***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

20.05.2021 18:14
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Yeni Bakiye
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.855.011 0 2.855.011
Kar Dağıtımı
23.200.453 -23.200.453 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.200.453 -23.200.453 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 2.855.011 157.009.021
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.066.594 0 3.066.594
Yeni Bakiye
80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.066.594 3.066.594
Kar Dağıtımı
15.400.029 -15.400.029
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.400.029 -15.400.029
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 36.953 74.128.901 15.460.002 3.066.594 172.692.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.230.674 18.844.416
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 20.230.674 18.844.416
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
17.193.573 15.921.565
İskontolu
15.937.118 15.404.610
Diğer
1.256.455 516.955
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.037.101 2.922.851
İskontolu
2.485.497 2.378.034
Diğer
551.604 544.817
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -12.592.499 -10.568.363
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-8.179.196 -7.229.489
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.937.757 -2.817.469
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-475.546 -521.405
BRÜT KAR (ZARAR)
7.638.175 8.276.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -3.383.655 -3.839.592
Personel Giderleri
-1.913.777 -2.539.880
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-151.406 -78.799
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.318.472 -1.220.913
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.254.520 4.436.461
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 4.916.748 1.914.151
Bankalardan Alınan Faizler
68.648 136.590
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
3.327.753 1.498.910
Diğer
1.520.347 278.651
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -3.167.329 -1.209.638
Özel Karşılıklar
-3.167.329 -1.209.638
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -3.306.329 -1.461.764
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.306.329 -1.461.764
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.697.610 3.679.210
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
32 932.990 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.630.600 3.679.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -564.006 -824.199
Cari Vergi Karşılığı
-668.598 -864.840
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
104.592 40.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.066.594 2.855.011
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.066.594 2.855.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.066.594 2.855.011
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.066.594 2.855.011
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27, 32, 33 14.094.892 14.848.517
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -12.116.953 -10.046.958
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 3.037.101 2.922.851
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 4.848.100 1.777.561
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -3.383.655 -3.839.592
Ödenen Vergiler
-1.338.883 -2.740.315
Diğer
22, 33, 34 -2.074.008 -67.053
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-53.566.437 31.457.253
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -82.999.541 29.159.174
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11, 12, 14, 15, 22 -970.185 5.440.913
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 -737.932 623.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-140.809 178.131
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 32.125.451 308.803
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18, 20, 22, 24, 26 -843.421 -4.252.918
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-50.499.843 34.312.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
10 -932.990 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11. 12 -150.062 -64.685
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11. 12 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.083.052 -64.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16, 18 1.528.351.909 4.530.437.319
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16, 18 -1.477.625.784 -4.561.584.330
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
50.726.125 -31.147.011
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-856.770 3.100.568
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.803.921 2.949.589
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.947.151 6.050.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.066.594 2.855.011
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.066.594 2.855.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.947.151 0 2.947.151 3.803.921 0 3.803.921
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
416.402.153 13.483 416.415.636 330.704.425 2.711.670 333.416.095
Faktoring Alacakları
402.151.579 13.483 402.165.062 310.071.618 2.711.670 312.783.288
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 334.075.349 0 334.075.349 263.644.127 2.699.821 266.343.948
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 68.076.230 13.483 68.089.713 46.427.491 11.849 46.439.340
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 25.408.308 0 25.408.308 29.558.457 0 29.558.457
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -11.157.734 0 -11.157.734 -8.925.650 0 -8.925.650
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 49.746.484 0 49.746.484 48.813.494 0 48.813.494
İştirakler (Net)
49.746.484 0 49.746.484 48.813.494 0 48.813.494
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.889.399 0 2.889.399 2.942.593 0 2.942.593
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 142.976 0 142.976 157.423 0 157.423
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 2.461.075 0 2.461.075 2.456.348 0 2.456.348
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 464.743 0 464.743 360.150 0 360.150
DİĞER AKTİFLER
14 6.619.390 0 6.619.390 5.539.987 835 5.540.822
ARA TOPLAM
481.673.371 13.483 481.686.854 394.778.341 2.712.505 397.490.846
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
Satış Amaçlı
15 3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
VARLIKLAR TOPLAMI
484.747.572 13.483 484.761.055 397.852.542 2.712.505 400.565.047
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 198.625.174 0 198.625.174 180.745.278 2.702.370 183.447.648
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 164.571 0 164.571 902.503 0 902.503
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.709.805 0 2.709.805 2.850.614 0 2.850.614
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 103.845.019 0 103.845.019 38.397.746 0 38.397.746
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.767.652 0 2.767.652 2.274.344 0 2.274.344
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 2.427.404 0 2.427.404 1.934.096 0 1.934.096
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
340.248 0 340.248 340.248 0 340.248
CARİ VERGİ BORCU
22 3.602.626 0 3.602.626 2.806.539 0 2.806.539
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 352.280 1.478 353.758 259.797 0 259.797
ARA TOPLAM
312.067.127 1.478 312.068.605 228.236.821 2.702.370 230.939.191
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
172.692.450 0 172.692.450 169.625.856 0 169.625.856
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 36.953 0 36.953 36.953 0 36.953
Kar Yedekleri
74.128.901 0 74.128.901 74.128.901 0 74.128.901
Yasal Yedekler
26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26 45.741.320 0 45.741.320 45.741.320 0 45.741.320
Diğer Kar Yedekleri
404.306 0 404.306 404.306 0 404.306
Kar veya Zarar
18.526.596 0 18.526.596 15.460.002 0 15.460.002
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 15.460.002 0 15.460.002 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.066.594 0 3.066.594 15.400.029 0 15.400.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
484.759.577 1.478 484.761.055 397.862.677 2.702.370 400.565.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
138.278.952 0 138.278.952 138.728.523 0 138.728.523
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
237.828.834 25.327.925 263.156.759 149.148.247 79.499.679 228.647.926
ALINAN TEMİNATLAR
37 37.192.954.638 162.182.984 37.355.137.622 36.251.723.449 143.613.867 36.395.337.316
VERİLEN TEMİNATLAR
37 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0 45.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 512.936.749 117.744.752 630.681.501 425.731.860 106.420.030 532.151.890
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
38.126.999.173 305.255.661 38.432.254.834 37.010.332.079 329.533.576 37.339.865.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937029


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4962 32,4980 % -0,01  
Euro 34,6199 34,6319 % -0,17  
Sterlin 39,8251 40,0247 % -0,54  
Frank 35,3752 35,5525 % -0,50  
Riyal 8,5953 8,6384 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,25 27,28 % 0,66  
Platin 922,27 923,99 % 0,66  
Paladyum 1.012,60 1.017,53 % 0,66  
Brent Pet. 87,09 87,09 % 0,66  
Altın Ons 2.329,80 2.330,14 % 0,66