***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2018 18:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.970.330 25.391.985
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.707 125.538
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.707 125.538
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 12.134 156.923
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.427 -31.385
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -2.427 -31.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.980.037 25.517.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a,b 125.538 125.538
Dönem Net Karı (Zararı)
25.391.985 25.391.985
Kar Dağıtımı
3.316.187 324.931 -27.201.743 -23.560.625
Dağıtılan Temettü
23.560.000 23.560.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.316.187 324.931 -50.761.743 -47.120.625
Diğer
623 623
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a,b 9.707 9.707
Dönem Net Karı (Zararı)
22.970.330 22.970.330
Kar Dağıtımı
3.098.078 9.122 -25.391.985 -22.284.785
Dağıtılan Temettü
-22.284.786 -22.284.786
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.098.078 9.122 -3.107.199 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 22.109.606 25.529.435 59.973 22.970.330 150.641.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
18.592.687 18.015.957
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 92.766.579 91.145.690
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27, 36 -71.611.554 -74.209.234
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 23.351.381 23.525.144
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38, 40 -1.062.867 845.628
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 249.850 249.850
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -19.311.247 -18.892.686
Ödenen Vergiler
24 -5.789.455 -4.648.435
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
38.854.104 43.487.629
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 40.763.759 43.694.760
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14, 42, 23, 25 -1.835.885 -271.300
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 641.227 -828.997
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14, 42, 24.d 194.351 133.893
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29, 31 -909.348 759.273
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
57.446.791 61.503.586
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21, 22 -76.414 -358.254
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21, 22 0 1.747.115
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-76.414 1.388.861
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27, 28 -35.227.756 -40.083.120
Temettü Ödemeleri
-22.284.786 -23.560.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-57.512.542 -63.643.120
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-142.165 -750.673
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 3.068.324 3.818.997
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 2.926.159 3.068.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
131.929.358 134.815.274
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 131.929.358 134.815.274
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
108.577.977 111.290.130
İskontolu
80.591.643 67.457.728
Diğer
27.986.334 43.832.402
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.351.381 23.525.144
İskontolu
14.682.316 12.484.278
Diğer
8.669.065 11.040.866
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -78.580.322 -76.630.350
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-53.505.306 -42.041.445
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-23.637.516 -33.587.608
Diğer Faiz Giderleri
-207.904 -93.070
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.229.596 -908.227
BRÜT KAR (ZARAR)
53.349.036 58.184.924
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -19.553.099 -19.407.346
Personel Giderleri
-10.137.291 -9.865.558
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-199.054 -138.766
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.216.754 -9.403.022
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
33.795.937 38.777.578
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 11.177.832 13.267.948
Bankalardan Alınan Faizler
272.194 129.625
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 0
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
10.162.734 10.987.566
Diğer
742.904 2.150.757
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -5.452.730 -8.990.605
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -10.761.254 -11.263.522
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-10.739.313 -11.130.771
Diğer
-21.941 -132.751
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
28.759.785 31.791.399
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.759.785 31.791.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-5.789.455 -6.399.414
Cari Vergi Karşılığı
24.c -5.828.871 -6.406.146
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 39.416 6.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22.970.330 25.391.985
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.970.330 25.391.985
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
22.970.330 25.391.985
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 41 0,28700000 0,31700000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 0,28700000 0,31700000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 3.301 0 3.301 6.812 0 6.812
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
8 2.922.858 0 2.922.858 3.038.820 22.692 3.061.512
