***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.07.2020 22:06
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

ri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.954.622 12.732.702 3.099.611 4.925.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.954.622 12.732.702 3.099.611 4.925.517
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,07000000 0,16000000 0,04000000 0,06000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
5.954.622 12.688.549
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 26.058.148 46.201.397
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -16.622.404 -29.218.520
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 5.286.325 7.615.520
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 3.315.774 4.031.962
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -6.609.023 -8.864.865
Ödenen Vergiler
-3.992.096 -2.256.935
Diğer
22,33,34 -1.482.102 -4.820.010
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
88.756.289 23.787.784
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 92.940.754 24.764.465
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 5.154.852 175.356
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 -305.766 -114.353
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
369.862 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -5.459.710 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 -3.943.703 -1.037.684
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
94.710.911 36.476.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11 -126.470 -551.394
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11 0 20.236
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-126.470 -531.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16, 18 7.320.315.627 5.061.231.857
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16, 18 -7.415.406.938 -5.095.833.168
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-95.091.311 -34.601.311
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-506.870 1.343.864
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.949.589 752.639
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.442.719 2.096.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.954.622 12.732.702 3.099.611 4.925.517
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.954.622 12.732.702 3.099.611 4.925.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.442.719 0 2.442.719 2.949.589 0 2.949.589
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
312.326.975 11.046 312.338.021 400.098.643 5.180.132 405.278.775
Faktoring Alacakları
306.427.268 11.046 306.438.314 396.935.859 5.180.132 402.115.991
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 248.740.480 0 248.740.480 341.676.460 5.170.544 346.847.004
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 57.686.788 11.046 57.697.834 55.259.399 9.588 55.268.987
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 21.540.578 0 21.540.578 17.257.429 0 17.257.429
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -15.640.871 0 -15.640.871 -14.094.645 0 -14.094.645
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.851.174 0 2.851.174 2.546.445 0 2.546.445
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 192.821 0 192.821 167.826 0 167.826
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 869.824 0 869.824 5.313.925 0 5.313.925
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 311.172 0 311.172 278.091 0 278.091
DİĞER AKTİFLER
14 45.545.001 0 45.545.001 46.027.651 1.325 46.028.976
ARA TOPLAM
364.539.686 11.046 364.550.732 457.382.170 5.181.457 462.563.627
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312
Satış Amaçlı
15 3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312
VARLIKLAR TOPLAMI
367.613.887 11.046 367.624.933 460.919.482 5.181.457 466.100.939
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 141.806.769 0 141.806.769 231.666.052 5.191.738 236.857.790
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 141.655 0 141.655 447.421 0 447.421
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.714.678 0 2.714.678 2.344.816 0 2.344.816
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 58.651.457 0 58.651.457 63.061.304 0 63.061.304
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
1.685.884 0 1.685.884 1.567.293 0 1.567.293
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 1.685.884 0 1.685.884 1.567.293 0 1.567.293
CARİ VERGİ BORCU
22 2.216.159 0 2.216.159 7.411.606 0 7.411.606
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 299.699 0 299.699 256.699 0 256.699
ARA TOPLAM
207.516.301 0 207.516.301 306.755.191 5.191.738 311.946.929
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
160.108.632 0 160.108.632 154.154.010 0 154.154.010
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -34.864 0 -34.864 -34.864 0 -34.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
50.928.448 0 50.928.448 50.928.448 0 50.928.448
Yasal Yedekler
26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26 22.540.867 0 22.540.867 22.540.867 0 22.540.867
Diğer Kar Yedekleri
404.306 0 404.306 404.306 0 404.306
Kar veya Zarar
29.215.048 0 29.215.048 23.260.426 0 23.260.426
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 23.260.426 0 23.260.426 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.954.622 0 5.954.622 23.200.453 0 23.200.453
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
367.624.933 0 367.624.933 460.909.201 5.191.738 466.100.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
127.083.812 0 127.083.812 127.590.670 0 127.590.670
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
143.104.147 67.646.131 210.750.278 143.595.461 52.217.604 195.813.065
ALINAN TEMİNATLAR
37 35.718.567.181 133.362.182 35.851.929.363 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978
VERİLEN TEMİNATLAR
37 45.000.000 0 45.000.000 55.000.000 0 55.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 382.267.669 121.175.231 503.442.900 476.300.355 85.941.752 562.242.107
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
36.416.022.809 322.183.544 36.738.206.353 35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864317


BIST'
16:339.712
Değişim :  0,19% |  18,25
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.700
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:31
SNICA 47,30 283.454.524 % 10,00  
REEDR 47,54 1.374.878.148 % 10,00  
SMART 49,50 90.430.040 % 10,00  
VANGD 23,32 73.539.978 % 10,00  
MRGYO 5,39 142.188.536 % 10,00  
16:31 Alış Satış %  
Dolar 32,4956 32,5096 % 0,03  
Euro 34,5584 34,5790 % -0,32  
Sterlin 39,7204 39,9195 % -0,80  
Frank 35,4105 35,5880 % -0,41  
Riyal 8,6084 8,6515 % -0,23  
16:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,34 27,37 % 0,66  
Platin 921,62 923,48 % 0,66  
Paladyum 1.010,12 1.013,59 % 0,66  
Brent Pet. 86,20 86,20 % 0,66  
Altın Ons 2.336,44 2.336,81 % 0,66