***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2019 18:12
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
25.791.012 18.592.687
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
29 119.402.694 92.766.579
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
32 -91.055.896 -71.611.554
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 23.274.492 23.351.381
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 -192.606 -1.062.867
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
249.850
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
33 -20.352.720 -19.311.247
Ödenen Vergiler
22 -5.284.952 -5.789.455
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
303.032.701 38.854.104
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10 302.649.697 40.763.759
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
13 -2.851 -1.835.885
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
10 232.553 641.227
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
22 322.925 194.351
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13,26,22 -169.623 -909.348
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
328.823.713 57.446.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
20 -147.325 -76.414
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.293
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-143.032 -76.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24 23.160.144 -35.227.756
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
24 -310.619.682
Temettü Ödemeleri
-43.394.663 -22.284.786
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-330.854.201 -57.512.542
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.173.520 -142.165
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 2.926.159 3.068.324
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 752.639 2.926.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
147.546.446 131.929.358
FAKTORİNG GELİRLERİ
29 147.546.446 131.929.358
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
124.271.954 108.577.977
İskontolu
104.774.819 80.591.643
Diğer
19.497.135 27.986.334
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.274.492 23.351.381
İskontolu
15.207.902 14.682.316
Diğer
8.066.590 8.669.065
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -92.883.975 -78.580.322
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-77.322.365 -53.505.306
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.569.634 -23.637.516
Diğer Faiz Giderleri
-163.898 -207.904
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.828.078 -1.229.596
BRÜT KAR (ZARAR)
54.662.471 53.349.036
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -20.352.720 -19.553.099
Personel Giderleri
-11.124.200 -10.137.291
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-273.192 -199.054
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-8.955.328 -9.216.754
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
34.309.751 33.795.937
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34 15.075.657 11.177.832
Bankalardan Alınan Faizler
1.538.731 272.194
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
12.205.534 10.162.734
Diğer
1.331.392 742.904
KARŞILIKLAR
35 -6.407.990 -5.452.730
Özel Karşılıklar
-6.407.990 -5.452.730
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -12.398.139 -10.761.254
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.398.139 -10.739.313
Diğer
-21.941
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
30.579.279 28.759.785
BİRLEŞME KARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.579.279 28.759.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22.c -6.865.539 -5.789.455
Cari Vergi Karşılığı
-6.914.905 -5.828.871
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-24.453
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
73.819 39.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
23.713.740 22.970.330
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.713.740 22.970.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.713.740 22.970.330
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,30000000 0,29000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.713.740 22.970.330
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
43.514 9.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.3.a 43.514 9.707
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.393 12.134
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.879 -2.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.757.254 22.980.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
752.639 0 752.639 2.926.159 0 2.926.159
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 752.639 752.639 2.926.159 2.926.159
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
379.996.685 5.693.657 385.690.342 683.530.941 4.809.098 688.340.039
Faktoring Alacakları
377.042.608 5.693.657 382.736.265 680.576.864 4.809.098 685.385.962
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
10 287.236.070 5.685.165 292.921.235 541.546.297 4.809.098 546.355.395
