***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2018 18:13
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.690.831 12.246.328 5.614.907 5.265.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.690.831 12.246.328 5.614.907 5.265.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Dönem Net Karı (Zararı)
12.246.328 12.246.328
Kar Dağıtımı
25.391.985 -25.391.985
Diğer
25.391.985 -25.391.985
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 25.451.959 12.246.328 162.192.434
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -27.987 22.109.606 25.529.435 59.973 22.970.330 150.641.357
Dönem Net Karı (Zararı)
11.690.831 11.690.831
Kar Dağıtımı
2.767.983 7.685 -22.970.330 -20.194.662
Dağıtılan Temettü
-20.194.662 -20.194.662
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.767.983 7.685 -2.775.668
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 24.877.589 25.537.120 59.973 11.690.831 142.137.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
4.761.332 5.821.476
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 47.543.605 38.650.336
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27, 36 -40.725.406 -32.468.923
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 11.475.257 12.249.510
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38, 40 189.289 -806.157
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 0 249.850
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -10.404.713 -10.259.406
Ödenen Vergiler
24 -3.316.700 -1.793.734
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
45.480.346 26.888.630
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 36.929.643 27.842.213
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14, 42, 23, 25 -765.962 -634.639
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 7.422.940 -49.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14, 42, 24.d 138.002 252.014
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29, 31 1.755.723 -521.076
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
50.241.678 32.710.106
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21, 22 -73.997 -54.422
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21, 22 4.292 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-69.705 -54.422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27, 28 -30.878.455 -31.328.511
Temettü Ödemeleri
-20.194.662 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-51.073.117 -31.328.511
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-901.144 1.327.173
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 2.926.159 3.068.324
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 2.025.015 4.395.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.725.594 66.541.737 37.450.287 33.183.875
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 70.725.594 66.541.737 37.450.287 33.183.875
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
59.250.337 54.292.227 31.399.189 27.619.655
İskontolu
50.321.946 37.835.749 26.766.196 20.584.084
Diğer
8.928.391 16.456.478 4.632.993 7.035.571
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.475.257 12.249.510 6.051.098 5.564.220
İskontolu
8.158.106 7.160.445 4.322.993 3.742.166
Diğer
3.317.151 5.089.065 1.728.105 1.822.054
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -45.171.270 -37.568.462 -24.318.035 -19.114.755
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-41.885.883 -20.076.091 -22.498.511 -10.852.694
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.008.682 -16.394.340 -1.657.902 -7.705.373
Diğer Faiz Giderleri
-162.730 -171.405 -90.219 -99.444
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-113.975 -926.626 -71.403 -457.244
BRÜT KAR (ZARAR)
25.554.324 28.973.275 13.132.252 14.069.120
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -10.460.641 -10.378.561 -5.865.294 -5.897.523
Personel Giderleri
-5.977.579 -5.784.526 -3.568.864 -3.515.853
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-214.656 -46.359 -39.561 -37.685
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.268.406 -4.547.676 -2.256.869 -2.343.985
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
15.093.683 18.594.714 7.266.958 8.171.597
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 5.610.370 6.791.327 2.955.914 1.596.513
Bankalardan Alınan Faizler
21.011 231.360 0 164.161
Kambiyo İşlemleri Karı
4.926.483 6.262.703 2.566.011 1.337.031
Diğer
662.876 297.264 389.903 95.321
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -389.416 -3.633.635 -389.416 -1.749.284
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -5.307.106 -6.421.009 -2.630.758 -1.428.006
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5.260.705 -6.421.010 -2.584.786 -1.428.007
Diğer
-46.401 1 -45.972 1
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.007.531 15.331.397 7.202.698 6.590.820
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.007.531 15.331.397 7.202.698 6.590.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.316.700 -3.085.069 -1.587.791 -1.325.002
Cari Vergi Karşılığı
24.c -3.359.163 -3.092.021 -1.588.162 -1.329.487
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b -9.520 0 -9.520 -2.467
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 51.983 6.952 9.891 6.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11.690.831 12.246.328 5.614.907 5.265.818
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.690.831 12.246.328 5.614.907 5.265.818
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
11.690.831 12.246.328 5.614.907 5.265.818
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,14600000 0,15300000 0,07000000 0,06600000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,14600000 0,15300000 0,07000000 0,06600000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 6.833 0 6.833 3.301 0 3.301
