***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.10.2019 18:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Yeni Bakiye
80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 17.937.229 17.937.229
Kar Dağıtımı
2.775.667 -22.970.330 -20.194.663
Dağıtılan Temettü
0 -20.194.663 -20.194.663
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.775.667 -2.775.667 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -27.987 50.414.708 59.973 17.937.229 0 148.383.923
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 80.000.000 0 0 0 0 15.527 0 0 0 0 0 0 27.214.708 59.973 23.713.740 0 131.003.948
Yeni Bakiye
80.000.000 0 0 0 0 15.527 0 0 0 0 0 0 27.214.708 59.973 23.713.740 0 131.003.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.390.497 0 18.390.497
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.713.740 -1 -23.713.740 0 -1
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.713.740 0 -23.713.740 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 0 0 0 15.527 0 0 0 0 0 0 50.928.448 59.972 18.390.497 0 149.394.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
82.135.538 112.226.889 26.103.513 41.501.295
FAKTORİNG GELİRLERİ
29 82.135.538 112.226.889 26.103.513 41.501.295
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
71.031.236 94.995.721 22.614.731 35.745.384
İskontolu
60.976.963 79.881.714 20.809.168 29.559.768
Diğer
10.054.273 15.114.007 1.805.563 6.185.616
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.104.302 17.231.168 3.488.782 5.755.911
İskontolu
6.680.674 11.989.411 2.534.988 3.831.305
Diğer
4.423.628 5.241.757 953.794 1.924.606
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -43.721.014 -73.062.630 -13.455.909 -27.891.360
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-37.705.704 -64.535.029 -12.803.342 -22.649.146
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.479.534 -8.089.560 -163.376 -5.080.878
Diğer Faiz Giderleri
0 -163.897 0 -1.167
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.535.776 -274.144 -489.191 -160.169
BRÜT KAR (ZARAR)
38.414.524 39.164.259 12.647.604 13.609.935
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -12.883.739 -15.944.248 -4.018.874 -5.483.607
Personel Giderleri
-8.092.847 -8.330.332 -2.342.401 -2.352.753
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-261.702 -314.411 -92.315 -99.755
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.529.190 -7.299.505 -1.584.158 -3.031.099
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
25.530.785 23.220.011 8.628.730 8.126.328
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34 7.072.562 10.527.320 2.488.493 4.916.950
Bankalardan Alınan Faizler
654.947 143.928 102.840 122.917
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 110.959 0 110.959
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
4.912.762 9.250.390 2.037.270 4.323.907
Diğer
1.504.853 1.022.043 348.383 359.167
KARŞILIK GİDERLERİ
35 -4.713.846 -842.735 -1.946.631 -453.319
Özel Karşılıklar
-4.713.846 -842.735 -1.946.631 -453.319
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -4.251.316 -9.736.309 -1.943.842 -4.429.203
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.251.316 -9.689.907 -1.943.842 -4.429.202
Diğer
0 -46.402 0 -1
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
23.638.185 23.168.287 7.226.750 8.160.756
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.638.185 23.168.287 7.226.750 8.160.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22.c -5.247.688 -5.231.058 -1.568.955 -1.914.358
Cari Vergi Karşılığı
-5.304.569 -5.295.357 -1.581.683 -1.936.194
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -9.520 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
56.881 73.819 12.728 21.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.390.497 17.937.229 5.657.795 6.246.398
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
18.390.497 17.937.229 5.657.795 6.246.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.390.497 17.937.229 5.657.795 6.246.398
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,23000000 0,22000000 0,07000000 0,08000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
18.333.616 17.937.229
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
29 66.972.337 94.995.721
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
32 -42.185.238 -72.788.486
Alınan Temettüler
0 110.959
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 11.104.302 17.231.168
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 6.417.615 -436.827
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
33 -12.883.739 -15.944.248
Ödenen Vergiler
22 -3.615.178 -5.231.058
Diğer
-7.476.483 0
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.589.058 234.715.573
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10 -11.724.015 230.017.628
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13 410.216 756.966
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
10 -487.386 1.249.988
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
22 0 712.424
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13,26,22 -787.873 1.978.567
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.744.558 252.652.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
20 -286.111 -73.997
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20.236 4.293
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-265.875 -69.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24 0
Temettü Ödemeleri
0 -20.194.663
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.392.924 -228.413.924
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.085.759 24.169.174
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 752.639 2.926.159
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 1.838.398 27.095.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.390.497 17.937.229 5.657.795 6.246.398
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 176.585.328 1.419.585 178.004.913
FAKTORİNG BORÇLARI
10 801.369 0 801.369 1.288.755 0 1.288.755
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 195.490 0 195.490 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
25 28.836.533 0 28.836.533 84.243.144 0 84.243.144
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
1.449.179 0 1.449.179 1.159.620 0 1.159.620
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
26 1.449.179 0 1.449.179 1.159.620 0 1.159.620
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
22 1.591.525 0 1.591.525 1.539.419 0 1.539.419
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 51.979 0 51.979
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 1.137.932 0 1.137.932 2.639.932 0 2.639.932
ARA TOPLAM
263.030.628 0 263.030.628 267.508.177 1.419.585 268.927.762
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
149.394.444 0 149.394.444 131.003.948 0 131.003.948
Ödenmiş Sermaye
28 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28 15.527 0 15.527 15.527 0 15.527
Kar Yedekleri
50.928.448 0 50.928.448 27.214.708 0 27.214.708
Yasal Yedekler
28 27.983.276 0 27.983.276 26.797.589 0 26.797.589
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
28 22.945.172 0 22.945.172 417.119 0 417.119
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
18.450.469 0 18.450.469 23.773.713 0 23.773.713
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
28 59.972 0 59.972 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
18.390.497 0 18.390.497 23.713.740 0 23.713.740
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
412.425.072 0 412.425.072 398.512.125 1.419.585 399.931.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
128.032.326 128.032.326 963.596.288 963.596.288
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
164.235.236 47.043.671 211.278.907 828.133.268 41.298.201 869.431.469
ALINAN TEMİNATLAR
34.668.335.780 108.468.619 34.776.804.399 32.888.018.281 101.828.430 32.989.846.711
VERİLEN TEMİNATLAR
55.000.000 55.000.000 50.225.601 50.225.601
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 4.719.960 4.719.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 4.719.960 4.719.960
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 4.719.960 4.719.960
EMANET KIYMETLER
498.316.078 56.931.861 555.247.939 446.599.921 56.556.222 503.156.143
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
35.513.919.420 212.444.151 35.726.363.571 35.176.573.359 204.402.813 35.380.976.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795451


BIST
'
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4924 32,5381 % 0,39  
Euro 34,5396 34,5804 % 0,25  
Sterlin 40,4294 40,6320 % 0,39  
Frank 35,6145 35,7930 % 0,32  
Riyal 8,6583 8,7017 % 0,37  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,29 28,32 % 0,66  
Platin 962,77 964,16 % 0,66  
Paladyum 1.016,49 1.018,94 % 0,66  
Brent Pet. 89,98 89,98 % 0,66  
Altın Ons 2.390,72 2.391,17 % 0,66