***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2022 19:48
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 17.475.975 179.702 67.995.766 -42.104.127 -117.098.040 1.561.484 208.010.760 1.034.227 209.044.987
Transferler
1.561.484 -1.561.484 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14.425.909 14.425.909 513.730 14.939.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.846 27.696.040 -8.644.749 19.017.445 19.017.445
Sermaye Arttırımı
21 66.057.781 66.057.781 66.057.781
Sermaye Azaltımı
21 -13.057.781 13.057.781 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.306.803 5.306.803 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.970.438 2.970.438 2.970.438
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.170.597 1.170.597 -169.140 1.001.457
Dönem Sonu Bakiyeler
333.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.169.172 0 0 0 0 0 145.856 0 0 0 0 0 0 0 0 95.691.806 0 0 0 -50.748.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.030.937 14.425.909 0 311.652.930 1.378.817 313.031.747
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
333.000.000 -500.000 12.169.172 -33.224 244.290.300 -71.443.138 -94.604.661 33.012.644 455.891.093 0 455.891.093
Transferler
33.012.644 -33.012.644 0 0
Dönem Karı (Zararı)
31.275.009 31.275.009 31.275.009
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
433.175 108.365.745 -21.107.839 87.691.081 87.691.081
Sermaye Arttırımı
21 52.500.000 52.500.000 52.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
158.727.561 3.784.172 162.511.733 162.511.733
Dönem Sonu Bakiyeler
385.500.000 0 0 0 0 0 0 158.227.561 12.169.172 0 0 0 0 0 399.951 0 0 0 0 0 0 0 0 352.656.045 0 0 0 -92.550.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.807.845 31.275.009 0 789.868.916 0 789.868.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.635.207 63.444.962
Dönem Karı (Zararı)
31.275.009 14.939.639
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.275.009 14.939.639
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.584.986 44.937.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 - 14 - 26 28.065.801 19.337.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.644.138 14.851.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 - 18 2.560.291 1.183.680
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-187.333 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 12.271.180 13.668.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.888.585 24.291.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.903.967 -64.421
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 32.792.552 24.356.273
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.224.400 339.332
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.224.400 339.332
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.382.856 -2.776
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.382.856 -2.776
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -4.757.775
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-406.282 -9.122.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.897.861 3.658.189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.235.317 -10.136.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.344.829 3.076.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.109.512 -13.212.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.993.022 942.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.993.022 942.203
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.273.852 4.052.525
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.273.852 4.052.525
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.832.597 7.951.863
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.762.732 -878.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.067.201 -9.659.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.067.201 -9.659.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.051.886 -1.913.064
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
712.925 550.554
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
712.925 550.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.132.470 7.091.527
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.132.470 7.091.527
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.842.574 -1.570.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.453.041 7.226.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.453.041 7.226.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
88.962.134 63.535.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -326.927 -90.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.874.452 -11.610.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.014.886 378.973
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.014.886 378.973
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.889.338 -11.989.576
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -20.813.323 -9.896.053
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.076.015 -2.093.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.500.473 -43.633.737
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.011.735 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.011.735
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.221.648 85.786.213
Kredilerden Nakit Girişleri
9 10.640.000 73.680.950
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 18.581.648 12.105.263
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-187.178.547 -177.630.484
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -141.120.636 -156.244.048
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-46.057.911 -21.386.436
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
58.551.795
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.620.006
Ödenen Faiz
29 -39.931.937 -10.113.565
Alınan Faiz
29 2.903.967 64.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-90.907.333 -292.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.739.718 8.200.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.739.718 8.200.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 48.011.596 4.242.095
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.271.878 12.442.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.271.878 48.011.596
Finansal Yatırımlar
90.907.333 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 90.907.333 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
45.300.462 42.065.146
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.077.383 3.732.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 35.223.079 38.332.592
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5.592.023 4.581.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 158.186 2.749.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.433.837 1.832.237
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11.500.439 10.226.587
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
16 11.500.439 10.226.587
