***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2017 18:38
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 41.749.591
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 -1.482.627 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.567 297.567 297.567 297.567
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.567 297.567 297.567 297.567
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -4.240.504 297.567 -3.942.937 42.047.158 42.047.158
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 37.963.572
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -729.503 -729.503 -729.503 -729.503
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -729.503 -729.503 -729.503 -729.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -7.948.858 -729.503 -8.678.631 37.234.069 37.234.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.992.799 -3.031.246
Dönem Karı (Zararı)
-729.503 297.567
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-729.503 297.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
335.051 813.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 578.510 631.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
184.956 152.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
196.659 72.133
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.703 80.791
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.921 -12.225
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -208.871 -52.090
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -217.623 93.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.465.070 -3.853.123
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.472.136 -15.139.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.239 -398.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.403.897 -14.740.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.036 -123.986
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 31.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-261.036 -155.183
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.469 -670.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.382.588 14.229.868
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.118.280 12.915.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.264.308 1.314.672
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.922 -509.076
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
156.922 -509.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.459.299 -1.640.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-173.762 -249.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.633.061 -1.391.112
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.859.522 -2.742.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -125.064 -263.596
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -8.213 -25.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-278.905 -3.379.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -278.905 -3.379.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.059 20.354
Ödenen Faiz
-51.690 -23.894
Alınan Faiz
54.749 44.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.268.645 -6.390.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.268.645 -6.390.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.002.616 8.390.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.733.971 1.999.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.733.971 11.002.616
Ticari Alacaklar
52.123.738 50.673.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 727.921 659.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 51.395.817 50.014.261
Diğer Alacaklar
709.711 448.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
709.711 448.675
Stoklar
2.165.672 2.200.141
Peşin Ödenmiş Giderler
366.262 137.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 66.208 57.995
Diğer Dönen Varlıklar
20.344 77.745
ARA TOPLAM
57.185.906 64.598.893
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.185.906 64.598.893
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.140.640 931.769
Diğer Alacaklar
45.633 45.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.633 45.633
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.510.000 2.510.000
Maddi Duran Varlıklar
9 28.197.101 28.461.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 381.973 416.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
381.973 416.815
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.275.347 32.366.081
TOPLAM VARLIKLAR
89.461.253 96.964.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
43.730.417 52.140.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 24.811.758 27.914.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 18.918.659 24.225.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
390.761 540.982
Diğer Borçlar
744.148 583.524
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 744.148 583.524
Ertelenmiş Gelirler
1.769.646 80.632
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.346.264 3.237.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
204.232 83.416
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.142.032 3.153.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
245.758 151.490
ARA TOPLAM
50.226.994 56.734.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.226.994 56.734.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.775.435 1.824.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.775.435 1.824.656
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 224.755 442.378
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.000.190 2.267.034
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.227.184 59.001.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.234.069 37.963.572
Ödenmiş Sermaye
13 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -577.193 -577.193
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -577.193 -577.193
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 524.149 524.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.101.342 -1.101.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 8.121.196 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.948.858 -4.240.504
Net Dönem Karı veya Zararı
-729.503 -3.708.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.234.069 37.963.572
TOPLAM KAYNAKLAR
89.461.253 96.964.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 37.788.433 49.125.170
Satışların Maliyeti
14 -35.565.859 -45.817.206
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 2.222.574 3.307.964
BRÜT KAR (ZARAR)
14 2.222.574 3.307.964
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.168.155 -2.860.785
Pazarlama Giderleri
-266.284 -202.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 248.436 198.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -139.261 -57.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.102.690 386.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
208.871 52.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-893.819 438.341
Finansman Gelirleri
17.1 52.070 44.248
Finansman Giderleri
17.2 -105.377 -91.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-947.126 390.670
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 217.623 -93.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -22.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 217.623 -71.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-729.503 297.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
-729.503 297.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-729.503 297.567
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) / Kazanç TL 19 -0,41210000 0,16810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) / Kazanç TL 19 -0,41210000 0,16810000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-729.503 297.567
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-729.503 297.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604937


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66