***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 19:34
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 17.475.975 179.702 67.995.766 -42.104.127 -117.098.040 1.561.484 208.010.760 1.034.227 209.044.987
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.561.484 -1.561.484 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.630.768 1.630.768 126.710 1.757.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.514.505 -2.369.254 20.145.251 20.145.251
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
280.000.000 17.475.975 179.702 90.510.271 -44.473.381 -115.536.556 1.630.768 229.786.779 1.160.937 230.947.716
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
333.000.000 -500.000 12.169.172 -33.224 244.290.300 -71.443.138 -94.604.661 33.012.644 455.891.093 0 455.891.093
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
33.012.644 -33.012.644 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
984.483 984.483 984.483
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
640.250 42.241.911 -5.378.154 37.504.007 37.504.007
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
333.000.000 -500.000 12.169.172 607.026 286.532.211 -76.821.292 -61.592.017 984.483 494.379.583 494.379.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.664.187 12.699.384
Dönem Karı (Zararı)
984.483 1.757.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.640.832 17.038.354
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 25 13.486.977 12.266.388
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.396.729 7.085.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16, 17 2.539.525 829.064
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-187.333 -4.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.044.537 6.260.485
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.830.444 10.061.097
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18.731.186 10.068.170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.900.742 -7.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
269.319 -2.228.355
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
269.319 -2.228.355
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.382.856 -1.076
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.382.856 -1.076
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
40.219 -10.145.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-764.801 -6.023.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.573.514 -2.304.609
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.847.265 -1.974.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.273.751 -329.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-744.798 299.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-744.798 299.334
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-4.417.042 -3.266.501
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-4.417.042 -3.266.501
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.892.274 1.627.226
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.429.458 -282.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.689.613 -6.985.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.689.613 -6.985.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.895.330 1.321.035
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
380.369 392.606
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-829.693 1.704.364
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-829.693 1.704.364
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
570.348 -1.159.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.198.230 2.630.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.198.230 2.630.609
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.860.514 12.772.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -196.327 -73.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.032.712 -7.547.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.967.044 196.811
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.967.044 196.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.999.756 -7.744.706
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.048.403 -5.813.519
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.951.353 -1.931.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.984.459 3.461.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.057.723 85.755.461
Kredilerden Nakit Girişleri
8 10.640.000 73.550.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 18.417.723 12.205.461
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.424.225 -70.754.347
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -57.295.652 -60.385.959
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -23.128.573 -10.368.388
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11.778.676 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -6.462.656
Ödenen Faiz
-11.297.375 -5.083.936
Alınan Faiz
1.900.742 7.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.352.984 8.613.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.352.984 8.613.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.011.596 4.242.095
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.658.612 12.855.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.658.612 48.011.596
Ticari Alacaklar
43.638.660 42.065.146
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.579.819 3.732.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 37.058.841 38.332.592
Diğer Alacaklar
1.714.662 4.581.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 138.396 2.749.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.576.266 1.832.237
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
14.643.629 10.226.587
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
15 14.643.629 10.226.587
Stoklar
9 67.181.482 72.073.756
Peşin Ödenmiş Giderler
19.211.737 16.977.254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.211.737 16.977.254
Diğer Dönen Varlıklar
14.449.254 13.251.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 14.449.254 13.251.024
ARA TOPLAM
180.498.036 207.186.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.498.036 207.186.687
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.610.346 609.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.610.346 609.577
Maddi Duran Varlıklar
12 1.122.312.362 1.029.938.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.436.123 19.895.129
Peşin Ödenmiş Giderler
1.970.666 1.775.691
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.970.666 1.775.691
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 21.015.731 19.660.891
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.170.345.228 1.071.879.679
TOPLAM VARLIKLAR
1.350.843.264 1.279.066.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 209.398.010 228.454.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 114.716.774 104.728.513
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.157.000 10.603.600
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 7.157.000 10.603.600
Ticari Borçlar
40.743.876 39.054.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.743.876 39.054.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.209.683 1.314.353
Diğer Borçlar
27.064.648 15.661.698
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 17.013.346 7.080.788
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.051.302 8.580.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.184.550 4.614.202
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.199.039 1.978.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.048.039 1.640.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 151.000 338.333
ARA TOPLAM
410.673.580 406.409.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
410.673.580 406.409.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 349.871.747 331.451.359
Diğer Borçlar
5.582.994 7.883.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.582.994 7.883.079
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 2.753.180 2.372.811
Türev Araçlar
18 17.263.361 16.665.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.245.224 2.324.451
Genel Karşılıklar
17 3.245.224 2.324.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 67.073.595 56.068.586
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
445.790.101 416.765.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
856.463.681 823.175.273
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
494.379.583 455.891.093
Ödenmiş Sermaye
20 333.000.000 333.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-500.000 -500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12.169.172 12.169.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
607.026 -33.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
209.710.919 172.847.162
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-61.592.017 -94.604.661
Net Dönem Karı veya Zararı
984.483 33.012.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
494.379.583 455.891.093
TOPLAM KAYNAKLAR
1.350.843.264 1.279.066.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 135.032.935 77.188.169
Satışların Maliyeti
23 -105.300.988 -61.363.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.731.947 15.824.709
BRÜT KAR (ZARAR)
29.731.947 15.824.709
Genel Yönetim Giderleri
24 -8.243.746 -3.560.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 3.192.295 1.836.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -4.497.852 -1.645.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.182.644 12.456.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.382.856 1.076
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.565.500 12.457.347
Finansman Gelirleri
28 9.046.750 10.634.396
Finansman Giderleri
28 -26.583.230 -15.073.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.029.020 8.017.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.044.537 -6.260.485
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -3.044.537 -6.260.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
984.483 1.757.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
984.483 1.757.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 126.710
Ana Ortaklık Payları
984.483 1.630.768
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00300000 0,00580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00300000 0,00580000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
640.250 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
640.250 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36.863.757 20.145.251
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 42.241.911 22.514.505
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
20 -5.378.154 -2.369.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.504.007 20.145.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.488.490 21.902.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 126.710
Ana Ortaklık Payları
38.488.490 21.776.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028828


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66