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 61.241.159 72.073.756
Peşin Ödenmiş Giderler
19.181.894 16.977.254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 19.181.894 16.977.254
Diğer Dönen Varlıklar
16.704.065 13.251.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.704.065 13.251.024
ARA TOPLAM
289.699.253 207.186.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
289.699.253 207.186.687
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.000 609.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.000 609.577
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 1.256.644.336 1.029.938.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 26.094.171 19.895.129
Peşin Ödenmiş Giderler
2.333.783 1.775.691
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.333.783 1.775.691
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 20.682.147 19.660.891
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.305.755.437 1.071.879.679
TOPLAM VARLIKLAR
1.595.454.690 1.279.066.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 168.387.029 228.454.326
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.387.029 228.454.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 85.680.495 104.728.513
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.680.495 104.728.513
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 860.000 10.603.600
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
860.000
Ticari Borçlar
29.987.062 39.054.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 29.987.062 39.054.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.366.239 1.314.353
Diğer Borçlar
13.051.635 15.661.698
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 44.644 7.080.788
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.006.991 8.580.910
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.771.628 4.614.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.771.628 4.614.202
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.228.789 1.978.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.077.789 1.640.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 151.000 338.333
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
306.332.877 406.409.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
306.332.877 406.409.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 388.043.671 331.451.359
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
388.043.671 331.451.359
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.589.468 7.883.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.589.468 7.883.079
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.085.736 2.372.811
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 3.085.736 2.372.811
Türev Araçlar
19 13.950.240 16.665.141
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.597.007 2.324.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.597.007 2.324.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 85.986.775 56.068.586
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
499.252.897 416.765.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
805.585.774 823.175.273
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
789.868.916 455.891.093
Ödenmiş Sermaye
21 385.500.000 333.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
158.227.561 -500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12.169.172 12.169.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 399.951 -33.224
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
399.951 -33.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
399.951 -33.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
260.105.068 172.847.162
Yabancı Para Çevrim Farkları
352.656.045 244.290.300
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-92.550.977 -71.443.138
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-92.550.977 -71.443.138
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -57.807.845 -94.604.661
Net Dönem Karı veya Zararı
31.275.009 33.012.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
789.868.916 455.891.093
TOPLAM KAYNAKLAR
1.595.454.690 1.279.066.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 265.849.037 167.656.199 130.816.102 90.468.030
Satışların Maliyeti
24 -199.872.429 -117.443.589 -94.571.441 -56.080.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.976.608 50.212.610 36.244.661 34.387.901
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
65.976.608 50.212.610 36.244.661 34.387.901
Genel Yönetim Giderleri
25 -16.029.106 -8.209.606 -7.785.360 -4.649.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 4.411.793 3.686.839 1.219.498 1.849.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -7.831.834 -2.235.618 -3.333.982 -590.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.527.461 43.454.225 26.344.817 30.997.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.382.856 4.760.551 0 4.759.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.910.317 48.214.776 26.344.817 35.757.429
Finansman Gelirleri
29 31.655.016 10.108.607 22.608.266 -525.789
Finansman Giderleri
29 -36.019.144 -29.715.475 -9.435.914 -14.641.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.546.189 28.607.908 39.517.169 20.589.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.271.180 -13.668.269 -9.226.643 -7.407.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -12.271.180 -13.668.269 -9.226.643 -7.407.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.275.009 14.939.639 30.290.526 13.182.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.275.009 14.939.639 30.290.526 13.182.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 513.730 0 387.020
Ana Ortaklık Payları
31.275.009 14.425.909 30.290.526 12.795.141
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,09000000 0,05000000 0,08000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç 22 0,09000000 0,05000000 0,08000000 0,04000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
433.175 -33.846 -207.075 -33.846
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
541.469 -42.308 -258.844 -42.308
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-108.294 8.462 51.769 8.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-108.294 8.462 51.769 8.462
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.257.906 19.051.291 50.394.149 -1.093.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
108.365.745 27.696.040 66.123.834 5.181.535
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-21.107.839 -8.644.749 -15.729.685 -6.275.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.691.081 19.017.445 50.187.074 -1.127.806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.966.090 33.957.084 80.477.600 12.054.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 513.730 0 387.020
Ana Ortaklık Payları
118.966.090 33.443.354 80.477.600 11.667.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056901


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66