***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.04.2019 18:24
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 80.000.000 -37.694 44.531.841 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
80.000.000 -27.987 47.639.212 59.973 22.970.330 150.641.528
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.075.924 6.075.924
Kar Dağıtımı
22.970.330 -22.970.330
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
22.970.330 -22.970.330
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -27.987 47.639.212 23.030.303 6.075.924 156.717.452
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Yeni Bakiye
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.807.185 7.807.185
Kar Dağıtımı
23.713.740 -23.713.740
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.713.740 -23.713.740
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 15.527 27.214.708 23.773.713 7.807.185 138.811.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.351.647 33.275.307
FAKTORİNG GELİRLERİ
29 30.351.647 33.275.307
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
26.061.299 27.851.148
İskontolu
20.818.886 23.555.750
Diğer
5.242.413 4.295.398
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.290.348 5.424.159
İskontolu
2.057.725 3.835.113
Diğer
2.232.623 1.589.046
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
30 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
31 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -14.681.093 -20.853.235
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.058.858 -19.387.372
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.112.299 -1.350.780
Diğer Faiz Giderleri
0 -72.511
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-509.936 -42.572
BRÜT KAR (ZARAR)
15.670.554 12.422.072
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -4.477.137 -4.595.347
Personel Giderleri
-2.876.936 -2.408.715
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-121.956 -175.095
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.478.245 -2.011.537
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
11.193.417 7.826.725
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34 2.239.943 2.654.456
Bankalardan Alınan Faizler
91.141 21.011
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1.490.681 2.360.472
Diğer
658.121 272.973
KARŞILIK GİDERLERİ
35 -2.136.919 0
Özel Karşılıklar
-2.136.919 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -1.256.599 -2.676.348
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.256.599 -2.675.919
Diğer
0 -429
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.039.842 7.804.833
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.039.842 7.804.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22.c -2.232.657 -1.728.909
Cari Vergi Karşılığı
-2.270.581 -1.771.001
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
37.924 42.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.807.185 6.075.924
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.807.185 6.075.924
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.807.185 6.075.924
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,10000000 0,08000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,10000000 0,08000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
7.823.164 -1.557.577
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
29 21.947.028 11.039.244
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
32 -14.171.156 -11.687.125
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 4.290.348 5.424.159
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 234.081 -314.314
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 249.850
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
33 -4.477.137 -4.540.482
Ödenen Vergiler
22 0 -1.728.909
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
30.772.191 36.838.172
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10 31.840.412 36.185.046
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13 -44.092 -77.620
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
10 -506.044 155.490
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
22 717.490 -121.958
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13,26,22 -1.235.575 697.214
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
38.595.355 35.280.595
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
20 -212.328 -1.714
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
560.133 1.299
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
347.805 -415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
24 -38.874.940 -36.170.560
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-38.874.940 -36.170.560
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
68.220 -890.380
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 752.639 2.926.159
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 820.859 2.035.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.807.185 6.075.924
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.807.185 6.075.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 820.859 0 820.859 752.639 0 752.639
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
346.330.950 7.518.979 353.849.929 379.996.685 5.693.657 385.690.342
Faktoring Alacakları
343.376.873 7.518.979 350.895.852 377.042.608 5.693.657 382.736.265
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
10 256.896.087 7.510.033 264.406.120 287.236.070 5.685.165 292.921.235
Diğer Faktoring Alacakları
10 86.480.786 8.946 86.489.732 89.806.538 8.492 89.815.030
Takipteki Alacaklar
14 26.202.604 0 26.202.604 24.134.112 0 24.134.112
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
14 -23.248.527 0 -23.248.527 -21.180.035 0 -21.180.035
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
20 323.970 0 323.970 158.631 158.631
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
21 172.110 0 172.110 205.184 205.184
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 214.300 0 214.300 228.354 0 228.354
DİĞER AKTİFLER
13 6.258.059 0 6.258.059 6.695.962 0 6.695.962
ARA TOPLAM
354.120.248 7.518.979 361.639.227 388.037.455 5.693.657 393.731.112
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
6.200.598 0 6.200.598 6.200.598 0 6.200.598
Satış Amaçlı
23 6.200.598 0 6.200.598 6.200.598 6.200.598
VARLIKLAR TOPLAMI
360.320.846 7.518.979 367.839.825 394.238.053 5.693.657 399.931.710
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
24 168.235.507 3.795.191 172.030.698 176.585.328 1.419.585 178.004.913
FAKTORİNG BORÇLARI
10 782.711 0 782.711 1.288.755 0 1.288.755
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
25 51.342.418 0 51.342.418 84.243.144 0 84.243.144
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
1.349.370 0 1.349.370 1.159.620 0 1.159.620
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
26 1.349.370 0 1.349.370 1.159.620 0 1.159.620
CARİ VERGİ BORCU
22 2.256.909 0 2.256.909 1.539.419 0 1.539.419
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 51.979 0 51.979
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 1.266.586 0 1.266.586 2.639.932 0 2.639.932
ARA TOPLAM
225.233.501 3.795.191 229.028.692 267.508.177 1.419.585 268.927.762
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
138.811.133 0 138.811.133 131.003.948 0 131.003.948
Ödenmiş Sermaye
28 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28 15.527 0 15.527 15.527 0 15.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
27.214.708 0 27.214.708 27.214.708 0 27.214.708
Yasal Yedekler
28 26.797.589 0 26.797.589 26.797.589 0 26.797.589
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
28 417.119 0 417.119 417.119 0 417.119
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
31.580.898 0 31.580.898 23.773.713 0 23.773.713
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
28 23.773.713 0 23.773.713 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.807.185 0 7.807.185 23.713.740 0 23.713.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
364.044.634 3.795.191 367.839.825 398.512.125 1.419.585 399.931.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
120.383.278 120.383.278 963.596.288 963.596.288
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
149.040.455 46.299.754 195.340.209 828.133.268 41.298.201 869.431.469
ALINAN TEMİNATLAR
33.639.021.088 106.974.842 33.745.995.930 32.888.018.281 101.828.430 32.989.846.711
VERİLEN TEMİNATLAR
55.095.851 55.095.851 50.225.601 50.225.601
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 4.675.125 4.675.125 0 4.719.960 4.719.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 4.675.125 4.675.125 0 4.719.960 4.719.960
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.675.125 4.675.125 4.719.960 4.719.960
EMANET KIYMETLER
408.235.071 69.019.281 477.254.352 446.599.921 56.556.222 503.156.143
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
34.371.775.743 226.969.002 34.598.744.745 35.176.573.359 204.402.813 35.380.976.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758785


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
CMENT 633,00 2.175.190 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3548 32,3614 % 0,18  
Euro 34,4649 34,4911 % -0,53  
Sterlin 40,3373 40,5395 % -0,87  
Frank 35,5473 35,7254 % -0,21  
Riyal 8,6409 8,6842 % -0,00  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,85 28,88 % 0,66  
Platin 993,01 996,68 % 0,66  
Paladyum 1.068,85 1.070,82 % 0,66  
Brent Pet. 91,61 91,61 % 0,66  
Altın Ons 2.393,34 2.393,72 % 0,66