***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

09.08.2016 17:45
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.009.881 13.058.358
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
20.254 -53.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.254 -53.901
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 25.318 -67.376
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.064 13.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -5.064 13.475
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.030.135 13.004.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 0 0 0 0 -79.998 0 0 0 0 0 0 0 11.885.511 0 33.395.381 0 25.133.741 56.031 25.133.741 0 150.390.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
32 80.000.000 0 0 0 0 0 -79.998 0 0 0 0 0 0 0 11.885.511 0 33.395.382 0 25.133.741 56.031 25.133.741 0 150.390.667
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a,b 0 0 0 0 0 0 -53.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53.901
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.058.358 0 13.058.358 0 13.058.358
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.809.830 0 -8.200.000 0 -25.133.741 3.319 -25.133.741 0 -29.520.592
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.200.000 0 0 -21.320.592 0 0 -29.520.592
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.809.830 0 0 0 -25.133.741 21.323.911 -2.513.741 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 0 0 0 0 -133.899 0 0 0 0 0 0 0 15.695.341 0 25.195.382 0 13.058.358 59.350 13.058.358 0 133.874.532
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -163.232 0 0 0 0 0 0 0 15.695.341 0 25.195.382 0 27.201.743 59.350 27.201.743 0 147.988.584
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
32 80.000.000 0 0 0 0 0 -163.232 0 0 0 0 0 0 0 15.695.341 0 25.195.382 0 27.201.743 59.350 27.201.743 0 147.988.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a,b 0 0 0 0 0 0 20.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.254
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.009.881 0 12.009.881 0 12.009.881
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316.187 0 324.931 0 -27.201.743 623 -27.201.743 0 -23.560.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.560.000 0 -23.560.000 0 -23.560.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316.187 0 0 0 -3.641.743 0 -3.641.743 0 -325.556
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.931 0 0 623 0 0 325.556
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 0 0 0 0 -142.978 0 0 0 0 0 0 0 19.011.528 0 25.520.313 0 12.009.881 59.973 12.009.881 0 136.458.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
2.672.259 6.420.207
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 41.648.125 34.939.975
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27,36 -36.972.533 -30.675.866
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 11.899.771 12.077.939
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38,40 -151.858 316.934
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 74.475 815.461
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -9.980.637 -7.723.835
Ödenen Vergiler
24 -3.845.084 -3.330.401
Diğer
0 0
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
16.942.363 -7.880.976
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 17.850.353 -19.161.619
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14,42,23,25 -107.338 5.920.826
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 -380.740 3.909.527
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14,42,24,d 36.461 -19.539
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29,31 -456.373 1.469.829
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
19.614.622 -1.460.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 12.407.194
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21,22 -177.291 -873.493
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21,22 1.446.647 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.269.356 11.533.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27,28 6.098.540 15.534.047
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-23.560.000 -29.520.592
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-17.461.460 -13.986.545
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.422.518 -3.913.613
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,8 3.818.997 6.469.272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,8 7.241.515 2.555.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
69.616.859 58.125.060 35.734.265 29.322.964
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 69.616.859 58.125.060 35.734.265 29.322.964
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
57.717.088 46.047.121 29.717.874 23.470.430
İskontolu
33.995.723 29.568.815 17.254.859 15.584.150
Diğer
23.721.365 16.478.306 12.463.015 7.886.280
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.899.771 12.077.939 6.016.391 5.852.534
İskontolu
6.092.016 7.146.071 3.200.202 3.383.211
Diğer
5.807.755 4.931.868 2.816.189 2.469.323
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -40.497.325 -31.754.655 -20.831.870 -16.024.965
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21.374.342 -16.609.605 -11.133.179 -7.962.421
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-18.693.702 -14.619.339 -9.479.914 -7.718.557
Diğer Faiz Giderleri
-27.263 -59.616 -10.371 -47.343
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-402.018 -466.095 -208.406 -296.644
BRÜT KAR (ZARAR)
29.119.534 26.370.405 14.902.395 13.297.999
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -10.420.674 -8.011.313 -5.966.216 -4.015.936
Personel Giderleri
-5.741.726 -3.890.682 -3.525.039 -1.886.447
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-165.480 -85.194 128.648 -49.790
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.513.468 -4.035.437 -2.569.825 -2.079.699
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
18.698.860 18.359.092 8.936.179 9.282.063
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 5.640.601 9.742.439 2.700.086 4.621.535
Bankalardan Alınan Faizler
18.383 92.601 5.142 90.005
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 2.411 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 2.411 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
5.217.110 8.133.091 2.497.025 4.291.716
Diğer
405.108 1.514.336 197.919 239.814
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -4.048.706 -3.591.439 -1.941.725 -1.853.790
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -5.315.966 -8.143.949 -2.466.710 -4.508.126
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5.206.788 -8.143.949 -2.466.710 -4.508.126
Diğer
-109.178 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.974.789 16.366.143 7.227.830 7.541.682
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.974.789 16.366.143 7.227.830 7.541.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.964.908 -3.307.785 -1.416.791 -1.533.647
Cari Vergi Karşılığı
24.c -3.049.610 -3.329.646 -1.442.667 -1.527.098
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b 25.876 21.861 -32.950 -6.549
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 58.826 0 58.826 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.009.881 13.058.358 5.811.039 6.008.035
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.009.881 13.058.358 5.811.039 6.008.035
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
12.009.881 13.058.358 5.811.039 6.008.035
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürüle Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç(Zarar) 41 0,01500000 0,01630000 0,00730000 0,00750000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürüle Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç(Zarar) 0,01500000 0,01630000 0,00730000 0,00750000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 9.054 0 9.054 22.369 0 22.369
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
8 0 0 222.432 222.432
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 222.432 222.432
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
43.2 1.318.512.742 714.467.863 2.032.980.605 549.497.111 76.218.907 625.716.018
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
23.295.377.629 732.682.062 24.028.059.691 153.724.595.810 120.754.184 153.845.349.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551424


BIST
'
18:059.645
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5238 32,5785 % 0,10  
Euro 34,8670 34,9485 % 0,24  
Sterlin 40,3457 40,5479 % 0,09  
Frank 35,5207 35,6987 % 0,04  
Riyal 8,6324 8,6757 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,26 27,30 % 0,66  
Platin 914,51 915,84 % 0,66  
Paladyum 1.024,76 1.029,54 % 0,66  
Brent Pet. 88,39 88,39 % 0,66  
Altın Ons 2.321,67 2.321,96 % 0,66