***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.02.2019 18:12
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
17.937.229 11.625.143
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 94.995.721 65.464.459
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27,36 -72.788.486 -51.562.223
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
110.959 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.231.168 17.501.885
Elde Edilen Diğer Kazançlar
39 -436.827 -997.229
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
14 0 249.850
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
35 -15.944.248 -14.431.394
Ödenen Vergiler
22 -5.231.058 -4.600.205
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
234.715.573 81.949.536
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10 230.017.628 82.130.525
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
23 756.966 -554.329
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
10 1.249.988 1.538.498
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
712.424 -58.585
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13 1.978.567 -1.106.573
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
252.652.802 93.574.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
20,21 -73.997 -1.222.062
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20,21 4.293 11.231
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-69.704 -1.210.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-208.219.261 -71.647.694
Temettü Ödemeleri
-20.194.663 -22.284.786
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-228.413.924 -93.932.480
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
24.169.174 -1.568.632
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 2.926.159 3.068.324
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 27.095.333 1.499.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
112.226.889 99.351.089 41.501.295 32.809.352
FAKTORİNG GELİRLERİ
31 112.226.889 99.351.089 41.501.295 32.809.352
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
31 94.995.721 81.849.204 35.745.384 27.556.977
İskontolu
79.881.714 58.944.679 29.559.768 21.108.930
Diğer
15.114.007 22.904.525 6.185.616 6.448.047
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
31 17.231.168 17.501.885 5.755.911 5.252.375
İskontolu
11.989.411 10.728.322 3.831.305 3.567.877
Diğer
5.241.757 6.773.563 1.924.606 1.684.498
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
34 -73.062.630 -57.291.518 -27.891.360 -19.723.056
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
34 -64.535.029 -35.147.605 -22.649.146 -15.071.514
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
34 -8.089.560 -20.796.355 -5.080.878 -4.402.015
Diğer Faiz Giderleri
34 -163.897 -204.553 -1.167 -33.148
Verilen Ücret ve Komisyonlar
34 -274.144 -1.143.005 -160.169 -216.379
BRÜT KAR (ZARAR)
39.164.259 42.059.571 13.609.935 13.086.296
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
35 -15.944.248 -14.613.302 -5.483.607 -4.234.741
Personel Giderleri
35 -8.330.332 -7.938.956 -2.352.753 -2.154.430
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
35 -314.411 -63.302 -99.755 -16.943
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
35 -7.299.505 -6.611.044 -3.031.099 -2.063.368
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
23.220.011 27.446.269 8.126.328 8.851.555
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
36 10.527.320 8.168.174 4.916.950 1.376.847
Bankalardan Alınan Faizler
36 143.928 263.468 122.917 32.108
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
36 110.959 0 110.959 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
36 9.250.390 7.465.887 4.323.907 1.203.184
Diğer
36 1.022.043 438.819 359.167 141.555
KARŞILIKLAR
37 -842.735 -4.941.132 -453.319 -1.307.497
Özel Karşılıklar
37 -842.735 -4.941.132 -453.319 -1.307.497
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
38 -9.736.309 -7.772.548 -4.429.203 -1.351.539
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
38 -9.689.907 -7.772.549 -4.429.202 -1.351.539
Diğer
38 -46.402 1 -1 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
23.168.287 22.900.763 8.160.756 7.569.366
BİRLEŞME KARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.168.287 22.900.763 8.160.756 7.569.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -5.231.058 -4.600.205 -1.914.358 -1.515.136
Cari Vergi Karşılığı
22 -5.295.357 -4.611.068 -1.936.194 -1.519.047
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
22 -9.520 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22 73.819 10.863 21.836 3.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.937.229 18.300.558 6.246.398 6.054.230
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.937.229 18.300.558 6.246.398 6.054.230
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.937.229 18.300.558 6.246.398 6.054.230
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 39 0,22000000 0,23000000 0,08000000 0,08000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.937.229 18.300.558 6.246.398 6.054.230
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.937.229 18.300.558 6.246.398 6.054.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
27.095.333 0 27.095.333 2.926.159 0 2.926.159
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.095.333 0 27.095.333 2.926.159 0 2.926.159
