***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2019 18:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 80.000.000 -37.694 44.531.841 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.690.831 11.690.831
Dağıtılan Temettü
2.775.668 -20.194.662 -17.418.994
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-2.775.668 -2.775.668
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -27.987 50.414.709 59.973 11.690.831 142.137.526
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Yeni Bakiye
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.732.702 12.732.702
Kar Dağıtımı
23.713.740 -1 -23.713.740 -1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.713.740 -23.713.740
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 15.527 50.928.448 59.972 12.732.702 143.736.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.032.025 70.725.594 25.680.378 37.450.287
FAKTORİNG GELİRLERİ
29 56.032.025 70.725.594 25.680.378 37.450.287
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
48.416.505 59.250.337 22.355.206 31.399.189
İskontolu
40.167.795 50.321.946 19.348.909 26.766.196
Diğer
8.248.710 8.928.391 3.006.297 4.632.993
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.615.520 11.475.257 3.325.172 6.051.098
İskontolu
4.145.686 8.158.106 2.087.961 4.322.993
Diğer
3.469.834 3.317.151 1.237.211 1.728.105
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -30.265.105 -45.171.270 -15.584.012 -24.318.035
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-24.902.362 -41.885.883 -13.843.504 -22.498.511
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.316.158 -3.008.682 -1.203.859 -1.657.902
Diğer Faiz Giderleri
0 -162.730 0 -90.219
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.046.585 -113.975 -536.649 -71.403
BRÜT KAR (ZARAR)
25.766.920 25.554.324 10.096.366 13.132.252
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -8.864.865 -10.460.641 -4.387.728 -5.865.294
Personel Giderleri
-5.750.446 -5.977.579 -2.873.510 -3.568.864
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-169.387 -214.656 -47.431 -39.561
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.945.032 -4.268.406 -1.466.787 -2.256.869
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
16.902.055 15.093.683 5.708.638 7.266.958
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34 4.584.069 5.610.370 2.344.126 2.955.914
Bankalardan Alınan Faizler
552.107 21.011 460.966 0
Kambiyo İşlemleri Karı
2.875.492 4.926.483 1.384.811 2.566.011
Diğer
1.156.470 662.876 498.349 389.903
KARŞILIK GİDERLERİ
35 -2.767.215 -389.416 -630.296 -389.416
Özel Karşılıklar
-2.767.215 -389.416 -630.296 -389.416
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -2.307.474 -5.307.106 -1.050.875 -2.630.758
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.307.474 -5.260.705 -1.050.875 -2.584.786
Diğer
0 -46.401 0 -45.972
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.411.435 15.007.531 6.371.593 7.202.698
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.411.435 15.007.531 6.371.593 7.202.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.678.733 -3.316.700 -1.446.076 -1.587.791
Cari Vergi Karşılığı
-3.722.886 -3.359.163 -1.452.305 -1.588.162
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -9.520 0 -9.520
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
44.153 51.983 6.229 9.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.732.702 11.690.831 4.925.517 5.614.907
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12.732.702 11.690.831 4.925.517 5.614.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.732.702 11.690.831 4.925.517 5.614.907
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,16000000 0,15000000 0,06000000 0,07000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
12.688.549 4.761.332
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
29 46.201.397 47.543.605
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
32 -29.218.520 -40.725.406
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 7.615.520 11.475.257
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 4.031.962 189.289
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
33 -8.864.865 -10.404.713
Ödenen Vergiler
22 -2.256.935 -3.316.700
Diğer
-4.820.010 0
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
23.787.784 45.480.346
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10 24.764.465 36.929.643
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13 175.356 -765.962
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
10 -114.353 7.422.940
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
22 0 138.002
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13,26,22 -1.037.684 1.755.723
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
36.476.333 50.241.678
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
20 -551.394 -73.997
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20.236 4.292
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-531.158 -69.705
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24 49.641.833 -30.878.455
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
