.113 11.916.533
BRÜT KAR (ZARAR)
18 12.642.113 11.916.533
Genel Yönetim Giderleri
19.1 -12.887.845 -9.785.352
Pazarlama Giderleri
19.2 -821.888 -832.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 1.081.953 603.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -3.426.640 -205.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.412.307 1.696.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.1 0 1.180.750
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21.2 -26.760 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.439.067 2.877.377
Finansman Gelirleri
22.1 169.525 167.999
Finansman Giderleri
22.2 -398.865 -393.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.668.407 2.651.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.947 -1.169.370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -82.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -39.947 -1.087.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.708.354 1.482.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.708.354 1.482.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.708.354 1.482.627
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 25 -2,09510000 0,83760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.665 -119.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -97.081 -149.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.416 29.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 19.416 29.974
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77.665 -119.894
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.786.019 1.362.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.786.019 1.362.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590547


BIST'
18:059.312
Değişim :  -0,35% |  -32,85
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VESTL 91,30 3.752.909.617 % 10,00  
SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9999 31,0059 % 0,31  
Euro 33,5191 33,5306 % 0,25  
Sterlin 38,9856 39,1811 % 0,21  
Frank 35,0560 35,2672 % 0,35  
Riyal 8,2410 8,2823 % 0,28  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,81 22,83 % 0,66  
Platin 884,78 886,76 % 0,66  
Paladyum 947,05 949,55 % 0,66  
Brent Pet. 82,91 82,91 % 0,66  
Altın Ons 2.022,41 2.022,82 % 0,66