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
457.944.199 378.212 458.322.411 683.530.941 4.809.098 688.340.039
Faktoring Alacakları
10.a 454.769.698 378.212 455.147.910 680.576.864 4.809.098 685.385.962
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
10.a 358.776.200 0 358.776.200 541.546.297 4.809.098 546.355.395
Diğer Faktoring Alacakları
10.a 95.993.498 378.212 96.371.710 139.030.567 0 139.030.567
Finansman Kredileri
0
Takipteki Alacaklar (Net)
14 3.174.501 0 3.174.501 2.954.077 0 2.954.077
Takipteki Faktoring Alacakları
14 18.916.551 0 18.916.551 22.241.140 0 22.241.140
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
14 -15.742.050 0 -15.742.050 -19.287.063 0 -19.287.063
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
20 158.836 0 158.836 214.875 0 214.875
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
21 187.245 0 187.245 231.614 0 231.614
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 254.165 0 254.165 137.888 0 137.888
DİĞER AKTİFLER
23 7.237.886 83.725 7.321.611 8.028.757 49.824 8.078.581
ARA TOPLAM
492.877.664 461.937 493.339.601 695.070.234 4.858.922 699.929.156
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
24 6.200.597 0 6.200.597 6.661.666 0 6.661.666
Satış Amaçlı
24 6.200.597 0 6.200.597 6.661.666 0 6.661.666
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
499.078.261 461.937 499.540.198 701.731.900 4.858.922 706.590.822
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
25 231.962.322 2.477.943 234.440.265 484.329.346 4.295.250 488.624.596
FAKTORİNG BORÇLARI
10.b 2.284.898 21.292 2.306.190 1.042.080 14.122 1.056.202
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
26 107.048.070 0 107.048.070 61.083.000 0 61.083.000
Bonolar
26 107.048.070 0 107.048.070 61.083.000 0 61.083.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
28 1.280.317 0 1.280.317 980.503 0 980.503
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
28 1.270.827 0 1.270.827 971.013 0 971.013
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
28 9.490 0 9.490 9.490 0 9.490
CARİ VERGİ BORCU
22 1.928.918 0 1.928.918 1.216.494 0 1.216.494
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 51.978 0 51.978 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 3.767.639 332.898 4.100.537 2.906.117 82.553 2.988.670
ARA TOPLAM
348.324.142 2.832.133 351.156.275 551.557.540 4.391.925 555.949.465
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
148.383.923 0 148.383.923 150.641.357 0 150.641.357
Ödenmiş Sermaye
30 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
30 -27.987 0 -27.987 -27.987 0 -27.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
30 50.414.708 0 50.414.708 47.639.041 0 47.639.041
Yasal Yedekler
30 24.877.588 0 24.877.588 22.109.606 0 22.109.606
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30 25.537.120 0 25.537.120 25.529.435 0 25.529.435
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
30 17.997.202 0 17.997.202 23.030.303 0 23.030.303
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
30 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
39 17.937.229 0 17.937.229 22.970.330 0 22.970.330
PASİF TOPLAMI
496.708.065 2.832.133 499.540.198 702.198.897 4.391.925 706.590.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -37.694 44.531.841 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
30 80.000.000 -37.694 44.531.841 59.973 25.391.985 149.946.105
Dönem Net Karı (Zararı)
18.300.558 18.300.558
Kar Dağıtımı
3.107.200 -25.391.985 -22.284.785
Dağıtılan Temettü
-22.284.786 -22.284.785
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.107.200 -3.107.199
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -37.694 47.639.041 59.973 18.300.558 145.961.878
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30 80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Yeni Bakiye
80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Dönem Net Karı (Zararı)
17.937.229 17.937.229
Kar Dağıtımı
2.775.668 -22.970.331 -20.194.663
Dağıtılan Temettü
-20.194.663 -20.194.663
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.775.668 -2.775.668
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -27.987 50.414.709 59.973 17.937.229 148.383.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
900.258.468 0 900.258.468 821.095.383 0 821.095.383
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
851.772.963 11.724.917 863.497.880 704.361.416 3.476.939 707.838.355
ALINAN TEMİNATLAR
41 32.113.296.682 117.183.702 32.230.480.384 28.606.545.863 68.091.569 28.674.637.432
VERİLEN TEMİNATLAR
41 40.194.432 0 40.194.432 40.000.000 0 40.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 7.497.800 7.497.800 0 4.719.960 4.719.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 7.497.800 7.497.800 0 4.719.960 4.719.960
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 7.497.800 7.497.800 0 4.719.960 4.719.960
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
41 494.120.602 86.009.012 580.129.614 674.226.122 88.628.304 762.854.426
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
34.399.643.147 222.415.431 34.622.058.578 30.846.228.784 164.916.772 31.011.145.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738839


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66