***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

17.09.2021 18:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Yeni Bakiye
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.954.622 5.954.622
Kar Dağıtımı
-23.200.453
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.200.453 -23.200.453
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 5.954.622 160.108.632
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856
Yeni Bakiye
80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.856.953 3.856.953
Kar Dağıtımı
15.400.027 -15.400.029 -2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.400.029 -15.400.029
Diğer
-2 -2
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -34.864 89.528.928 59.973 3.856.953 173.482.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.504.609 32.800.258 24.273.935 13.955.842
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 44.504.609 32.800.258 24.273.935 13.955.842
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
37.938.689 27.513.933 20.745.116 11.592.368
İskontolu
34.107.213 26.018.907 18.170.095 10.614.297
Diğer
3.831.476 1.495.026 2.575.021 978.071
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.565.920 5.286.325 3.528.819 2.363.474
İskontolu
5.032.871 4.093.338 2.547.374 1.715.304
Diğer
1.533.049 1.192.987 981.445 648.170
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -28.464.253 -17.556.332 -15.871.754 -6.987.969
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-18.838.107 -12.121.166 -10.658.911 -4.891.677
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.528.109 -4.501.238 -4.590.352 -1.683.769
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.098.037 -933.928 -622.491 -412.523
BRÜT KAR (ZARAR)
16.040.356 15.243.926 8.402.181 6.967.873
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -7.286.151 -6.609.023 -3.902.496 -2.769.431
Personel Giderleri
-4.323.528 -4.120.497 -2.409.751 -1.580.617
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-181.987 -149.204 -30.581 -70.405
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.780.636 -2.339.322 -1.462.164 -1.118.409
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.754.205 8.634.903 4.499.685 4.198.442
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 7.289.255 3.487.788 2.372.507 1.573.637
Bankalardan Alınan Faizler
279.490 172.014 210.842 35.424
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
411 0 411 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
4.862.017 2.871.303 1.534.264 1.372.393
Diğer
2.147.337 444.471 626.990 165.820
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -7.364.896 -1.627.799 -4.197.567 -418.161
Özel Karşılıklar
-7.364.896 -1.627.799 -4.197.567 -418.161
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -4.794.101 -2.815.108 -1.487.772 -1.353.344
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.794.101 -2.815.108 -1.487.772 -1.353.344
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.884.463 7.679.784 1.186.853 4.000.574
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
32 932.990 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.817.453 7.679.784 1.186.853 4.000.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -960.500 -1.725.162 -396.494 -900.963
Cari Vergi Karşılığı
-1.079.439 -1.758.242 -410.841 -893.402
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
118.939 33.080 14.347 -7.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,05000000 0,07000000 0,01000000 0,04000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.856.953 5.954.622
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27.32.33 30.853.283 26.058.148
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -27.366.216 -16.622.404
Alınan Temettüler
411
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 6.565.920 5.286.325
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 6.889.803 3.315.774
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -7.286.151 -6.609.023
Ödenen Vergiler
-3.764.601 -3.992.096
Diğer
22.33.34 -2.035.496 -1.482.102
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-20.291.809 88.756.289
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -47.760.667 92.940.754
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11.12.14.15.22 791.648 5.154.852
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 -760.414 -305.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-288.456 369.862
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -1.518.783 -5.459.710
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.20.22.24.26 29.244.863 -3.943.703
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-16.434.856 94.710.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
10 -1.052.541 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11.12 -162.022 -126.470
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11.12 0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.214.563 -126.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.18 4.781.707.566 7.320.315.627
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16.18 -4.765.033.285 -7.415.406.938
