***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.02.2021 18:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Yeni Bakiye
26 80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.391 23.200.453 23.150.062
Kar Dağıtımı
23.713.740 -23.713.740
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.713.740 -23.713.740
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Yeni Bakiye
26 80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.817 15.400.029 15.471.846
Kar Dağıtımı
23.200.453 -23.200.453
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.200.453 -23.200.453
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.081.591 106.361.761
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 60.081.591 106.361.761
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
49.760.025 92.101.181
İskontolu
46.219.415 80.565.497
Diğer
3.540.610 11.535.684
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.321.566 14.260.580
İskontolu
7.942.148 9.202.691
Diğer
2.379.418 5.057.889
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -33.608.510 -54.665.023
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-23.613.218 -46.323.127
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.192.307 -6.209.977
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.802.985 -2.131.919
BRÜT KAR (ZARAR)
26.473.081 51.696.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -11.840.337 -16.690.925
Personel Giderleri
-7.150.852 -10.424.854
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-29.746 -266.515
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.659.739 -5.999.556
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
14.632.744 35.005.813
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 10.081.807 8.623.119
Bankalardan Alınan Faizler
366.409 717.147
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
8.859.106 6.119.106
Diğer
856.292 1.786.866
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -7.077.757 -8.366.472
Özel Karşılıklar
-6.737.509 -8.366.472
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-340.248 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -8.765.055 -5.446.148
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-8.765.055 -5.446.148
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.871.739 29.816.312
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
32 8.648.367 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.520.106 29.816.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -2.120.077 -6.615.859
Cari Vergi Karşılığı
-2.220.089 -6.704.977
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
100.012 89.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.400.029 23.200.453
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
15.400.029 23.200.453
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.400.029 23.200.453
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,19000000 0,29000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
15.400.029 23.200.453
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 43.388.925 84.113.838
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -31.805.525 -52.533.104
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 10.321.566 14.260.580
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 9.715.398 7.905.972
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
338.018
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -11.840.337 -16.690.925
Ödenen Vergiler
-7.652.519 -3.796.657
Diğer
22,33,34 3.272.521 -10.397.269
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
110.197.238 -49.391.148
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 71.862.680 -19.588.433
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 43.536.912 -46.416.436
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 455.082 -841.334
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
505.798 2.344.816
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -3.376.575 14.497.822
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 -2.786.659 612.417
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
125.597.267 -26.190.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
10 -48.813.494
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -195.874 -306.410
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 0 2.339.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-49.009.368 2.032.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 12.735.730.011 13.368.886.839
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -12.811.463.578 -13.342.531.784
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-75.733.567 26.355.055
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
854.332 2.196.950
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.949.589 752.639
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.803.921 2.949.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.400.029 23.200.453
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
71.817 -50.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71.817 -50.391
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.770 -62.989
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.953 12.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.471.846 23.150.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 3.803.921 0 3.803.921 2.949.589 0 2.949.589
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
330.704.425 2.711.670 333.416.095 400.098.643 5.180.132 405.278.775
Faktoring Alacakları
310.071.618 2.711.670 312.783.288 396.935.859 5.180.132 402.115.991
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 263.644.127 2.699.821 266.343.948 341.676.460 5.170.544 346.847.004
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 46.427.491 11.849 46.439.340 55.259.399 9.588 55.268.987
Takipteki Alacaklar
9.3 29.558.457 0 29.558.457 17.257.429 0 17.257.429
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -8.925.650 0 -8.925.650 -14.094.645 0 -14.094.645
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 48.813.494 0 48.813.494 0 0 0
İştirakler (Net)
48.813.494 0 48.813.494 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.942.593 0 2.942.593 2.546.445 0 2.546.445
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 157.423 0 157.423 167.826 0 167.826
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 2.456.348 0 2.456.348 5.313.925 0 5.313.925
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 360.150 0 360.150 278.091 0 278.091
DİĞER AKTİFLER
14 5.539.987 835 5.540.822 46.027.651 1.325 46.028.976
ARA TOPLAM
394.778.341 2.712.505 397.490.846 457.382.170 5.181.457 462.563.627
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312
Satış Amaçlı
15 3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312
VARLIKLAR TOPLAMI
397.852.542 2.712.505 400.565.047 460.919.482 5.181.457 466.100.939
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 180.745.278 2.702.370 183.447.648 231.666.052 5.191.738 236.857.790
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 902.503 0 902.503 447.421 0 447.421
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.850.614 0 2.850.614 2.344.816 0 2.344.816
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 38.397.746 0 38.397.746 63.061.304 0 63.061.304
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.274.344 0 2.274.344 1.567.293 0 1.567.293
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 1.934.096 0 1.934.096 1.567.293 0 1.567.293
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
340.248 0 340.248 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
22 2.806.539 0 2.806.539 7.411.606 0 7.411.606
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 259.797 0 259.797 256.699 0 256.699
ARA TOPLAM
228.236.821 2.702.370 230.939.191 306.755.191 5.191.738 311.946.929
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
169.625.856 0 169.625.856 154.154.010 0 154.154.010
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 36.953 0 36.953 -34.864 0 -34.864
Kar Yedekleri
74.128.901 0 74.128.901 50.928.448 0 50.928.448
Yasal Yedekler
26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26 45.741.320 0 45.741.320 22.540.867 0 22.540.867
Diğer Kar Yedekleri
404.306 0 404.306 404.306 0 404.306
Kar veya Zarar
15.460.002 0 15.460.002 23.260.426 0 23.260.426
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
15.400.029 0 15.400.029 23.200.453 0 23.200.453
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
397.862.677 2.702.370 400.565.047 460.909.201 5.191.738 466.100.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
138.728.523 0 138.728.523 127.590.670 0 127.590.670
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
149.148.247 79.499.679 228.647.926 143.595.461 52.217.604 195.813.065
ALINAN TEMİNATLAR
37 36.251.723.449 143.613.867 36.395.337.316 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978
VERİLEN TEMİNATLAR
37 45.000.000 0 45.000.000 55.000.000 0 55.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 425.731.860 106.420.030 532.151.890 476.300.355 85.941.752 562.242.107
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
37.010.332.079 329.533.576 37.339.865.655 35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913392


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66