***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2017 18:14
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 41.749.591
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 -1.482.627 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -4.240.504 -1.168.809 -5.409.313 40.580.782 40.580.782
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 37.963.572
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.516.359 1.516.359 1.516.359 1.516.359
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.516.359 1.516.359 1.516.359 1.516.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -7.948.858 1.516.359 -6.432.499 39.479.931 39.479.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.765.340 2.434.767
Dönem Karı (Zararı)
1.516.359 -1.168.809
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.516.359 -1.168.809
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.322.801 2.100.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 1.773.327 1.954.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.860.289 549.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
259.946 227.034
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.120.235 322.941
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-512.376 -291.648
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -294.360 33.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -419.308 -145.218
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.795 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.600.864 1.826.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.625.674 -12.040.781
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.977.745 -1.701.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.647.929 -10.338.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
187.442 570.141
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 31.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
187.442 538.944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-376.302 -621.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-858.744 16.127.992
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.890.053 20.204.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.748.797 -4.076.369
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-301.537 -652.625
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-301.537 -652.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
373.951 -1.557.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
43.172 -339.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
330.779 -1.217.856
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.407.306 2.757.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -321.653 -263.596
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -36.381 -59.553
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.535.215 -5.714.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.679 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -1.977.586 -5.714.499
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-568.308 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-568.308 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.981 76.758
Ödenen Faiz
-103.561 -42.566
Alınan Faiz
242.542 119.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.161.574 -3.202.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.161.574 -3.202.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.002.616 8.390.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.841.042 5.187.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.841.042 11.002.616
Ticari Alacaklar
55.634.264 50.673.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 2.637.427 659.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 52.996.837 50.014.261
Diğer Alacaklar
261.083 448.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
261.083 448.675
Stoklar
2.576.443 2.200.141
Peşin Ödenmiş Giderler
390.717 137.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 36.381 57.995
Diğer Dönen Varlıklar
10.037 77.745
ARA TOPLAM
60.749.967 64.598.893
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.749.967 64.598.893
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.226.129 931.769
Diğer Alacaklar
45.783 45.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.783 45.633
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.510.000 2.510.000
Maddi Duran Varlıklar
9 28.742.534 28.461.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 339.520 416.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
339.520 416.815
Peşin Ödenmiş Giderler
395.406 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 28.250 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.287.622 32.366.081
TOPLAM VARLIKLAR
94.037.589 96.964.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
51.228.079 52.140.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 30.820.426 27.914.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 20.407.653 24.225.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
357.321 540.982
Diğer Borçlar
294.512 583.524
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
294.512 583.524
Ertelenmiş Gelirler
560.393 80.632
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 5.532 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
161.589 3.237.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
128.089 83.416
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
33.500 3.153.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
186.168 151.490
ARA TOPLAM
52.793.594 56.734.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.793.594 56.734.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.718.276 1.824.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.718.276 1.824.656
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 45.788 442.378
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.764.064 2.267.034
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.557.658 59.001.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.479.931 37.963.572
Ödenmiş Sermaye
13 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -577.193 -577.193
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -577.193 -577.193
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 524.149 524.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.101.342 -1.101.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 8.121.196 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.948.858 -4.240.504
Net Dönem Karı veya Zararı
1.516.359 -3.708.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.479.931 37.963.572
TOPLAM KAYNAKLAR
94.037.589 96.964.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 128.041.614 157.107.401 44.180.389 45.087.980
Satışların Maliyeti
14 -121.239.835 -149.046.350 -41.513.168 -44.437.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 6.801.779 8.061.051 2.667.221 650.954
BRÜT KAR (ZARAR)
14 6.801.779 8.061.051 2.667.221 650.954
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.205.733 -9.025.229 -2.721.594 -2.931.662
Pazarlama Giderleri
-1.099.633 -611.783 -425.375 -202.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.448.306 623.682 3.456.564 234.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-123.229 -257.493 9.155 -124.895
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
821.490 -1.209.772 2.985.971 -2.373.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
304.155 0 64.755 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -33.501 0 8.273
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.125.645 -1.243.273 3.050.726 -2.365.438
Finansman Gelirleri
243.924 119.354 95.298 34.003
Finansman Giderleri
-272.518 -190.108 -106.209 -48.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.097.051 -1.314.027 3.039.815 -2.379.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
419.308 145.218 14.953 409.911
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -5.532 -12.880 7.169 19.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 424.840 158.098 7.784 390.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) / Kazanç TL 18 0,85670000 -0,66030000 1,72590000 -1,11290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639256


BIST
'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5697 31,5797 % 0,03  
Euro 34,2891 34,3485 % 0,09  
Sterlin 39,9548 40,1551 % 0,03  
Frank 35,5353 35,7493 % 0,00  
Riyal 8,3941 8,4362 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,94 23,97 % 0,66  
Platin 898,34 900,14 % 0,66  
Paladyum 964,02 969,33 % 0,66  
Brent Pet. 82,85 82,85 % 0,66  
Altın Ons 2.115,30 2.115,67 % 0,66