***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2017 18:15
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 41.749.591
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 -1.482.627 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.101 801.101 801.101 801.101
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.101 801.101 801.101 801.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -4.240.504 801.101 -3.439.403 42.550.692 42.550.692
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 37.963.572
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.538.409 -1.538.409 -1.538.409 -1.538.409
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.538.409 -1.538.409 -1.538.409 -1.538.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -7.948.858 -1.538.409 -9.487.267 36.425.163 36.425.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.693.467 1.136.528
Dönem Karı (Zararı)
-1.538.409 801.101
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.538.409 801.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
656.151 1.811.720
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 1.164.307 1.281.576
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
354.776 259.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
362.596 151.356
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.820 108.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-219.177 -36.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -229.605 41.774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -404.355 264.693
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.795 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.569.088 -1.158.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.150.130 -21.209.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-637.105 -1.933.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.787.235 -19.275.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.051 398.731
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 31.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-152.051 367.534
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-436.666 -801.798
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.421.212 23.556.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.594.441 19.913.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.826.771 3.643.343
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.073.943 -1.531.257
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.073.943 -1.531.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.768 -1.570.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-131.036 -142.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
347.804 -1.428.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.451.346 1.454.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -220.040 -263.596
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -22.081 -54.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.196.830 -5.147.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.679 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -1.573.177 -5.147.252
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-634.332 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-634.332 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.511 42.785
Ödenen Faiz
-60.699 -42.566
Alınan Faiz
147.210 85.351
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.803.786 -3.967.939
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.803.786 -3.967.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.002.616 8.390.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.198.830 4.422.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.198.830 11.002.616
Ticari Alacaklar
49.617.617 50.673.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 1.296.787 659.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 48.320.830 50.014.261
Diğer Alacaklar
600.576 448.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
600.576 448.675
Stoklar
2.636.807 2.200.141
Peşin Ödenmiş Giderler
214.021 137.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 22.081 57.995
Diğer Dönen Varlıklar
188.074 77.745
ARA TOPLAM
55.478.006 64.598.893
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.478.006 64.598.893
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.161.374 931.769
Diğer Alacaklar
45.783 45.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.783 45.633
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66