***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 18:16***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -19.199 -577 81.182 0 0 0 0 0 81.182 10.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.133 63.407 0 0 0 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.756 82.756 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 -33.748 -33.748 -33.754 -9.920 -43.674
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.748 -33.748 -33.748 -9.903 -43.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 -6 -17 -23
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -19.199 -577 81.182 0 0 0 0 0 81.182 10.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.127 63.407 0 0 0 520.752 -33.748 487.004 907.074 251.865 1.158.939
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.604 0 -20.167 -577 79.860 0 0 0 0 0 79.860 9.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.880 63.407 0 0 0 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.507 0 0 0 -2.507 0 0 0 0 0 -2.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.542 0 0 0 -36.285 35.250 -1.035 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 0 0 0 0 -22.032 -22.032 -22.778 -2.116 -24.894
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.032 -22.032 -22.032 -1.596 -23.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 0 0 0 0 0 0 -746 -520 -1.266
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 98.097 0 -20.167 -577 77.353 0 0 0 0 0 77.353 9.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.134 66.949 0 0 0 484.355 -22.032 462.323 881.113 238.116 1.119.229


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.913 -40.904
Dönem Karı (Zararı)
-23.628 -43.651
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.628 -43.651
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.219 28.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.2,20 17.613 15.982
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-61 -61
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 -61 -61
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.704 11.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.589 2.449
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.115 8.890
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
712 766
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.575 -1.829
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.287 2.595
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.278 6.320
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -4.621 -5.615
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-406 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.289 -22.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.896 25.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.053 -8.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-843 33.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.658 -473
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.658 -473
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.439 -36.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.984 -5.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.888 1.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.096 -7.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-883 226
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-883 226
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.276 8.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.673 -15.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.757 -11.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.084 -4.130
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.698 -37.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.177 -1.174
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38 -1.906
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.255 -7.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 14
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.441 -7.314
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-127 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-127 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 54
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 54
Alınan Faiz
306 225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.315 65.791
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 68.500
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
521 3.173
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-272 -72
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.797 -4.828
Ödenen Temettüler
-337 0
Ödenen Faiz
-430 -982
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.483 17.866
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.973 -825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.456 17.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 80.242 93.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 27.786 110.257


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.786 80.242
Ticari Alacaklar
341.206 338.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 10.703 9.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 330.503 328.935
Diğer Alacaklar
27.329 11.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 20.774 6.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.555 4.937
Stoklar
9 190.832 124.107
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 24.423 10.940
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 63 251
Diğer Dönen Varlıklar
16.159 9.635
ARA TOPLAM
627.798 574.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
627.798 574.967
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
910 870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
910 870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
444.625 458.035
Maddi Duran Varlıklar
11 480.543 463.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 27.912 26.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
210.115 206.137
Şerefiye
14 204.638 200.631
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.477 5.506
Peşin Ödenmiş Giderler
10.2 253 29
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 28.531 26.551
Diğer Duran Varlıklar
34.409 33.210
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.227.298 1.215.191
TOPLAM VARLIKLAR
1.855.096 1.790.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 20.067 19.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.067 19.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.067 19.580
Ticari Borçlar
357.899 302.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 52.261 46.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 305.638 255.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.888 7.555
Diğer Borçlar
177.232 159.166
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
174.309 155.360
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.923 3.806
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.3 15.992 9.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 848 383
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.057 41.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.953 8.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
38.104 32.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.497 6.011
ARA TOPLAM
636.480 545.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
636.480 545.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 9.558 8.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.558 8.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.558 8.522
Uzun Vadeli Karşılıklar
67.886 64.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 26.766 26.932
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
41.120 37.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 21.943 26.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.387 100.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
735.867 645.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
881.113 904.228
Ödenmiş Sermaye
17 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
17 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.353 79.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 77.353 79.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 98.097 100.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -20.167 -20.167
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.134 9.880
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.134 9.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.949 63.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
484.355 520.977
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.032 -35.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
238.116 240.232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.119.229 1.144.460
TOPLAM KAYNAKLAR
1.855.096 1.790.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 319.688 177.454
Satışların Maliyeti
18 -282.253 -181.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 37.435 -4.335
BRÜT KAR (ZARAR)
18 37.435 -4.335
Genel Yönetim Giderleri
19 -38.128 -30.674
Pazarlama Giderleri
-9.255 -8.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 4.572 3.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -15.706 -5.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.082 -45.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
406 1
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.676 -45.196
Finansman Gelirleri
22.1 4.126 4.130
Finansman Giderleri
22.2 -11.699 -8.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-28.249 -49.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.621 5.615
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.213 -714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 5.834 6.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.628 -43.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.628 -43.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.596 -9.903
Ana Ortaklık Payları
-22.032 -33.748
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 24 -0,25440000 -0,38970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.266 -23
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.266 -23
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.266 -23
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.894 -43.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.116 -9.920
Ana Ortaklık Payları
-22.778 -33.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934216


BIST
18:051.460
Değişim :  0,37% |  5,32
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.454  
En Yüksek
1.466
En Düşük
1.460
BIST En Aktif Hisseler18:05
NTGAZ 10,89 20.430.195 % 10,00  
YBTAS 16.395,10 799.400 % 10,00  
ISBIR 8.552,50 3.634.813 % 10,00  
TURGG 153,10 23.897.859 % 9,99  
FENER 28,44 321.635.801 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3536 8,3607 % 0,59  
Euro 10,2100 10,2214 % 1,11  
Sterlin 11,8208 11,8801 % 0,89  
Frank 9,2762 9,3321 % 1,20  
Riyal 2,2208 2,2320 % 0,50  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.869 1,56  
Altın Gr. 502 502 2,74  
Cumhuriyet 3.305 3.355 37,00  
Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,23 28,26 0,07  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,05  
B. Petrol 68,54 68,54 -0,92