Diğer Faktoring Alacakları
10 89.806.538 8.492 89.815.030 139.030.567 139.030.567
Finansman Kredileri
0
Takipteki Alacaklar (Net)
2.954.077 0 2.954.077 2.954.077 0 2.954.077
Takipteki Faktoring Alacakları
14 24.134.112 24.134.112 22.241.140 22.241.140
Takipteki Finansman Kredileri
0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Özel Karşılıklar (-)
14 -21.180.035 -21.180.035 -19.287.063 -19.287.063
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
20 158.631 158.631 214.875 214.875
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
21 205.184 205.184 231.614 231.614
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 228.354 228.354 137.888 137.888
DİĞER AKTİFLER
13 6.695.962 6.695.962 8.028.757 49.824 8.078.581
ARA TOPLAM
388.037.455 5.693.657 393.731.112 695.070.234 4.858.922 699.929.156
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
6.200.598 0 6.200.598 6.661.666 0 6.661.666
Satış Amaçlı
23 6.200.598 6.200.598 6.661.666 6.661.666
AKTİF TOPLAMI
394.238.053 5.693.657 399.931.710 701.731.900 4.858.922 706.590.822
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
24 176.585.328 1.419.585 178.004.913 484.329.346 4.295.250 488.624.596
FAKTORİNG BORÇLARI
10 1.288.755 1.288.755 1.042.080 14.122 1.056.202
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
84.243.144 0 84.243.144 61.083.000 0 61.083.000
Bonolar
25 84.243.144 84.243.144 61.083.000 61.083.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
25 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
1.159.620 0 1.159.620 980.503 0 980.503
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
26 1.159.620 1.159.620 971.013 971.013
Diğer Karşılıklar
9.490 9.490
CARİ VERGİ BORCU
22 1.539.419 1.539.419 1.216.494 1.216.494
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 51.979 51.979 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 2.639.932 2.639.932 2.906.117 82.553 2.988.670
ARA TOPLAM
267.508.177 1.419.585 268.927.762 551.557.540 4.391.925 555.949.465
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
131.003.948 0 131.003.948 150.641.357 0 150.641.357
Ödenmiş Sermaye
28 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28 15.527 15.527 -27.987 -27.987
Kar Yedekleri
27.214.708 0 27.214.708 47.639.041 0 47.639.041
Yasal Yedekler
28 26.797.589 26.797.589 22.109.606 22.109.606
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
28 417.119 417.119 25.529.435 25.529.435
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
23.773.713 0 23.773.713 23.030.303 0 23.030.303
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
28 59.973 59.973 59.973 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
23.713.740 23.713.740 22.970.330 22.970.330
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
398.512.125 1.419.585 399.931.710 702.198.897 4.391.925 706.590.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 80.000.000 -37.694 44.531.841 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
80.000.000 -37.694 44.531.841 59.973 25.391.985 149.946.105
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.707 9.707
Dönem Net Karı (Zararı)
22.970.330 22.970.330
Kar Dağıtımı
3.107.200 0 -25.391.985 -22.284.785
Dağıtılan Temettü
-22.284.785 -22.284.785
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.107.200 22.284.785 -25.391.985 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Yeni Bakiye
80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.514 43.514
Dönem Net Karı (Zararı)
23.713.740 23.713.740
Kar Dağıtımı
-20.424.333 -22.970.330 -43.394.663
Dağıtılan Temettü
-43.394.663 -43.394.663
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
22.970.330 -22.970.330
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
963.596.288 0 963.596.288 821.095.383 0 821.095.383
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
828.133.268 41.298.201 869.431.469 704.361.416 3.476.939 707.838.355
ALINAN TEMİNATLAR
39 32.888.018.281 101.828.430 32.989.846.711 28.606.545.863 68.091.569 28.674.637.432
VERİLEN TEMİNATLAR
39 50.225.601 0 50.225.601 40.000.000 0 40.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 6.466.500 6.466.500 0 4.719.960 4.719.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 6.466.500 6.466.500 0 4.719.960 4.719.960
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 6.466.500 6.466.500 0 4.719.960 4.719.960
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
39 446.599.921 56.556.222 503.156.143 674.226.122 88.628.304 762.854.426
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
35.176.573.359 206.149.353 35.382.722.712 30.846.228.784 164.916.772 31.011.145.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743254


BIST
'
18:059.645
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5314 32,5848 % 0,12  
Euro 34,8750 34,9204 % 0,16  
Sterlin 40,3473 40,5495 % 0,10  
Frank 35,5207 35,6987 % 0,04  
Riyal 8,6333 8,6766 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,20 27,24 % 0,66  
Platin 914,34 915,65 % 0,66  
Paladyum 1.022,10 1.028,85 % 0,66  
Brent Pet. 88,39 88,39 % 0,66  
Altın Ons 2.318,99 2.319,35 % 0,66