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
8 2.018.182 0 2.018.182 2.922.858 0 2.922.858
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10, 17 ve 47 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 659.227.926 545.708 659.773.634 680.576.864 4.809.098 685.385.962
İskontolu Faktoring Alacakları
564.605.253 0 564.605.253 541.546.297 4.809.098 546.355.395
Yurt İçi
593.376.664 593.376.664 564.035.144 0 564.035.144
Yurt Dışı
0 0 0 0 4.866.810 4.866.810
Kazanılmamış Gelirler (-)
-28.771.411 0 -28.771.411 -22.488.847 -57.712 -22.546.559
Diğer Faktoring Alacakları
94.622.673 545.708 95.168.381 139.030.567 0 139.030.567
Yurt İçi
94.622.673 0 94.622.673 139.030.567 0 139.030.567
Yurt Dışı
0 545.708 545.708 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14, 42 8.735.129 53.058 8.788.187 7.570.969 49.824 7.620.793
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 2.954.077 0 2.954.077 2.954.077 0 2.954.077
Takipteki Faktoring Alacakları
22.535.908 0 22.535.908 22.241.140 0 22.241.140
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-19.581.831 0 -19.581.831 -19.287.063 0 -19.287.063
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17, 10 ve 47 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 204.054 0 204.054 214.875 0 214.875
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 259.387 0 259.387 231.614 0 231.614
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
259.387 0 259.387 231.614 0 231.614
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 843.515 0 843.515 457.788 0 457.788
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 180.351 0 180.351 137.888 0 137.888
DİĞER AKTİFLER
25 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
674.429.454 598.766 675.028.220 695.070.234 4.858.922 699.929.156
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 6.200.598 0 6.200.598 6.661.666 0 6.661.666
Satış Amaçlı
6.200.598 0 6.200.598 6.661.666 0 6.661.666
AKTİF TOPLAMI
680.630.052 598.766 681.228.818 701.731.900 4.858.922 706.590.822
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
27 445.431.889 3.183.739 448.615.628 484.329.346 4.295.250 488.624.596
FAKTORİNG BORÇLARI
11 8.462.366 16.776 8.479.142 1.042.080 14.122 1.056.202
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 74.545.402 0 74.545.402 61.083.000 0 61.083.000
Bonolar
74.545.402 0 74.545.402 61.083.000 0 61.083.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
14, 42 2.768.658 20.011 2.788.669 1.392.196 17.141 1.409.337
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
29 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
24.d 1.441.356 0 1.441.356 1.303.354 0 1.303.354
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
30 1.240.420 0 1.240.420 980.503 0 980.503
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.230.930 0 1.230.930 971.013 0 971.013
Diğer Karşılıklar
9.490 0 9.490 9.490 0 9.490
ERTELENMİŞ GELİRLER
23 244.151 148.362 392.513 210.567 65.412 275.979
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
24.a 1.588.162 0 1.588.162 1.216.494 0 1.216.494
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24.b 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
31 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
535.722.404 3.368.888 539.091.292 551.557.540 4.391.925 555.949.465
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
26 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
32 142.137.526 0 142.137.526 150.641.357 0 150.641.357
Ödenmiş Sermaye
32.1 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
32.2 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.a -27.987 0 -27.987 -27.987 0 -27.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.b 0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
32.4 50.414.709 0 50.414.709 47.639.041 0 47.639.041
Yasal Yedekler
24.877.589 0 24.877.589 22.109.606 0 22.109.606
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.537.120 0 25.537.120 25.529.435 0 25.529.435
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
11.750.804 0 11.750.804 23.030.303 0 23.030.303
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.5 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Net Dönem Karı veya Zararı
11.690.831 0 11.690.831 22.970.330 0 22.970.330
PASİF TOPLAMI
677.859.930 3.368.888 681.228.818 702.198.897 4.391.925 706.590.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
965.835.828 0 965.835.828 821.095.383 0 821.095.383
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
787.579.739 8.506.273 796.086.012 704.361.416 3.476.939 707.838.355
ALINAN TEMİNATLAR
43.1.a 32.237.949.809 87.892.176 32.325.841.985 28.606.545.863 68.091.569 28.674.637.432
VERİLEN TEMİNATLAR
43.1.b 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0 40.000.000
TAAHHÜTLER
44 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 5.622.540 5.622.540 0 4.719.960 4.719.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 5.622.540 5.622.540 0 4.719.960 4.719.960
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 5.622.540 5.622.540 0 4.719.960 4.719.960
EMANET KIYMETLER
43.2 808.983.324 1.250.989.974 2.059.973.298 674.226.122 88.628.304 762.854.426
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
34.840.348.700 1.353.010.963 36.193.359.663 30.846.228.784 164.916.772 31.011.145.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701535


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4887 32,5152 % 0,05  
Euro 34,6273 34,6573 % -0,09  
Sterlin 39,8219 40,0215 % -0,55  
Frank 35,3558 35,5330 % -0,56  
Riyal 8,5953 8,6384 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,22 27,25 % 0,66  
Platin 921,76 923,94 % 0,66  
Paladyum 1.011,35 1.016,62 % 0,66  
Brent Pet. 87,15 87,15 % 0,66  
Altın Ons 2.328,66 2.329,02 % 0,66