24 -84.243.144 0
Temettü Ödemeleri
-20.194.662
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-34.601.311 -51.073.117
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.343.864 -901.144
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 752.639 2.926.159
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 2.096.503 2.025.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.732.702 11.690.831 4.925.517 5.614.907
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.3.a 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.732.702 11.690.831 4.925.517 5.614.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.096.503 0 2.096.503 752.639 0 752.639
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
356.721.042 4.204.835 360.925.877 379.996.685 5.693.657 385.690.342
Faktoring Alacakları
353.766.965 4.204.835 357.971.800 377.042.608 5.693.657 382.736.265
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
10 284.012.514 4.195.545 288.208.059 287.236.070 5.685.165 292.921.235
Diğer Faktoring Alacakları
10 69.754.451 9.290 69.763.741 89.806.538 8.492 89.815.030
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
14 26.767.050 0 26.767.050 24.134.112 0 24.134.112
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-23.812.973 0 -23.812.973 -21.180.035 0 -21.180.035
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
20 572.437 0 572.437 158.631 0 158.631
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
21 171.495 0 171.495 205.184 0 205.184
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 2.339.031 0 2.339.031 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 220.529 0 220.529 228.354 0 228.354
DİĞER AKTİFLER
13 6.520.606 0 6.520.606 6.695.962 0 6.695.962
ARA TOPLAM
368.641.643 4.204.835 372.846.478 388.037.455 5.693.657 393.731.112
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
6.200.598 0 6.200.598 6.200.598 0 6.200.598
Satış Amaçlı
23 6.200.598 0 6.200.598 6.200.598 6.200.598
VARLIKLAR TOPLAMI
374.842.241 4.204.835 379.047.076 394.238.053 5.693.657 399.931.710
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
24 225.196.757 2.449.989 227.646.746 176.585.328 1.419.585 178.004.913
FAKTORİNG BORÇLARI
10 1.174.402 0 1.174.402 1.288.755 0 1.288.755
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
221.412 0 221.412 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
25 0 0 0 84.243.144 0 84.243.144
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
1.381.692 0 1.381.692 1.159.620 0 1.159.620
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
26 1.381.692 0 1.381.692 1.159.620 0 1.159.620
CARİ VERGİ BORCU
22 3.722.885 0 3.722.885 1.539.419 0 1.539.419
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 51.979 0 51.979
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 1.163.290 0 1.163.290 2.639.932 0 2.639.932
ARA TOPLAM
232.860.438 2.449.989 235.310.427 267.508.177 1.419.585 268.927.762
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
143.736.649 0 143.736.649 131.003.948 0 131.003.948
Ödenmiş Sermaye
28 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28 15.527 0 15.527 15.527 0 15.527
Kar Yedekleri
50.928.448 0 50.928.448 27.214.708 0 27.214.708
Yasal Yedekler
28 27.983.276 0 27.983.276 26.797.589 0 26.797.589
Olağanüstü Yedekler
28 22.945.172 0 22.945.172 417.119 0 417.119
Kar veya Zarar
12.792.674 0 12.792.674 23.773.713 0 23.773.713
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
28 59.972 0 59.972 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.732.702 0 12.732.702 23.713.740 0 23.713.740
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
376.597.087 2.449.989 379.047.076 398.512.125 1.419.585 399.931.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
120.383.278 120.383.278 963.596.288 963.596.288
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
149.040.455 46.299.754 195.340.209 828.133.268 41.298.201 869.431.469
ALINAN TEMİNATLAR
33.639.021.088 106.974.842 33.745.995.930 32.888.018.281 101.828.430 32.989.846.711
VERİLEN TEMİNATLAR
55.095.851 55.095.851 50.225.601 50.225.601
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 4.675.125 4.675.125 0 4.719.960 4.719.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 4.675.125 4.675.125 0 4.719.960 4.719.960
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.675.125 4.675.125 4.719.960 4.719.960
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
EMANET KIYMETLER
442.695.851 62.106.584 504.802.435 446.599.921 56.556.222 503.156.143
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
34.406.236.523 220.056.305 34.626.292.828 35.176.573.359 204.402.813 35.380.976.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781822


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5017 32,5180 % 0,05  
Euro 34,6369 34,6761 % -0,04  
Sterlin 39,8509 40,0506 % -0,48  
Frank 35,3849 35,5623 % -0,48  
Riyal 8,5959 8,6389 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,20 27,24 % 0,66  
Platin 920,35 925,85 % 0,66  
Paladyum 1.011,07 1.015,70 % 0,66  
Brent Pet. 86,86 86,86 % 0,66  
Altın Ons 2.328,69 2.328,97 % 0,66