***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.06.2020 18:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Yeni Bakiye
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.807.185 7.807.185
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.713.740 -23.713.740
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 15.527 27.214.708 23.773.713 7.807.185 138.811.133
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Yeni Bakiye
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.855.011 2.855.011
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.200.453 -23.200.453
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -34.864 50.928.448 23.260.426 2.855.011 157.009.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.844.416 30.351.647
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 18.844.416 30.351.647
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
15.921.565 26.061.299
İskontolu
15.404.610 20.818.886
Diğer
516.955 5.242.413
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.922.851 4.290.348
İskontolu
2.378.034 2.057.725
Diğer
544.817 2.232.623
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -10.568.363 -14.681.093
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.229.489 -11.058.858
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.817.469 -3.112.299
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-521.405 -509.936
BRÜT KAR (ZARAR)
8.276.053 15.670.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -3.839.592 -4.477.137
Personel Giderleri
-2.539.880 -2.876.936
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-78.799 -121.956
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.220.913 -1.478.245
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.436.461 11.193.417
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 1.914.151 2.239.943
Bankalardan Alınan Faizler
136.590 91.141
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1.498.910 1.490.681
Diğer
278.651 658.121
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -1.209.638 -2.136.919
Özel Karşılıklar
-1.209.638 -2.136.919
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1.461.764 -1.256.599
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.461.764 -1.256.599
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.679.210 10.039.842
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.679.210 10.039.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -824.199 -2.232.657
Cari Vergi Karşılığı
-864.840 -2.270.581
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
40.641 37.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.855.011 7.807.185
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.855.011 7.807.185
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.855.011 7.807.185
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,04000000 0,10000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.855.011 7.823.164
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 14.848.517 21.947.028
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -10.046.958 -14.171.156
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 2.922.851 4.290.348
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 1.777.561 234.081
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -3.839.592 -4.477.137
Ödenen Vergiler
-2.740.315 0
Diğer
22,33,34 -67.053 0
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
31.457.253 30.772.191
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 29.159.174 31.840.412
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 5.440.913 -44.092
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 623.150 -506.044
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
178.131 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 308.803 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
717.490
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 -4.252.918 -1.235.575
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
34.312.264 38.595.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11 -64.685 -212.328
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11 0 560.133
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-64.685 347.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 4.530.437.319 2.081.866.580
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -4.561.584.330 -2.120.741.520
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-31.147.011 -38.874.940
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.100.568 68.220
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.949.589 752.639
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.050.157 820.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.855.011 7.807.185
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.855.011 7.807.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 5.473.301 576.856 6.050.157 2.949.589 0 2.949.589
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
370.426.924 5.692.677 376.119.601 400.098.643 5.180.132 405.278.775
Faktoring Alacakları
364.362.331 5.692.677 370.055.008 396.935.859 5.180.132 402.115.991
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 307.807.585 5.682.072 313.489.657 341.676.460 5.170.544 346.847.004
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 56.554.746 10.605 56.565.351 55.259.399 9.588 55.268.987
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 21.293.382 0 21.293.382 17.257.429 0 17.257.429
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -15.228.789 0 -15.228.789 -14.094.645 0 -14.094.645
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.724.150 0 2.724.150 2.546.445 0 2.546.445
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 180.205 0 180.205 167.826 0 167.826
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 27 0 27 5.313.925 0 5.313.925
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 318.732 0 318.732 278.091 0 278.091
DİĞER AKTİFLER
14 45.734.426 1.495 45.735.921 46.027.651 1.325 46.028.976
ARA TOPLAM
424.857.765 6.271.028 431.128.793 457.382.170 5.181.457 462.563.627
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.537.312 0 3.537.312 3.537.312 0 3.537.312
Satış Amaçlı
15 3.537.312 0 3.537.312 3.537.312 0 3.537.312
VARLIKLAR TOPLAMI
428.395.077 6.271.028 434.666.105 460.919.482 5.181.457 466.100.939
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 211.249.052 6.270.530 217.519.582 231.666.052 5.191.738 236.857.790
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 1.070.571 0 1.070.571 447.421 0 447.421
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.522.947 0 2.522.947 2.344.816 0 2.344.816
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 52.954.285 0 52.954.285 63.061.304 0 63.061.304
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
1.713.655 0 1.713.655 1.567.293 0 1.567.293
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 1.713.655 0 1.713.655 1.567.293 0 1.567.293
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
22 1.498.897 0 1.498.897 7.411.606 0 7.411.606
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 377.147 0 377.147 256.699 0 256.699
ARA TOPLAM
271.386.554 6.270.530 277.657.084 306.755.191 5.191.738 311.946.929
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
157.009.021 0 157.009.021 154.154.010 0 154.154.010
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -34.864 0 -34.864 -34.864 0 -34.864
Kar Yedekleri
50.928.448 0 50.928.448 50.928.448 0 50.928.448
Yasal Yedekler
26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26 22.540.867 0 22.540.867 22.540.867 0 22.540.867
Diğer Kar Yedekleri
404.306 0 404.306 404.306 0 404.306
Kar veya Zarar
26.115.437 0 26.115.437 23.260.426 0 23.260.426
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 23.260.426 0 23.260.426 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.855.011 0 2.855.011 23.200.453 0 23.200.453
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
428.395.575 6.270.530 434.666.105 460.909.201 5.191.738 466.100.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
128.980.820 0 128.980.820 127.590.670 0 127.590.670
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
149.190.956 55.090.913 204.281.869 143.595.461 52.217.604 195.813.065
ALINAN TEMİNATLAR
37 35.625.551.648 126.345.621 35.751.897.269 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978
VERİLEN TEMİNATLAR
37 45.000.000 0 45.000.000 55.000.000 0 55.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 438.682.003 76.120.588 514.802.591 476.300.355 85.941.752 562.242.107
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
36.387.405.427 257.557.122 36.644.962.549 35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848183


BIST
'
17:409.733
Değişim :  0,91% |  88,18
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:38
KENT 1.408,00 18.268.800 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.535.418.675 % 10,00  
YGYO 6,82 7.688.309 % 10,00  
SONME 95,15 18.344.634 % 10,00  
EDIP 23,76 11.274.405 % 10,00  
17:38 Alış Satış %  
Dolar 32,5163 32,5216 % -0,08  
Euro 34,7857 34,8062 % -0,17  
Sterlin 40,1962 40,3977 % -0,28  
Frank 35,3999 35,5774 % -0,30  
Riyal 8,6214 8,6646 % -0,13  
17:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,18 27,22 % 0,66  
Platin 905,79 906,80 % 0,66  
Paladyum 1.001,77 1.005,62 % 0,66  
Brent Pet. 88,21 88,21 % 0,66  
Altın Ons 2.325,59 2.325,96 % 0,66