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10, 17 ve 47 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 680.576.864 4.809.098 685.385.962 708.845.508 6.422.053 715.267.561
İskontolu Faktoring Alacakları
541.546.297 4.809.098 546.355.395 433.523.090 6.422.053 439.945.143
Yurt İçi
564.035.144 0 564.035.144 449.119.130 0 449.119.130
Yurt Dışı
0 4.866.810 4.866.810 0 6.475.831 6.475.831
Kazanılmamış Gelirler (-)
-22.488.847 -57.712 -22.546.559 -15.596.040 -53.778 -15.649.818
Diğer Faktoring Alacakları
139.030.567 0 139.030.567 275.322.418 0 275.322.418
Yurt İçi
139.030.567 0 139.030.567 275.322.418 0 275.322.418
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14, 42 7.570.969 49.824 7.620.793 6.660.994 21.378 6.682.372
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 2.954.077 0 2.954.077 3.477.570 0 3.477.570
Takipteki Faktoring Alacakları
22.241.140 0 22.241.140 21.515.307 0 21.515.307
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-19.287.063 0 -19.287.063 -18.037.737 0 -18.037.737
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17, 10 ve 47 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 214.875 0 214.875 314.321 0 314.321
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 231.614 0 231.614 308.837 0 308.837
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
231.614 0 231.614 308.837 0 308.837
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 457.788 0 457.788 1.152.306 0 1.152.306
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 137.888 0 137.888 100.899 0 100.899
DİĞER AKTİFLER
25 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
695.070.234 4.858.922 699.929.156 723.906.067 6.466.123 730.372.190
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 6.661.666 0 6.661.666 5.639.086 0 5.639.086
Satış Amaçlı
6.661.666 0 6.661.666 5.639.086 0 5.639.086
AKTİF TOPLAMI
701.731.900 4.858.922 706.590.822 729.545.153 6.466.123 736.011.276
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
27 484.329.346 4.295.250 488.624.596 316.183.838 6.417.588 322.601.426
FAKTORİNG BORÇLARI
11 1.042.080 14.122 1.056.202 414.975 0 414.975
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 61.083.000 0 61.083.000 256.594.754 0 256.594.754
Bonolar
61.083.000 0 61.083.000 109.790.798 0 109.790.798
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 146.803.956 0 146.803.956
DİĞER BORÇLAR
14, 42 1.392.196 17.141 1.409.337 2.309.418 0 2.309.418
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
29 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
24.d 1.303.354 0 1.303.354 1.109.003 0 1.109.003
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
30 980.503 0 980.503 766.815 0 766.815
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
971.013 0 971.013 766.815 0 766.815
Diğer Karşılıklar
9.490 0 9.490 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
23 210.567 65.412 275.979 478.025 33.044 511.069
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
24.a 1.216.494 0 1.216.494 1.757.711 0 1.757.711
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24.b 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
31 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
551.557.540 4.391.925 555.949.465 579.614.539 6.450.632 586.065.171
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
26 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
32 150.641.357 0 150.641.357 149.946.105 0 149.946.105
Ödenmiş Sermaye
32.1 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
32.2 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.a -27.987 0 -27.987 -37.694 0 -37.694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.b 0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
32.4 47.639.041 0 47.639.041 44.531.841 0 44.531.841
Yasal Yedekler
22.109.606 0 22.109.606 19.011.528 0 19.011.528
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.529.435 0 25.529.435 25.520.313 0 25.520.313
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
23.030.303 0 23.030.303 25.451.958 0 25.451.958
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.5 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Net Dönem Karı veya Zararı
22.970.330 0 22.970.330 25.391.985 0 25.391.985
PASİF TOPLAMI
702.198.897 4.391.925 706.590.822 729.560.644 6.450.632 736.011.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
821.095.383 0 821.095.383 705.267.408 0 705.267.408
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
704.361.416 3.476.939 707.838.355 1.429.335.927 474.064 1.429.809.991
ALINAN TEMİNATLAR
43.1.a 28.606.545.863 68.091.569 28.674.637.432 22.836.946.501 61.628.610 22.898.575.111
VERİLEN TEMİNATLAR
43.1.b 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 10.000.000
TAAHHÜTLER
44 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 4.719.960 4.719.960 0 835.810 835.810
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 4.719.960 4.719.960 0 835.810 835.810
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 4.719.960 4.719.960 0 835.810 835.810
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
43.2 674.226.122 88.628.304 762.854.426 545.818.845 154.684.779 700.503.624
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
30.846.228.784 164.916.772 31.011.145.556 25.527.368.681 217.623.263 25.744.991.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663683


BIST
'
18:059.548
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5037 32,5255 % 0,23  
Euro 34,6082 34,6283 % 0,24  
Sterlin 40,3985 40,6010 % 0,10  
Frank 35,6105 35,7890 % 0,10  
Riyal 8,6583 8,7017 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,24 28,27 % 0,66  
Platin 956,37 957,54 % 0,66  
Paladyum 1.020,38 1.023,50 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.384,06 2.384,27 % 0,66