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
16.674.281 -95.091.311
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-975.138 -506.870
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.803.921 2.949.589
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.828.783 2.442.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.828.783 0 2.828.783 3.803.921 0 3.803.921
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
381.162.750 14.012 381.176.762 330.704.425 2.711.670 333.416.095
Faktoring Alacakları
370.999.886 14.012 371.013.898 310.071.618 2.711.670 312.783.288
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 291.966.428 0 291.966.428 263.644.127 2.699.821 266.343.948
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 79.033.458 14.012 79.047.470 46.427.491 11.849 46.439.340
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 19.834.902 0 19.834.902 29.558.457 0 29.558.457
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -9.672.038 0 -9.672.038 -8.925.650 0 -8.925.650
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 49.866.035 0 49.866.035 48.813.494 0 48.813.494
İştirakler (Net)
49.866.035 0 49.866.035 48.813.494 0 48.813.494
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.680.453 0 2.680.453 2.942.593 0 2.942.593
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 142.070 0 142.070 157.423 0 157.423
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 916.569 0 916.569 2.456.348 0 2.456.348
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 479.090 0 479.090 360.150 0 360.150
DİĞER AKTİFLER
14 6.609.528 0 6.609.528 5.539.987 835 5.540.822
ARA TOPLAM
444.685.278 14.012 444.699.290 394.778.341 2.712.505 397.490.846
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
Satış Amaçlı
15 3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
VARLIKLAR TOPLAMI
447.759.479 14.012 447.773.491 397.852.542 2.712.505 400.565.047
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 225.803.146 0 225.803.146 180.745.278 2.702.370 183.447.648
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 142.089 0 142.089 902.503 0 902.503
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.562.158 0 2.562.158 2.850.614 0 2.850.614
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 40.848.415 0 40.848.415 38.397.746 0 38.397.746
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.591.812 0 2.591.812 2.274.344 0 2.274.344
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 2.251.564 0 2.251.564 1.934.096 0 1.934.096
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
340.248 0 340.248 340.248 0 340.248
CARİ VERGİ BORCU
22 1.774.700 0 1.774.700 2.806.539 0 2.806.539
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 568.364 0 568.364 259.797 0 259.797
ARA TOPLAM
274.290.684 0 274.290.684 228.236.821 2.702.370 230.939.191
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
173.482.807 0 173.482.807 169.625.856 0 169.625.856
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 36.953 0 36.953 36.953 0 36.953
Kar Yedekleri
89.528.928 0 89.528.928 74.128.901 0 74.128.901
Yasal Yedekler
26 28.344.790 0 28.344.790 27.983.275 0 27.983.275
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26 52.131.466 0 52.131.466 45.741.320 0 45.741.320
Diğer Kar Yedekleri
9.052.672 0 9.052.672 404.306 0 404.306
Kar veya Zarar
3.916.926 0 3.916.926 15.460.002 0 15.460.002
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.856.953 0 3.856.953 15.400.029 0 15.400.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
447.773.491 0 447.773.491 397.862.677 2.702.370 400.565.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
137.559.918 0 137.559.918 138.728.523 0 138.728.523
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
244.397.385 27.754.173 272.151.558 149.148.247 79.499.679 228.647.926
ALINAN TEMİNATLAR
37 37.779.466.123 168.986.402 37.948.452.525 36.251.723.449 143.613.867 36.395.337.316
VERİLEN TEMİNATLAR
37 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0 45.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 469.456.752 113.784.419 583.241.171 425.731.860 106.420.030 532.151.890
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
38.675.880.178 310.524.994 38.986.405.172 37.010.332.079 329.533.576 37.339.865.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964343


BIST'
10:019.814
Değişim :  1,25% |  120,98
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.795
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ISBTR 577.440,00 2.887.200 % 10,00  
EKIZ 80,50 3.193.700 % 6,62  
INTEM 310,00 42.665.098 % 4,03  
CRDFA 10,30 265.307.642 % 3,83  
ISGSY 32,30 49.179.548 % 3,53  
09:55 Alış Satış %  
Dolar 32,5990 32,6024 % 0,31  
Euro 34,7613 34,7665 % 0,22  
Sterlin 40,0678 40,2687 % 0,06  
Frank 35,5272 35,7053 % -0,08  
Riyal 8,6289 8,6722 % 0,01  
09:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,70 27,74 % 0,66  
Platin 929,51 930,56 % 0,66  
Paladyum 1.015,62 1.018,90 % 0,66  
Brent Pet. 86,33 86,33 % 0,66  
Altın Ons 2.356,41 2.356,77 % 0,66